Tjenesteydelser - 557139-2019

25/11/2019    S227

Danmark-Frederiksberg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2019/S 227-557139

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Bredmose Holm
E-mail: chho13@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982048
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Lønadministration

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune genudbyder kommunens lønadministrative opgaver i offentligt EU-udbud i foråret 2020 med sigte på indgåelse af kontrakt pr. 1.1.2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79211110 Administration af lønninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lønadministrator skal fungere som kommunens udliciterede lønkontor.

Varetagelsen af den lønadministrative opgave har til formål at sikre korrekt udbetaling af løn, vederlag, honorarer, tjenestemandspensioner m.m. til de fastsatte dispositionsdatoer. Det er en målsætning, at alle udbetalinger skal være korrekte og udbetales rettidigt.

Som vigtigt led heri skal lønadministrator sikre grundlaget for korrekte udbetalinger ved at understøtte HR-lønindberettere samt decentrale ledere i deres opgaveløsning, herunder gennem support til brugen af lønsystemet, generel og konkret vejledning om løn- og overenskomstmæssige forhold og ved udførelse af kontrol.

Lønadministrator skal endvidere varetage opgaver, der ikke varetages af HR-lønindberettere, dvs. opgaver i forbindelse med:

— Honorarer,

— Udbetaling af á conto beløb,

— Opgaver i forbindelse med såvel lovligt som ikke lovligt varslede konflikter, bl.a. lønudbetalinger mv,

— Visse opgaver i forbindelse med ansættelse af tjenestemænd,

— Tjenestemandspensioner,

— Afstemning, afregning, indberetninger osv.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.1.2021. Den vil have en løbetid på 2 år dog med optioner om at forlænge kontrakten i 3 x 1 år.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Storkøbenhavn.

Der bor ca. 105 000 indbyggere i kommunen, der tilsammen breder sig ud over et areal på 8,7 kvadratkilometer. Det gør kommunen til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt er cirka 30 meter over jorden og ligger på Frederiksberg Bakke i Søndermarken.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
04/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Ordregiver er interesseret i at høre fra leverandører, der kunne have interesse i at byde på aftalen, med henblik på at tilrettelægge udbuddet mest hensigtsmæssigt. Derfor opfordres de til at kontakte team udbud ved udbudskonsulent Christina B. Holm på email chho13@frederiksberg.dk

Leverandørerne bedes tilkendegive deres interesse senest 6.12.2019.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/11/2019