Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 557139-2019

25/11/2019    S227

Dinamarca-Frederiksberg: Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad

2019/S 227-557139

Anuncio de información previa

El presente anuncio solo proporciona información previa

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Frederiksberg Kommune
Número de identificación fiscal: 11259979
Dirección postal: Frederiksberg Rådhus
Localidad: Frederiksberg
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Código postal: 2000
País: Dinamarca
Persona de contacto: Christina Bredmose Holm
Correo electrónico: chho13@frederiksberg.dk
Teléfono: +45 28982048
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.3)Comunicación
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
La comunicación electrónica exige que se utilicen herramientas y dispositivos no disponibles de forma general. Es posible acceder de forma libre, directa, completa y gratuita a estas herramientas y dispositivos, en: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Lønadministration

II.1.2)Código CPV principal
79000000 Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Frederiksberg Kommune genudbyder kommunens lønadministrative opgaver i offentligt EU-udbud i foråret 2020 med sigte på indgåelse af kontrakt pr. 1.1.2021.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79211110 Servicios de gestión de nóminas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: DK01 Hovedstaden
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Descripción del contrato:

Lønadministrator skal fungere som kommunens udliciterede lønkontor.

Varetagelsen af den lønadministrative opgave har til formål at sikre korrekt udbetaling af løn, vederlag, honorarer, tjenestemandspensioner m.m. til de fastsatte dispositionsdatoer. Det er en målsætning, at alle udbetalinger skal være korrekte og udbetales rettidigt.

Som vigtigt led heri skal lønadministrator sikre grundlaget for korrekte udbetalinger ved at understøtte HR-lønindberettere samt decentrale ledere i deres opgaveløsning, herunder gennem support til brugen af lønsystemet, generel og konkret vejledning om løn- og overenskomstmæssige forhold og ved udførelse af kontrol.

Lønadministrator skal endvidere varetage opgaver, der ikke varetages af HR-lønindberettere, dvs. opgaver i forbindelse med:

— Honorarer,

— Udbetaling af á conto beløb,

— Opgaver i forbindelse med såvel lovligt som ikke lovligt varslede konflikter, bl.a. lønudbetalinger mv,

— Visse opgaver i forbindelse med ansættelse af tjenestemænd,

— Tjenestemandspensioner,

— Afstemning, afregning, indberetninger osv.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.1.2021. Den vil have en løbetid på 2 år dog med optioner om at forlænge kontrakten i 3 x 1 år.

II.2.14)Información adicional

Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Storkøbenhavn.

Der bor ca. 105 000 indbyggere i kommunen, der tilsammen breder sig ud over et areal på 8,7 kvadratkilometer. Det gør kommunen til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt er cirka 30 meter over jorden og ligger på Frederiksberg Bakke i Søndermarken.

II.3)Fecha estimada de publicación del anuncio de licitación:
04/02/2020

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Ordregiver er interesseret i at høre fra leverandører, der kunne have interesse i at byde på aftalen, med henblik på at tilrettelægge udbuddet mest hensigtsmæssigt. Derfor opfordres de til at kontakte team udbud ved udbudskonsulent Christina B. Holm på email chho13@frederiksberg.dk

Leverandørerne bedes tilkendegive deres interesse senest 6.12.2019.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
20/11/2019