Palvelut - 557159-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Helsinki: Merenmittauspalvelut

2019/S 227-557159

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Liikenne- ja viestintävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2924753-3
Postiosoite: Kumpulantie 9
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Seppo Mäkinen
Sähköpostiosoite: merenmittaus@traficom.fi
Puhelin: +358 295345000
Faksi: +358 295345095

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.traficom.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: liikenne

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Merenmittausohjelma 2020-2024

Viitenumero: TRAFICOM / 187300 / 05.01.25.00 / 2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71353100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Merenmittausohjelma 2020-2024 on koottu viranomaisten ja asiakkaiden tarpeista (mm. merikartoituksen asiakastyytyväisyyskysely veneilylle) ja sen avulla koordinoidaan merenmittauspalveluhankintojen toteutus kustannustehokkaasti ja yhteiskunnan kokonaistarpeet huomioiden. Ohjelma on laadittu yhteistyössä Merikartoituksen muiden toimijoiden ja Väyläviraston Vesiväylänpidon Meriväylät- ja Sisävesiväylät yksiköiden sekä Merivoimien kanssa. Ohjelman toteutuksen tuloksena saadaan syvyystietorekisteriin peittäviä merenmittaustietoja Suomen aluevesiltä. Ohjelman pohjalta tehdään vuosittainen merenmittaussuunnitelma, jossa kuvataan uudet ja jatkuvat merenmittaustyöt. Liikenne- ja viestintävirasto kilpailuttaa merenmittaustyöt tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ja ajanjaksoille.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 25 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71351923
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
Pääasiallinen suorituspaikka:

Suomen vesialueet, sekä merialueilla, että sisävesillä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III -alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km2 ja sisävesillä 6 600 km2. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700–1 000 km2 vuodessa.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
10/01/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Merenmittaustietojen hankinnan tavoitteena on, että Suomen aluevesiltä, talousvyöhykkeeltä sekä merikartoitus -toiminnan vastuulla olevilta sisävesiltä on nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaista merenmittaustietoa, joka pohjautuu voimassa olevan IHO:n S-44 ed 5 kansainvälisen standardiin ja sen kansalliseen FSIS-44 tulkintaan. Merenmittausten pitkän aikavälin suunnittelussa on määritetty alueet, joilta ei ole käytettävissä nykyaikaisten laadullisten kriteerien mukaisia mittauksia. Mittaustarpeiden painopiste on siirtynyt viime vuosina HELCOM Cat III -alueille (rannikon aluemittaus). Näiden alueiden laajuus on aluevesillä noin 21 000 km2 ja sisävesillä 6 600 km2. Viimeisimpien mittausprojektien mittausmäärät ovat olleet noin 700–1 000 km2 vuodessa.

Liikenne- ja viestintäviraston tehtäviin kuuluu tarkastaa valtakunnan merirajapisteiden peruspisteet 30 vuoden välein. Peruspisteiden tarkastustyö aloitetaan valmistelevilla töillä jo 2019, ja tulosten on oltava valmiita viimeistään 2024 vuoden lopussa.

Merenmittausohjelma 2020-2024 liiteasiakirja sisältää epävirallisen englanninkielisen käännöksen. Koska tähän ennakkoilmoitukseen ei saa liittää asiakirjoja, Merenmittausohjelma 2020-2024 asiakirjan voi tilata sähköpostilla osoitteesta merenmittaus@traficom.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019