Lieferungen - 557190-2020

20/11/2020    S227

Tschechien-Prag: Speichermedien

2020/S 227-557190

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Agentura pro podnikání a inovace
Nationale Identifikationsnummer: 05108861
Postanschrift: Žitná 566/18
Ort: Praha 2
NUTS-Code: CZ01 Praha
Postleitzahl: 120 00
Land: Tschechien
Kontaktstelle(n): JUDr. Pavel Papoušek
E-Mail: pavel.papousek@agentura-api.org
Telefon: +420 296342855
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.agentura-api.org/cs/
Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/SeznamPlatnychProfiluZadavatelu/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateliM-116986846/MultiprofilZakladniUdajeOZadavateli-116986846
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka, implementace a správa kompletní serverové infrastruktury s příslušenstvím

Referenznummer der Bekanntmachung: VZ/02/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30234000 Speichermedien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele (dále jen „Dodavatel“), který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku serverové infrastruktury s příslušenstvím sestávajícím ze serverů, produkčního diskového pole, zálohovacího diskového pole, zálohovací páskové mechaniky, síťových a bezpečnostních prvků, zálohovacího software, bezpečnostního software pro koncové stanice a servery, ostatního software a dále implementace dodaných technologií dle požadavků Zadavatele, převod virtuálních serverů, vč. školení obsluhy (pro 4 zaměstnance Zadavatele) v rozsahu minimálně 5 pracovních dní (8 hodin denně) pro všechny použité technologie, a následná správa základní virtualizační vrstvy po dobu 36 měsíců, které začnou běžet od písemného, protokolárního Předání díla do rutinního provozu.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 376 129.00 CZK
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010 Hlavní město Praha
Hauptort der Ausführung:

Žitná 566/18, 120 00, Praha 2

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr dodavatele (dále jen „Dodavatel“), který dle požadavků Zadavatele zajistí dodávku serverové infrastruktury s příslušenstvím sestávajícím ze serverů, produkčního diskového pole, zálohovacího diskového pole, zálohovací páskové mechaniky, síťových a bezpečnostních prvků, zálohovacího software, bezpečnostního software pro koncové stanice a servery, ostatního software a dále implementace dodaných technologií dle požadavků Zadavatele, převod virtuálních serverů, vč. školení obsluhy (pro 4 zaměstnance Zadavatele) v rozsahu minimálně 5 pracovních dní (8 hodin denně) pro všechny použité technologie, a následná správa základní virtualizační vrstvy po dobu 36 měsíců, které začnou běžet od písemného, protokolárního Předání díla do rutinního provozu.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Celková spotřeba systémů u HW / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Vzájemné HW kompatibilita a funkcionalita při minimálním počtu vendorů / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Záruka na dodané technologie / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Rychlost opravy / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Nabídková cena / Gewichtung: 50
Kostenkriterium - Name: Subkritérium - Celková cena technologií, instalace, implementace, vedení projektu, migrace systémů a související práce / Gewichtung: 75
Kostenkriterium - Name: Subkritérium - Cena za pravidelnou správu / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Subkritérium- Celková cena za práce vyžádané zadavatelem v maximálním rozsahu 100 hodin ročně / Gewichtung: 5
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Technická asistence Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 083-196701
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dodávka, implementace a správa kompletní serverové infrastruktury s příslušenstvím

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
16/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Neos, v.o.s.
Nationale Identifikationsnummer: 25344617
Postanschrift: Okružní 1112
Ort: Dolní Bojanovice
NUTS-Code: CZ064 Jihomoravský kraj
Postleitzahl: 696 17
Land: Tschechien
E-Mail: badura@neos.cz
Telefon: +420 775726230
Internet-Adresse: www.neos.cz
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 376 129.00 CZK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postanschrift: tř. Kpt. Jaroše 7
Ort: Brno
Postleitzahl: 604 55
Land: Tschechien
E-Mail: posta@uohs.cz
Telefon: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020