Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tavarat - 557364-2018

19/12/2018    S244

Luxemburg-Luxemburg: Monimedialiitännöin varustettujen kokouspöytien hankinta Euroopan unionin tuomioistuinta varten

2018/S 244-557364

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme Eva Anglessy
Sähköpostiosoite: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Faksi: +352 43032650
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Monimedialiitännöin varustettujen kokouspöytien hankinta Euroopan unionin tuomioistuinta varten

Viitenumero: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39153000 Kokoushuoneiden kalusteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena sellaisten kokouspöytien hankinta ja asennus, joissa on monimedialiitännät.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa (Plateau du Kirchberg)

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämän sopimuksen kohteena ovat seuraavat hankinnat:

— 2 monimedialiitännöin ja integroiduin näyttölaittein varustettua 30 hengen kokouspöytää,

— 1 monimedialiitännöin ja integroiduin näyttölaittein varustettu 20 hengen kokouspöytä,

— 1 monimedialiitännöin, integroiduin näyttölaittein ja esitys- ja videoneuvotteluominaisuuksin varustettu 20 hengen kokouspöytä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 3
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan resurssien ja rahavarojen on oltava riittäviä palvelujen keskeytyksettömän ja hyväksyttävän suorituksen takaamiseksi koko sopimuksen keston ajan.

Tätä silmällä pitäen tarjoajan tulee täyttää seuraava vähimmäistaso:

— tarjoajan vuotuisen kokonaisliikevaihdon on oltava vähintään 360 000 EUR 3:n viime tilikauden ajalta.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava tarvittavat ammatilliset ja tekniset valmiudet sopimuksen suorittamiseen.

Tarjoajalla on oltava kokomusta erityisesti seuraavalta alalta:

— monimedialiitännöin varustettujen kokouspöytien hankinta ja asennus.

Tätä silmällä pitäen tarjoajan tulee täyttää seuraava vähimmäistaso:

— tarjoajan on täytynyt suorittaa 3:n viime vuoden aikana vähintään 5 tämän sopimuksen kaltaista tavarantoimitusta, joiden arvo on ollut yli 60 000 EUR.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/02/2019
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 08/02/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

Euroopan unionin tuomioistuin Luxemburgissa (Plateau du Kirchberg)

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

yksi henkilö kultakin tarjoajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12/12/2018