We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Blago - 557364-2018

19/12/2018    S244    Sodišče Evropske unije - Blago - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Dobava konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki za Sodišče Evropske unije

2018/S 244-557364

Obvestilo o naročilu

Blago

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Sodišče Evropske unije
Poštni naslov: Service du courrier officiel
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Mme Eva Anglessy
E-naslov: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Telefaks: +352 43032650

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4265
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Dobava konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki za Sodišče Evropske unije

Referenčna številka dokumenta: COJ-PROC-18/028
II.1.2)Glavna koda CPV
39153000
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Dobava in namestitev konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sodišče Evropske unije v Luxembourgu (ploščad Kirchberg)

II.2.4)Opis javnega naročila:

Predmet tega naročila je dobava naslednjega blaga:

— 2 konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki in vgrajenimi prikazovalnimi zasloni za 30 oseb,

— 1 konferenčne mize z večpredstavnostnimi priključki in vgrajenimi prikazovalnimi zasloni za 20 oseb,

— 1 konferenčne mize z večpredstavnostnimi priključki, vgrajenimi prikazovalnimi zasloni ter možnostjo predstavitve in videokonference za 20 oseb.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadostne vire in finančna sredstva za zagotovitev neprekinjene in zadovoljive izvedbe storitev v celotnem obdobju trajanja naročila.

Zato mora izpolnjevati naslednje najnižje ravni sposobnosti:

— v zadnjih 3 poslovnih letih je ustvaril skupni letni promet v višini najmanj 360 000 EUR.

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Ponudnik mora imeti zadostno tehnično in strokovno sposobnost za izvedbo naročila.

Predvsem mora imeti izkušnje na naslednjem področju:

— dobava in namestitev konferenčnih miz z večpredstavnostnimi priključki.

Zato mora izpolnjevati naslednje najnižje ravni sposobnosti:

— v zadnjih 3 letih je izvedel najmanj 5 dobav podobnega blaga, kot ga zajema to naročilo, katerih vrednost presega 60 000 EUR.

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/02/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/02/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije v Luxembourgu (ploščad Kirchberg)

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

1 oseba na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
12/12/2018