Palvelut - 557409-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailukykyinen käsittävä neuvottelu 

Suomi-Kirkkonummi: Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut

2019/S 227-557409

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Kirkkonummen kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0203107-0
Postiosoite: PL 20 (Ervastintie 2)
Postitoimipaikka: Kirkkonummi
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 02401
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Hanne Nylund
Sähköpostiosoite: hanne.nylund@kirkkonummi.fi
Puhelin: +358 401269688
Faksi: +358 98786053

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kirkkonummi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=261974&tpk=c98dd381-7a86-43a2-93a8-979eb3aead02
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kirkkonummi?id=261974&tpk=c98dd381-7a86-43a2-93a8-979eb3aead02
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Gesterbyn koulukeskus, rakennuttajakonsultti

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71530000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Gesterbyn koulukampus (GWP-kampus), hankkeen kuvaus:

Rakennushankkeen tarkoituksena on tuottaa yhteiset n. 15 000 brm2 tilat Gesterbyn koululle, Papinmäen erityiskoululle, Winellska skolanille, sekä Prästgårdsbackens Daghemille, yhteensä n. 1 400 lapselle. Gesterbyn koulukeskus koostuu tällä hetkellä seitsemästä (7) erillisestä rakennuksesta. A-rakennus on rakennettu neljässä (4) eri osassa 1975 alkaen, joista uusin osa on valmistunut vuonna 2007 ja sen laajuus on n. 4 700 brm2. F-rakennus on valmistunut vuonna 1997 ja sen laajuus on n. 1 500 brm2. Muut rakennukset ovat elinkaarensa päässä. Rakennushanke on tarkoitus toteuttaa 20-25 vuoden elinkaarihankkeena. Urakan kilpailutusmuoto on kilpailullinen neuvottelumenetely. Urakkaneuvotteluiden aikana on tarkoitus ratkaista edellämainittujen uudempien rakennusten toimenpide ja niiden mahdollinen sisällyttäminen elinkaaren piiriin. Urakkakilpailussa tavoitteena valintaperusteelle on hinta/laatu pisteytys.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 990 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Gesterbyn koulukeskus (GWP-kampus), rakennuttamispalvelut:

Rakennuttamispalveluiden hankintamenettelynä on neuvottelumenettely, jossa valintaperusteena on hinta/laatupisteytys. Toimeksiantoon kuuluu RT 10-11284 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HRJ18 mukaiset kohtien C-K tehtävät elinkaarihankkeeseen soveltuvin osin. Tehtävän sisältö tarkennetaan urakkaneuvotteluissa. Lisäksi toimeksianto sisältää option työmaan rakennustöiden, maanrakennuksen, LVI- ja sähkötöiden valvonnan ja Tervetalo-koordinaattorin tehtävät ja muita mahdollisia tehtäviä. Toimeksiannon sisältö tarkennetaan hankintaneuvotteluiden jälkeen. Muusta projektiorganisaatiosta keskustellaan hankintaneuvotteluissa ja niistä päätetään myöhemmin. Projektiorganisaatio voi pitää sisällään rakennustöiden ja talotekniikan valvojia sekä muita asiantuntijoita. Muu mahdollinen projektiorganisaatio pisteytetään erikseen kokemuksen perusteella. Hankintaneuvotteluiden jälkeen tilaaja tarkentaa tehtävän toimeksiannon sisältöä ja pyytää neuvotteluihin valituilta palveluntarjoajaehdokkailta kattohintaisen tarjouksen. Tarkempi kuvaus hankinnasta löytyy liiteasiakirjoista.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Katso liite 1.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiot muista mahdollisista valvonta- ja asiantuntijapalveluista.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. liite 1.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.5)Tietoa neuvotteluista
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/01/2020
Paikallinen aika: 00:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 30/04/2020
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019