Lieferungen - 557415-2020

20/11/2020    S227

Polen-Elbląg: Computeranlagen und Zubehör

2020/S 227-557415

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Nationale Identifikationsnummer: 5782490793
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 1
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Renata Olszewska
E-Mail: zp@pwsz.elblag.pl
Telefon: +48 556290553
Fax: +48 556290510
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pwsz.elblag.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: uczelnia publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/PN/2312/11/1299/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30200000 Computeranlagen und Zubehör
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerowego, sieciowego i audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, w tym:

a) część I zamówienia: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu;

b) część II zamówienia: dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.

2. Rodzaj zamówienia: dostawa.

3. Część zamówienie realizowane jest w ramach umowy dotyczącej finansowania i rozliczania zadania pn. „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” numer MNiSW/2020/248/DIR/DID z dnia 30 kwietnia 2020 r., zwanego dalej zadaniem.

4. Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń i oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu określony został w OPZ (Załączniki nr 2.1, 2.2) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 8). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 312 109.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30200000 Computeranlagen und Zubehör
30213000 Personalcomputer
30214000 Arbeitsplätze
30231300 Bildschirme
30232100 Drucker und Plotter
30237100 Teile für Computer
30234000 Speichermedien
32420000 Netzausrüstung
32413100 Router für Netzwerke
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Budynek Zamawiającego przy al. Grunwaldzkiej 137, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Czerniakowskiej 22 i ul. Zacisze 12

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, sieciowego w zakresie:

a) dostarczenia i rozładunku sprzętu/urządzeń;

b) rozstawienia, montażu i konfiguracji sprzętu/urządzeń;

c) pierwszego uruchomienia sprzętu/urządzeń i przekazaniu do użytku użytkownikowi docelowemu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi.

Dostawa obejmuję sprzęt:

a) router model 1 – 1 szt.;

b) router model 2 – 1 szt.;

c) router model 3 – 1 szt.;

d) switch model 1 – 1 szt.;

e) switch model 2 – 2 szt.;

f) urządzenie wielofunkcyjne model 1 – 1 szt.;

g) urządzenie wielofunkcyjne model 2 – 8 szt.;

h) drukarka – 1 szt.;

i) laptop – 6 szt.;

j) jednostka centralna komputera – 29 szt.;

k) monitor model 1 – 31 szt.;

l) monitor model 2 – 10 szt.;

m) dysk wewnętrzny model 1 – 1 szt.;

n) dysk wewnętrzny model 2 – 16 szt.;

o) pamięć model 1 – 16 szt.;

p) pamięć model 2 – 2 szt.;

q) pamięć USB – 40 szt.;

r) czytnik kart pamięci – 2 szt.;

s) głośniki – 2 kpl;

t) stacja dokująca – 2 szt.;

u) obudowa dysku model 1 – 2 szt.;

v) obudowa dysku model 2 – 2 szt.;

w) napęd DVD – 2 szt.;

x) serwer druku – 3 szt.;

y) kabel USB – 10 szt.;

z) obudowa dysku model 3 – 2 szt.

Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń i oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu określony został w OPZ (Załączniki nr 2.1) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 8). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ. W pozycjach OPZ, do których nie zostały określone szczegółowe warunki i okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej min. 24 miesiące w miejscu użytkowania, z zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIII SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu urządzeń określonych w OPZ lub innego sprzętu komputerowego i podzespołów komputerowych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: komputery stacjonarne, komputery osobiste, urządzenia sieciowe, stacje robocze, monitory ekranowe, drukarki, myszy komputerowe, klawiatury komputerowe, dyski SSD, HDD, obudowy PC, zasilacze, pamięci wewnętrzne, karty graficzne, wentylatory do obudowy.

a) Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

d) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.

e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38652100 Vorführgeräte
32351200 Abschirmungen
32340000 Mikrofone und Lautsprecher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Hauptort der Ausführung:

Budynek Zamawiającego przy al. Grunwaldzkiej 137, ul. Wojska Polskiego 1, ul. Czerniakowskiej 22 i ul. Zacisze 12

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audiowizualnego w zakresie:

a) dostarczenia i rozładunku sprzętu/urządzeń;

b) rozstawienia, montażu i konfiguracji sprzętu/urządzeń;

c) pierwszego uruchomienia sprzętu/urządzeń i przekazaniu do użytku użytkownikowi docelowemu w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko oraz własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi.

Dostawa obejmuję sprzęt:

a) projektor multimedialny – 12 szt.;

b) ekran projekcyjny – 3 szt.;

c) mikrofon pojemnościowy – 1 szt.;

d) słuchawki z mikrofonem – 3 kpl;

e) baza mikrofonu – 4 szt.;

f) konwerter USB – 5 szt.;

g) uchwyt mocujący do kolumn – 1 kpl.

Szczegółowo zakres zamówienia, w tym parametry urządzeń i oprogramowania oraz warunki gwarancji i serwisu określony został w OPZ (Załączniki nr 2.2) oraz w projekcie umowy (Załącznik nr 8). Urządzenia i oprogramowanie stanowiące przedmiot zamówienia muszą spełniać co najmniej parametry wyszczególnione przez Zamawiającego w OPZ.

Zamawiający wymaga udzielenia pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ. W pozycjach OPZ, do których nie zostały określone szczegółowe warunki i okres gwarancji Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji wynoszącej min. 24 miesiące w miejscu użytkowania, z zastrzeżeniem kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdziale XIII SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji zamówienia / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje prawo opcji polegające na dodatkowym zamówieniu urządzeń określonych w OPZ lub innego sprzętu audiowizualnego i podzespołów audiowizualnych w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego, w tym np.: projektory, ekrany, mikrofony, słuchawki.

a) Wartość dostawy w ramach prawa opcji stanowić będzie nie więcej niż 15 % wartości brutto umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od skorzystania z przewidzianego prawa opcji. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

c) Prawo opcji realizowane będzie na podstawie odrębnych zamówień składanych w formie elektronicznej (e-mail) nie później niż do dnia 31 marca 2021 r.

d) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia nieokreślonego w OPZ, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o wycenę danego urządzenia. Zamawiający zastrzega, że zaoferowana cena danego urządzenia nie może być wyższa od aktualnej ceny rynkowej.

e) W przypadku gdy zamówienie dotyczyć będzie urządzenia określonego w OPZ realizacja dostawy odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie zamówienia.

f) Termin dostawy przedmiotu zamówienia objętego zgłoszeniem/zamówieniem w ramach prawa opcji nie będzie dłuższy niż 14 dni.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 175-422276
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Część I zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal
Postanschrift: ul. Studzienna 37–38/B
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 374 433.64 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu audiowizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PPHU Computer-Service.pl Beata Wojtal
Postanschrift: ul. Studzienna 37–38/B
Ort: Elbląg
NUTS-Code: PL621 Elbląski
Postleitzahl: 82-300
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 50 088.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020