Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 557481-2023

Visa förkortad version

15/09/2023    S178

Sverige-Stockholm: IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

2023/S 178-557481

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Tjänster

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Henri Laine
E-post: henri.laine@fmv.se
Telefon: +46 708808998

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53387

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=53387

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Upphandling avseende konsulter för förvaltning och vidareutveckling av programvara
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Sverige

NUTS-kod SE Sverige

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Upphandlingens omfattning består av femton (15) stycken konsulter i konsultrollerna Systemutvecklare, Scrum master, Testledare, Verksamhetsspecialist och IT-säkerhetsspecialist. Konsulterna organiseras i två agila team och ska arbeta med utveckling och förvaltning av programvara som används inom Försvarsmakten.Mer information om omfattningen beskrivs i upphandlingsdokumenten.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd, 72000000 IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 245000000.00 SEK
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Selektivt
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Lägsta pris
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
11.9.2023
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: Knowit Connectivity AB
Postadress: Sveavägen 20
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-111 57
Land: Sverige
E-post: anna-karin.brostrom@knowit.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 245000000.00 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
12.9.2023