Roboty budowlane - 557485-2021

29/10/2021    S211

Norwegia-Strømmen: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2021/S 211-557485

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 196-512307)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NEDRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP IKS
Krajowy numer identyfikacyjny: 892 110 972
Adres pocztowy: Strandveien 22
Miejscowość: STRØMMEN
Kod NUTS: NO082 Viken
Kod pocztowy: 1466
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Raymond Pedersen
E-mail: Raymond.Pedersen@nrva.no
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nrva.no

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

A150073_Krogstad Biogassanlegg_I1_Infrastrukturentreprise [A150073_Krogstad Biogas Plant_I1_Infrastructure Contract

Numer referencyjny: 21/53
II.1.2)Główny kod CPV
45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Transfer system of approx. 6,500 metres with pump line for waste water and water supply. In addition, conduit for fibre and high voltage/low voltage cable will be in the same ditch. Pressure increasing stations for water and sewage are included in the contract.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 196-512307

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Deadline for receipt of tenders or requests for participation
Zamiast:
Data: 01/11/2021
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 04/11/2021
Czas lokalny: 12:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: