Lieferungen - 557684-2020

20/11/2020    S227

Polen-Gdynia: Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile

2020/S 227-557684

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
Postanschrift: ul. Chrzanowskiego 10
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-338
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Szwedowicz
E-Mail: zam_pub@umgdy.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.umgdy.gov.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zakup wózka widłowego i dźwigu samochodowego w ramach projektu „Zintegrowany system oznakowania nawigacyjnego z elementami e-Navigation”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.371.2.2020.ASz
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42400000 Hebezeuge und Fördermittel sowie Teile
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 1: dostawa dźwigu samochodowego

Los-Nr.: 1
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem odbioru kompletnego dźwigu jest siedziba Wykonawcy, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Część 1: dostawa dźwigu samochodowego.

Fabrycznie nowy dźwig samochodowy – żuraw kołowy samojezdny na podwoziu samochodu ciężarowego 3-osiowego z napędem w układzie 6x2 oraz tylną osią skrętną. Zamawiający dopuszcza żuraw o udźwigu minimum 20 t lecz nie więcej niż 25 t. Oferowany dźwig musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski i posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję na żuraw oraz podwozie. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje pełną dokumentację DTR oraz komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu w UDT oraz dokona pierwszej rejestracji i dopuszczenia do eksploatacji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Kompletny dźwig musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania dźwigu w wydziale komunikacji. Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla operatorów z obsługi dźwigu oraz bezpieczeństwa pracy – na własny koszt. Wykonawca zapewnia odpłatnie autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dźwigu oraz dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający szacuje, że roczny przebieg dźwigu nie przekroczy nie przekroczy 10 000 km (podwozie) natomiast liczba motogodzin pracy żurawia nie przekroczy 500 mth. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy liczony jest od wydania przedmiotu umowy i kończy się z dniem zakończenia gwarancji. Miejscem odbioru kompletnego dźwigu będzie siedziba Wykonawcy. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 został szczegółowo opisany w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 1.1 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia określa się odrębnie dla każdej części zamówienia: część 1: dostawa dźwigu samochodowego – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 7
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.02.00-00-0006/16

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 129-315868

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: BON.3800.1.2020/cz.1
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa dźwigu samochodowego

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
25/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KDM Dariusz Mazur
Postanschrift: ul. Kolejowa 16
Ort: Michałowice
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-816
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 239 000.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izby Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
42414000 Kräne, fahrbare Hubportale und Krankraftkarren
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Miejscem odbioru kompletnego dźwigu jest siedziba Wykonawcy.

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Część 1: dostawa dźwigu samochodowego.

Fabrycznie nowy dźwig samochodowy – żuraw kołowy samojezdny na podwoziu samochodu ciężarowego 3-osiowego z napędem w układzie 6x2 oraz tylną osią skrętną. Zamawiający dopuszcza żuraw o udźwigu minimum 20 t lecz nie więcej niż 25 t. Oferowany dźwig musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski i posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję na żuraw oraz podwozie. W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje pełną dokumentację DTR oraz komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu w UDT oraz dokona pierwszej rejestracji i dopuszczenia do eksploatacji dźwigu w Urzędzie Dozoru Technicznego. Kompletny dźwig musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca dostarczy dokumenty niezbędne do zarejestrowania dźwigu w wydziale komunikacji. Ponadto Wykonawca zapewni szkolenie dla operatorów z obsługi dźwigu oraz bezpieczeństwa pracy – na własny koszt. Wykonawca zapewnia odpłatnie autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dźwigu oraz dostawę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający szacuje, że roczny przebieg dźwigu nie przekroczy nie przekroczy 10 000 km (podwozie) natomiast liczba motogodzin pracy żurawia nie przekroczy 500 mth. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy liczony jest od wydania przedmiotu umowy i kończy się z dniem zakończenia gwarancji. Miejscem odbioru kompletnego dźwigu będzie siedziba Wykonawcy. Przedmiot zamówienia w ramach części 1 został szczegółowo opisany w formularzu specyfikacji technicznej (załącznik nr 1.1 do SIWZ). Termin wykonania zamówienia określa się odrębnie dla każdej części zamówienia: część 1: dostawa dźwigu samochodowego – do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 7
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 239 000.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: KDM Dariusz Mazur
Postanschrift: ul. Kolejowa 16
Ort: Michałowice
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-816
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

Zmiany dotyczą terminu realizacji zamówienia – paragraf 1 umowy otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem umowy jest dostawa dźwigu samochodowego dla potrzeb Urzędu Morskiego w Gdyni, zgodnie ze złożoną ofertą i formularzem specyfikacji technicznej, tj. żuraw o udźwigu 20 ton, marka Hidrokon model HK 60 22 T2, montowany na podwoziu samochodowym 3-osiowym marki MAN z napędem w układzie 6x2 z tylną osią skrętną.

1. Miejscem odbioru i dostawy dźwigu będzie: siedziba Wykonawcy.

2. Termin realizacji dostawy: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Podstaw prawnych aneksu należy upatrywać w art. 15r ust. 1 i 4 ustawy COVID-19 w zw. z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Stosownie do art. 15r ust. 4 ustawy COVID-19, Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części. Stosownie do ust. 1 przywołanego artykułu ustawy COVID-19 strony umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu ustawy z Pzp, niezwłocznie, wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 239 000.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 239 000.00 PLN