Služby - 557752-2021

TINázovBelgicko-Brusel: (CINEA/EMFAF/2021/3.4.12) Mechanizmus pomoci EÚ v oblasti akvakultúry a (CINEA/EMFAF/2021/3.4.13) Webové sídlo EÚ v oblasti akvakultúry
NDČíslo zverejnenia oznámenia557752-2021
PDDátum uverejnenia02/11/2021
OJČíslo vydania série S úradného vestníka212
TWMesto kupujúcehoBRUSEL
AUOficiálny názov kupujúcehoEurópska výkonná agentúra pre klímu, infraštruktúru a životné prostredie (CINEA), CINEA.D.D3 – Sustainable Blue Economy
OLPôvodný jazykEN
CYKrajina kupujúcehoBE
AATyp kupujúceho5 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
HAInštitúcia/agentúra EÚAgentúry
DSDokument bol zaslaný26/10/2021
DTLehota na predloženie06/12/2021
NCTyp zmluvy4 - Služby
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia3 - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania
RPNariadenie3 - Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky2 - Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)79000000 - Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
72000000 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
79952000 - Služby na organizovanie podujatí
RCMiesto plnenia (NUTS)BE100
IAInternetová adresa (URL)https://cinea.ec.europa.eu/index_en
DIPrávny základNariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046