Služby - 557769-2021

02/11/2021    S212

Francie-Štrasburk: AO 21-031- Poskytování služeb údržby a renovace zeleně a květinové dekorace v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

2021/S 212-557769

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
Kód NUTS: FR France
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://europarl.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Úřední název: Evropský parlament
Poštovní adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Obec: Strasbourg
PSČ: 67070
Země: Francie
Kontaktní osoba: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Kód NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

AO 21-031- Poskytování služeb údržby a renovace zeleně a květinové dekorace v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku

Spisové číslo: 06A80/2021/M031
II.1.2)Hlavní kód CPV
77310000 Služby vysazování a údržby zelených ploch
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský parlament má v úmyslu zadání veřejné zakázky v podobě podepsání smlouvy o provedení služeb údržby a renovace zeleně a květinové dekorace v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 687 500.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
03117000 Rostliny pro speciální použití
03121210 Květinové dekorace
03451000 Rostliny
16160000 Různé zahradnické potřeby
43325100 Zařízení pro údržbu areálů
45112710 Krajinné úpravy zelených ploch
45112712 Krajinné úpravy zahrad
45112713 Krajinné úpravy střešních zahrad
45451300 Vnitřní zahrady
71421000 Zahradní architektura
77000000 Zemědělské, lesnické, zahradnické služby a služby v oblasti akvakultury a včelařství
77314000 Služby při údržbě pozemků
79931000 Výzdoba interiérů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: FR France
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Štrasburk

II.2.4)Popis zakázky:

Smlouva o provedení služeb údržby a renovace zeleně a květinové dekorace v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 687 500.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 55
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Účast v tomto řízení výzvy k účasti v nabídkovém řízení je otevřená za stejných podmínek všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím členských států Evropské unie a všem fyzickým osobám, právním subjektům a veřejným organizacím z nečlenských zemí, které uzavřely s Evropskou unií zvláštní dohodu v oblasti zajišťování veřejných dodávek v rámci podmínek stanovených v řečené dohodě, která jim umožňuje přístup k zakázce v této výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/12/2021
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16/12/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANCIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se nesmí zúčastnit více než 1 zástupce každého uchazeče. Viz registrační postupy ve specifikacích.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Nepovinná návštěva místa se bude konat dne 16. listopadu 2021 v 10:00.

Místem setkání pro prohlídku je vstup do akreditačního střediska budovy Winston Churchill v Bruselu.

Hospodářské subjekty, kterým bude zaslána výzva k účasti v nabídkovém řízení ve vztahu k této zakázce prostřednictvím přímého odeslání ze strany Evropského parlamentu nebo prostřednictvím jiných prostředků, budou oprávněni zúčastnit se této prohlídky místa plnění.

Účastnit se mohou až dva (2) zástupci za každou společnost. V takovém případě musí hospodářské subjekty, které se chtějí zúčastnit, sdělit dva (2) pracovní dny před prohlídkou podrobné údaje, co se týká názvu společnosti a jména, pozice, čísla průkazu totožnosti a data narození účastníků, a to na email: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

V den prohlídky musí mít uchazeči s sebou platný průkaz totožnosti.

Evropský parlament vypracuje na základě prohlídky míst prezenční listinu a zápis. Zápis z prohlídky bude zveřejněn na webové stránce e-tendering.

Jazykem prohlídky bude francouzština.

Případné náklady na cestovné související s návštěvou místa ponesou hospodářské subjekty a jejich proplacení nebude možné nárokovat u Evropského parlamentu.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Země: Francie
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Rozhodnutí veřejného zadavatele lze napadnout ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění výsledku zadávacího řízení, a to buď neúspěšnými uchazeči nebo fyzickými nebo právnickými osobami, kterých se bezprostředně a osobně toto rozhodnutí dotýká, i když nejsou jeho adresáty.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/10/2021