Tjenesteydelser - 557769-2021

02/11/2021    S212

Frankrig-Strasbourg: AO 21-031-Vedligeholdelse og renovation af grønne områder og blomsterudsmykning til Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg

2021/S 212-557769

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
NUTS-kode: FR France
Postnummer: 67070
Land: Frankrig
Kontaktperson: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Officielt navn: Europa-Parlamentet
Postadresse: 1 avenue du Président Robert Schuman
By: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrig
Kontaktperson: Service de l'exécution du budget
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-kode: FRF11 Bas-Rhin
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.europarl.europa.eu
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AO 21-031-Vedligeholdelse og renovation af grønne områder og blomsterudsmykning til Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg

Sagsnr.: 06A80/2021/M031
II.1.2)Hoved-CPV-kode
77310000 Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Parlamentet påtænker at tildele en offentlig kontrakt med henblik på indgåelse af en tjenesteydelseskontrakt vedrørende vedligeholdelse og renovation af grønne områder og blomsterudsmykning i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 687 500.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
03117000 Planter til anvendelse inden for særlige områder
03121210 Blomsterarrangementer
03451000 Planter
16160000 Diverse havebrugsudstyr
43325100 Udstyr til vedligeholdelse af udendørs arealer
45112710 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med grønne områder
45112712 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med haver
45112713 Landskabsarkitektarbejde i forbindelse med taghaver
45451300 Indendørs haver
71421000 Landskabsarkitekturarbejder
77000000 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl
77314000 Vedligeholdelse af arealer
79931000 Indendørs udsmykning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: FR France
Hovedudførelsessted:

Strasbourg

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt vedrørende vedligeholdelse og renovation af grønne områder og blomsterudsmykning til Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 687 500.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 55
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i Den Europæiske Unions medlemsstater og for alle fysiske personer, juridiske enheder eller offentlige organer i ikke-medlemsstater, der har en særaftale med Den Europæiske Union om offentlige indkøb, der giver dem adgang til kontrakten i dette udbud i henhold til de betingelser, der er fastsat i denne aftale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 09/12/2021
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/12/2021
Tidspunkt: 10:00
Sted:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANKRIG.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

1 repræsentant pr. tilbudsgiver kan overvære åbningen af buddene. Se registreringsprocedurerne, der er angivet i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Et frivilligt besøg på stedet vil finde sted 16.11.2021 kl. 10.00.

Mødestedet for besøget er indgangen til akkrediteringscentret i Winston Churchill-bygningen i Strasbourg.

Økonomiske operatører, der har modtaget opfordringen til afgivelse af bud for denne kontrakt via direkte forsendelse fra Europa-Parlamentet eller på anden vis, vil kunne deltage i besøget på stedet.

Højst 2 repræsentanter for hver virksomhed kan deltage. Under alle omstændigheder skal økonomiske operatører, der ønsker at deltage, sende virksomhedens navn samt deltagernes navn, stillingsbetegnelse, person-id og fødselsdato senest 2 arbejdsdage inden besøget til nedenstående e-mailadresse: INLO.AO.DIR.A@europarl.europa.eu

Repræsentanterne skal ved besøget være i besiddelse af gyldig legitimation.

Europa-Parlamentet vil efter hvert besøg i lokalerne udarbejde en deltagerliste og en rapport. Rapporten vil blive offentliggjort på e-tendering-webstedet.

Arbejdssproget under besøget vil være fransk.

Alle rejseomkostninger i forbindelse med besøget på stedet skal afholdes af de økonomiske aktører og kan ikke refunderes af Europa-Parlamentet.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrig
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der kan gøres indsigelse mod den ordregivende myndigheds beslutning inden for 2 måneder fra datoen for bekendtgørelse af kontrakttildelingen enten af forbigåede tilbudsgivere eller af fysiske eller juridiske personer, der er direkte og personligt berørt af beslutningen, også selvom de ikke er beslutningens adressater.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/10/2021