Storitve - 557769-2021

02/11/2021    S212

Francija-Strasbourg: AO 21-031 – Storitve vzdrževanja in obnove zelenih površin in cvetlične dekoracije v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu

2021/S 212-557769

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Šifra NUTS: FR France
Poštna številka: 67070
Država: Francija
Kontaktna oseba: Direction de la gestion intégrée des infrastructures - contrats et marchés
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://europarl.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9258
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Uradno ime: Evropski parlament
Poštni naslov: 1 avenue du Président Robert Schuman
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67070
Država: Francija
Kontaktna oseba: Service de l'exécution du budget
E-naslov: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Šifra NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

AO 21-031 – Storitve vzdrževanja in obnove zelenih površin in cvetlične dekoracije v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu

Referenčna številka dokumenta: 06A80/2021/M031
II.1.2)Glavna koda CPV
77310000 Storitve sajenja in vzdrževanja zelenih površin
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Evropski parlament načrtuje oddajo javnega naročila z namenom sklenitve pogodbe za storitve vzdrževanja in obnove zelenih površin in cvetlične dekoracije v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 687 500.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
03117000 Rastline za določena področja uporabe
03121210 Cvetlični aranžmaji
03451000 Rastline
16160000 Razna sredstva za vrtnarjenje
43325100 Oprema za vzdrževanje zemljišč
45112710 Krajinsko oblikovanje za zelene površine
45112712 Krajinsko oblikovanje za vrtove
45112713 Krajinsko oblikovanje za strešne vrtove
45451300 Notranji vrtovi
71421000 Storitve krajinskega vrtnarstva
77000000 Storitve na področju kmetijstva, gozdarstva, hortikulture, akvakulture in čebelarstva
77314000 Storitve vzdrževanja zemljišč
79931000 Storitve notranjega opremljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: FR France
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Strasbourg

II.2.4)Opis javnega naročila:

Pogodba za storitve vzdrževanja in obnove zelenih površin in cvetlične dekoracije v stavbah Evropskega parlamenta v Strasbourgu.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 687 500.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 55
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

V tem razpisnem postopku lahko pod enakimi pogoji sodelujejo vse fizične in pravne osebe ter javni organi držav članic Evropske unije in vse pravne in fizične osebe ter javni organi tretjih držav, ki imajo z Evropsko unijo na področju javnega naročanja sklenjen poseben sporazum, ki jim omogoča dostop do naročila iz tega javnega razpisa, pod pogoji, določenimi v omenjenem sporazumu.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/12/2021
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 16/12/2021
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Bâtiment Vaclav Havel, sis Allée Spach, 67070 Strasbourg, FRANCIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži en zastopnik na ponudnika. Za podrobnosti glede udeležbe glejte razpisne specifikacije.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Neobvezen ogled lokacije bo 16. novembra 2021 (10.00).

Zbirno mesto za ogled bo pri vhodu akreditacijskega centra v stavbi Winston Churchill v Strasbourgu.

Ogleda lokacije se lahko udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je pridobil razpisno dokumentacijo za to naročilo, bodisi neposredno od Evropskega parlamenta bodisi na kateri koli drug način.

Udeležita se ga lahko največ dva (2) zastopnika na podjetje. V vsakem primeru morajo gospodarski subjekti, ki se ga želijo udeležiti, dva (2) delovna dneva pred ogledom sporočiti ime podjetja ter ime, položaj, številko osebnega dokumenta in datum rojstva udeležencev, in sicer na ta elektronski naslov: INLO.AO.DIR.A@europarl. europa.eu

Zastopniki morajo na ogledu imeti pri sebi veljaven osebni dokument.

Evropski parlament bo ob koncu ogleda lokacije pripravil seznam prisotnih in zapisnik. Zapisnik o ogledu bo objavljen na spletnem mestu eTendering.

Jezik ogleda bo francoščina.

Kakršne koli potne stroške v zvezi z ogledom lokacije bo kril gospodarski subjekt in jih Evropski parlament ne bo povrnil.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Evropski varuh človekovih pravic
Kraj: Strasbourg
Poštna številka: 67000
Država: Francija
Internetni naslov: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Odločitev naročnika se lahko izpodbija v 2 mesecih od datuma obvestila o izidu postopka, in sicer s strani neizbranih ponudnikov oziroma fizičnih ali pravnih oseb, ki jih ta odločitev neposredno in posamezno zadeva, čeprav niso naslovniki odločitve.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
26/10/2021