Építési beruházás - 55780-2020

05/02/2020    S25

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 025-055780

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 248-611563)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Anita
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 306274849
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multicsarnok tervezése és kivitelezése Kisvárdán

Hivatkozási szám: EKR001539332019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kisvárda közigazgatási területén, a 924/2, 927/2, 928/2, 929/2, 931/4, 932/2, 933/2, 934/2, 935/2, 936/2, 937/4, 938/2, 939/2, 940/4 és 940/6 helyrajzi számú, telekalakítás után 924/2 helyrajzi számú, természetben 4600 Kisvárda belterületén található, 1/1 arányban Kisvárda Város Önkormányzata tulajdonában álló ingatlan(ok)on megvalósuló a kisvárdai multifunkcionális sportcsarnok építés fejlesztés.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/01/2020
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 248-611563

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 25/02/2020
Helyi idő: 13:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 05/02/2020
Helyi idő: 15:00
Helyesen:
Dátum: 25/02/2020
Helyi idő: 15:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 8.1.2020 10:00 óra. Találkozás helye: 924/2 helyrajzi szám

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilat-t. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2) és 3.) pontok szerinti alk.felt-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az ”építésszervezési terv” (3. ért.részszemp.) értékelése a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

6) Biztosítások: kivitelezői 1 500 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár,szerelési: 1 5 00 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár, tervezői: 60 000 000/év és 20 000 000 Ft/kár.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a MMK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) AK a közb eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat.

15) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

16). Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

17). Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

18.)Vállalkozó köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás intézkedések leírását alkalmazni.

18) A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt AK. 60 naptári napot ért.

Helyesen:

1) Az ajánlatkérő a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

2) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 8.1.2020 10:00 óra. Találkozás helye: 924/2 helyrajzi szám

3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilat-t. A 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában kell benyújtani.

4) III.1.2) és 3.) pontok szerinti alk.felt-ek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.

Az 1. értékelési részszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat AK. A 2. értékelési résszempont esetében a Közb. H. 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. A.1.ab szerinti egyenes arányosítás módszere kerül alkalmazásra. Az ”építésszervezési terv” (3. ért.részszemp.) értékelése a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019 napi útmutatójának 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik.

6) Biztosítások: kivitelezői 1 500 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár,szerelési: 1 500 000 000 Ft/év és 800 000 000 Ft/kár, tervezői: 60 000 000/év és 20 000 000 Ft/kár.

7) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell az MMK vagy a MÉK nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

8) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazd.szerv. létrehozását.

9) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kiss László 00172

11) AK a közb eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. A nyertes AT-vel megkötendő szerződés a Kbt. 135. § (12) bekezdése szerinti, a nyertes ajánlat szerinti ellenérték AK rendelkezésére állásától, mint felfüggesztő feltétel bekövetkezésétől függően lép hatályba.

12) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a 41/A. § (4)-(5) és 65. § (12) bekezdései szerint kell eljárni.

13) Kiegészítő tájékoztatás kérések során ajánlatkérő a Kbt. 56. §-a alapján jár el.

14) A 2. értékelési részszempontok tekintetében ATknek meg kell adniuk a megajánlott személyek nevét, értékelés szempontjából releváns szakmai tapasztalatuk mennyiségi adatait, továbbá a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztaniuk a megajánlott adatokat.

15) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.

16). Csatolni kell az ajánlathoz a tételes árazott költségvetést és az építésszervezési tervet, valamint projekttervet (pénzügyi ütemterv,műszaki ütemterv,organizációs terv-rajzos és szöveges formában), az ütemterveket a szerződéskötésre, valamint a szerződés hatálybalépésére aktualizálni kell.

17). Az ajánlatkérő a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés a) pontját alkalmazza.

18.)Vállalkozó köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítás intézkedések leírását alkalmazni.

18) A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 2 hónap alatt AK. 60 naptári napot ért.

VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) a) pontja alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt a megfelelő ajánlattételhez.”

Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (1) bekezdésére tekintettel felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a felhívás VI.3) További információk pontjának 7) alpontját módosította.