Palvelut - 557813-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Televisio-ohjelmien lähetyspalvelut

2019/S 227-557813

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Yleisradio Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0215438-8
Postiosoite: PL 76, Yleisradio
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00024
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: tarjoukset.yle@yle.fi
Puhelin: +358 914801

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.yle.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: yleisradiotoiminta

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: TV:n antenniverkon jakelupalvelut

Viitenumero: YLE20180027
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
64228100
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa olivat kyseessä Yleisradio Oy:n tarvitsemat TV:n antenniverkon jakelupalvelut ja niiden kehittäminen Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa ovat kyseessä Yleisradio Oy:n tarvitsemat TV:n antenniverkon jakelupalvelut ja niiden kehittäminen Suomen alueella poislukien Ahvenanmaa. Palvelut oli tarkoitus hankkia kokonaisratkaisuna. Jakelupalvelut olisi pitänyt tuottaa DVB-T2-verkon avulla, jolla pitäisi saavuttaa vähintään 99,96 %:n väestöpeitto. Jakelupalveluun kuuluu lisäksi operointi, viankorjaus, ylläpito sekä palvelun kehittäminen. Hankinta ei koske Ylen TV:n jakelupalvelua DVB-T-verkossa. Hankintaan ei sisälly satelliittijakelua. Jakelupalvelua oli pystyttävä toimittamaan tarjouspyynnössä yksilöityjen vaatimusten mukaisesti täydessä laajuudessa viimeistään 1.10.2019.

Hankintasopimuksen oli tarkoitus olla voimassa enintään verkkotoimilupakauden loppuun saakka, kuitenkin enintään 10.1.2027 saakka.

Hankinnan kohde ja sitä koskevat vaatimukset kuvattiin yksityiskohtaisesti tarjouspyynnön liitteissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 122-277215
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: TV:n antenniverkon jakelupalvelut

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Ylen 26.6.2018 julkaisemasta hankintailmoituksesta ja tarjouspyynnöstä tehtiin valitus markkinaoikeuteen 10.8.2018. Yle ei jatkanut hankintamenettelyä, ja menettely on ollut oikeuskäsittelyissä ja pysäytettynä tähän saakka. Syksyllä 2019 markkinaolosuhteet ovat kuitenkin olennaisesti muuttuneet Ylestä johtumattomista syistä. Kyseessä olevan tarjouskilpailun jatkaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019