Tjenesteydelser - 558010-2019

25/11/2019    S227

Danmark-København: System til biblioteksstyring

2019/S 227-558010

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Nyrupsgade 1
By: København
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1602
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Schack Pedersen
E-mail: pischa@kk.dk
Telefon: +45 21654015

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kk.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://www.kk.dk/kff

I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Drift og vedligeholdelse af IT-system til Intelligent materialestyring (IMS)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
48161000 System til biblioteksstyring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontrakt om vedligeholdelse og support af It-system (IMS) til central- og folkebiblioteker til styring af materialernes placering og understøttelse af øvrige arbejdsprocesser i forbindelse med administration af biblioteksmaterialer.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 515 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK011 Byen København
Hovedudførelsessted:

Københavns Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune agter at indgå kontrakt med Lyngsø Systems efter udbudslovens § 80, stk. 3 nr. 2) om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Udbudslovens § 80, stk. 3 nr. 2) om udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse på grund af manglende konkurrence af tekniske årsager / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option om forlængelse af kontraktperioden med 2 x 1år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere den pågældende tjenesteydelser af følgende årsag:

- manglende konkurrence af tekniske årsager.

Forklaring:

— undersøgelse blandt de 7 øvrige samarbejdspartnere i Fællesskabet for IMS-bibliotekerne,

— anden informationssøgning om løsninger, som henvender sig til bibliotekerne,

— profylaksebekendtgørelse lagt i juni 2019 af Odense Kommune,

— leverandørens oplysning om at løsningen ligeledes driftes og vedligeholdes i 2 internationale lokationer for bibliotekerne hos University of Liverpool og Helsinki,

— leverandørens oplysning om at de ikke har underleverandør eller partnere til løsning af opgaven,

— leverandøren har været og er stadig med udvikler af systemet.

På baggrund af heraf vurderes det, at der kun findes 1 leverandør på markedet, som kan opfylde behovet for drift- og vedligehold af det pågældende IMS system(intelligent materialestyringssystem til central- og folkebiblioteker).

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2011/S 072-118420

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
22/11/2019
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Lyngsøe Systems A/S
CVR-nummer: 17702785
Postadresse: Lyngsø Alle 3
By: Aars
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9600
Land: Danmark

Internetadresse: https://lyngsoesystems.com/

Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 515 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Der afholdes en frivillig standstill, som udløber 2.12.2019. Første dag der kan indgås kontrakt er 3.12.2019.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/11/2019