Dienstleistungen - 558596-2020

20/11/2020    S227

Polen-Warschau: Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen

2020/S 227-558596

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich
Postanschrift: Chmielna 120
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-801
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Magdalena Barwińska
E-Mail: zzp@zdm.waw.pl
Fax: +48 228909211
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.zdm.waw.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi najmu świątecznych dekoracji świetlnych (LED) – cz. 1: dla obszaru m.st. Warszawy, cz. 2: iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM/UM/DZP/55/PN/48/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232110 Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

— wykonanie projektów (w tym wizualizacje) dekoracji zgodnie z OPZ do oceny i akceptacji Zamawiającego,

— dostarczenie elementów dekoracji w miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do złącz energetycznych wszystkie elementy dekoracji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— prowadzenie stałego serwisu i utrzymanie sprawności elementów dekoracji świątecznej oraz instalacji elektrycznej zasilania w okresie ekspozycji,

— wykonanie odinstalowania dekoracji po zakończeniu każdego sezonu ekspozycji, w terminie zgodnym z umową.

Szczegółowy opis znajduje się w rozdz. V SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 10 211 382.11 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39298900 Diverse Dekorationsartikel
39298910 Weihnachtsbaum
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
50232110 Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
31530000 Teile für Leuchten und Beleuchtungseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Świadczenie usługi najmu świątecznych dekoracji świetlnych (LED):

część 1: dla obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023.

Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 214 000 EUR:

— wykonanie projektów (w tym wizualizacje) dekoracji zgodnie z OPZ do oceny i akceptacji Zamawiającego,

— dostarczenie elementów dekoracji w miejsca zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— rozmieszczenie, zainstalowanie i podłączenie do złącz energetycznych wszystkie elementy dekoracji zgodnie z zatwierdzonym projektem,

— prowadzenie stałego serwisu i utrzymanie sprawności elementów dekoracji świątecznej oraz instalacji elektrycznej zasilania w okresie ekspozycji,

— wykonanie odinstalowania dekoracji po zakończeniu każdego sezonu ekspozycji, w terminie zgodnym z umową.

Szczegółowy opis znajduje się w SIWZ, rozdział V.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena projektów dekoracji wg kryteriów OPZ / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal, pod adresem skrzynki: /ZDMESP/SkrytkaESP udostępnionego przez https://miniportal.uzp.gov.pl (Formularz do komunikacji oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail: dzp@zdm.waw.pl)

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

W ramach budżetu obywatelskiego „Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowan...

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39298900 Diverse Dekorationsartikel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Warszawa

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Wykonawca zobowiązuje się oddać do odpłatnego używania Zamawiającemu świąteczne dekoracje świetlne (LED), w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowaniem.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena projektów dekoracji wg kryteriów OPZ / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Ilość zadeklarowanych w ofercie dekoracji przestrzennych wolnostojących 3D / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 50
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 134-329939
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZDM/UM/DZP/55/PN/48/20
Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usł. najmu dek. LED obszaru m.st. Warszawy wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem, odinstalowaniem podczas poszczególnych sezonów ekspozycji w latach 2020–2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Multidekor Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: Noakowskiego 4
Ort: Piastów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-820
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 162 530.90 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: ZDM/UM/DZP/55/PN/48/20
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

W ramach budżetu obywatelskiego „Iluminacja świąteczna na Tarchominie i Nowodworach” wraz z ich dostawą, rozmieszczeniem i instalacją, utrzymaniem podczas ekspozycji sezonu 2020/2021 oraz odinstalowan...

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
20/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Multidekor Sp. z o.o. Sp.k.
Postanschrift: Noakowskiego
Ort: Piastów
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-820
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 80 498.37 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8 zwanej dalej „SIWZ” (rozdział I SIWZ), w tym:

2.1. do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ" w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP);

2.2. wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;

2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1 powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w § 5 pkt 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.

6. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt 10 SIWZ.

7. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:

cz. 1: 200 000,00 PLN; cz. 2: 2 600,00 PLN.

8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 21 SIWZ (rozdział I SIWZ).

11. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy; zakończenie: cz. 1: 30.3.2023, cz. 2: 1.3.2021.

12. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem skrzynki: /ZDMESP/zamowienia

13. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

15. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu – szczegółowe zapisy znajdują się w SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587722
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020