Tavarat - 558690-2019

26/11/2019    S228    Tavarat - Ennakkoilmoitus ilman tarjouskilpailukutsua - Ei sovelleta 

Suomi-Järvenpää: Tietojärjestelmät

2019/S 228-558690

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Järvenpään kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0126541-4
Postiosoite: Hallintokatu 4
Postitoimipaikka: Järvenpää
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 04400
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Aleksander Koutsoubos
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
Puhelin: +358 927191
Faksi: +358 927192577

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.jarvenpaa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Tilahallintajärjestelmän hankinta - Markkinakartoitus

Viitenumero: JARDno-2019-3492
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48810000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Järvenpään kaupunki suunnittelee tilahallintajärjestelmän hankintaa.

Järjestelmän tavoitteena on:

- Varmistaa tilojen käyttöasteen ja täyttöasteen optimointi, kaupungin kulujen minimointi, vuokratuottojen kasvattaminen sekä lyhytaikainen ulosvuokraus, muuntojoustavia tiloja hyödyntämällä

- Tuottaa tilahallinnan tilannekuva ja näkyvyys perustuen reaaliaikaiseen dataan

- Mahdollistaa ajan tasalla oleva taloudenhallinnan raportointi tila-asioissa (laskutustiedot siirretään integraatiolla kaupungin talousjärjestelmistä)

- Mahdollistaa tilojen ulosvuokraus siten että kaupunkilaisilla ja yrityksillä on matala kynnys tilojen hyödyntämiseen.

Tämä ilmoitus ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinakartoitukseen. Tietopyyntö ei velvoita Järvenpään kaupunkia toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Järvenpää

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tilahallinnan Master-järjestelmä voi koostua useammasta toisiinsa kytköksissä olevasta järjestelmästä. Esimerkiksi: tilahallinnan järjestelmä + analytiikka- ja raportointityökalut + muut komponentit. Tarkoitus on varmistaa, että kaikki kaupungin tilahallinnan kokonaispalvelun data on ajan tasalla ja löydettävissä yhdestä paikasta. Data sisältää kiinteistöhuollon tiedot, tilojen tekniset tiedot ja käyttötiedot (käyttöasteet, pohjakuvat, ylläpitotiedot, kulunvalvonta, yms.), varaus- ja vuokratiedot, talouden reaaliaikaisen datan ja toteumatiedot. Osa tiedoista syntyy tilahallinnan järjestelmästä, osa tiedoista tuodaan integraatioiden kautta. Tarkemmat tiedot arkkitehtuurikuvauksista toimitetaan ennakkoon, ennen markkinakartoitustilaisuutta. Markkinakartoituksessa ratkaisuun voi esittää osaa tai kokonaisratkaisua. Tavoitteena on kirkastaa minkälaisista osista kokonaisratkaisu voisi syntyä.

II.2.14)Lisätiedot

Ensisijaisesti tarkoitus on ratkaista Järvenpään kaupungin tarpeet valmisohjelmistoilla. Tarvittaessa pienet tuotekehitysaihiot ovat mahdollisia.

Hankinnan alustava aikataulu:

- Q1/2020 esiselvitys - Q2/2020 kilpailutus.

Aikataulu ei ole sitova ja voi muuttua.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/04/2020

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Markkinakartoituksessa hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus keskustella hankintayksikön kanssa. Tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Markkinakartoitukseen osallistuminen ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Markkinakartoitustilaisuus:

Järvenpäässä 11.12 klo 12:00-15:00.

Ilmoittautuminen sekä alustavat tiedot ratkaisuista:

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittautumaan 3.12.2019 klo 12:00 mennessä markkinakartoitukseen lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen aleksander.koutsoubos@jarvenpaa.fi otsikolla: Järvenpään kaupungin tilahallintajärjestelmä, markkinakartoitus. Ilmoittakaa viestissä myös ehdottamanne teknologia/järjestelmä.

Tämä on alustava ja suuntaa antava ennakkotieto, jonka perusteella hankintayksikkö voi ennen markkinakartoitusta tutustua ratkaisuvaihtoehtoihin. Hankintayksikkö toimittaa tarkennetun prosessikuvauksen sekä kokonaisarkkitehtuurin kuvauksen liitetiedostona 4.12.2019 mennessä osana ennakkopakettia markkinakartoitukseen ilmoittautuneille. Tekninen vuoropuhelu (mahdollisuus kommentoida tarjouspyyntöön liittyvää dokumentaatiota luonnosvaiheessa sähköisesti) järjestetään kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa markkinakartoituksen jälkeen. Hankintayksikkö varaa oikeuden käydä tarkempaa vuoropuhelua osan kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kanssa. Kaikkiin ilmoittautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä. Tietopyyntöön vastaamisesta ei makseta korvausta. Päätökset etenemistavasta ja mahdollisen tarjouskilpailun järjestämisestä ja toteuttamisesta tehdään julkisia hankintoja koskevien menettelyjen ja määräysten mukaisesti tietopyyntömenettelyn jälkeen.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/11/2019