Dienstleistungen - 558909-2020

20/11/2020    S227

Dänemark-Viborg: Fernmeldedienste

2020/S 227-558909

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Region Midtjylland
Nationale Identifikationsnummer: 29190925
Postanschrift: Skottenborg 26
Ort: Viborg
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jeppe Pedersen
E-Mail: Jeppe.Pedersen@stab.rm.dk
Telefon: +45 40860158
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.rm.dk
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse mv.

Referenznummer der Bekanntmachung: 1-23-4-101-11-20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
64200000 Fernmeldedienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse mv.

Aftalen skal anvendes til indkøb af nedenstående ydelser:

- Institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse, mv. baseret på faste forbindelser.

- Forbindelserne skal kunne leveres som internetforbindelser og som forbindelser der kan tilsluttes regionens datanetværk som en sikker forbindelse.

- Leveranceområdet er geografien i Region Midtjylland samt Region Midtjyllands matrikler.

- Vedligeholdelse og support i relation til ovenstående, herunder eksempelvis fejlafhjælpning og reparation.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 11 500 000.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Udbuddet vedrører ordregivers indkøb af institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse mv.

Aftalen skal anvendes til indkøb af nedenstående ydelser:

- Institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse, mv. baseret på faste forbindelser.

- Forbindelserne skal kunne leveres som internetforbindelser og som forbindelser der kan tilsluttes regionens datanetværk som en sikker forbindelse.

- Leveranceområdet er geografien i Region Midtjylland samt Region Midtjyllands matrikler.

- Vedligeholdelse og support i relation til ovenstående, herunder eksempelvis fejlafhjælpning og reparation.

Kravspecifikationen, jf. kontraktbilag 2, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte ydelser.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Implementering / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Service / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 65
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Kontrakten kan forlænges 2 gange, hver gang med op til 12 måneder.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 157-383015
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af institutionsopkoblinger til mindre regionale lokaliteter, institutioner, sundhedshuse mv.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/10/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Nuuday A/S
Nationale Identifikationsnummer: 40075291
Postanschrift: Teglholmsgade 1
Ort: København SV
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 2450
Land: Dänemark
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 500 000.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via besked-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Tolboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til odregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Tolboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/11/2020