Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 558968-2022

12/10/2022    S197

Magyarország-Budapest: Földgáz

2022/S 197-558968

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Bank
Nemzeti azonosító szám: 10011953244
Postai cím: Krisztina Körút 55.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ketlerné Koósz Gabriella
E-mail: kozbeszerzes@mnb.hu
Telefon: +36 14282600
Fax: +36 14298000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnb.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: jegybanki alaptevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése 2022-2023 időszakra

Hivatkozási szám: EKR001397662022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Ajánlatkérő) részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz szállítása a 2022-2023-as gázévre (2022. október 01. napján 06:00 órától 2023. október 01. napján 06:00 óráig tartó időszakra), 1 726 065 kWh + 11% opcionális mennyiségben az egyedi szerződésben részletezettek és az ajánlati ártáblázat szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 189 779 356.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyar Nemzeti Bank 1239 Budapest, Európa u. 1. alatti telephelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő részére MSZ 1648:2016 számú szabvány 2H jelű gázcsoportra vonatkozó gázminőségi előírásoknak megfelelő földgáz szállítása a 2022-2023-as gázévre (2022. október 01. napján 06:00 órától 2023. október 01. napján 06:00 óráig tartó időszakra).

Mennyisége:

Szerződéses időszak (év-hó-nap-tól - év-hó-nap-ig): 2022.10.01-2023.09.30

Szerződött Földgázmennyiség (kWh): 1 726 065

Maximum Szerződött Mennyiség (Opcióval növelt mennyiség) (kWh): 1 915 932

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15°C és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). Részletesen az alapeljárás műszaki leírása szerint.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Alapmennyiség (1 726 065 kWh) + 11% opcionális mennyiség kWh (+189 867 kWh)

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1. Az értékelési szempont és módszer: a Kbt. 105. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az eljárás második részében az ajánlatok elbírálása a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja alapján a legalacsonyabb ár értékelési szempont szerint történt.

A IV.1.1. és a IV.2.1., pontokban megadottak az alapeljárás felhívására vonatkoznak,

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Teljes ellátás alapú földgáz adásvételi szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
30/09/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 189 779 356.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek - arány nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az eljárás keretmegállapodás alapján verseny újranyitásra vonatkozott, alapjául szolgáló keretmegállapodás azonosítószáma: KM01GE2223, KM aláírásának dátuma: 2021. március 22. (Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023 tárgyban kötött keretmegállapodás a KEF (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság) által lefolytatott alapeljárásban).

Alapeljárás: elnevezése "Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023", Ajánlati felhívás száma TED 2020/S 251-628376, a közzététel napja 2020.12.24., KÉ száma 23638/2020, EKR001334612020 azonosító.

A keretmegállapodás alapján jelen közbeszerzés megvalósítására és lefolytatására a KEF portálon (KKP-ben) került sor.

2) Egyedi szerződés megkötésének időpontja: 2022.09.30.

3) Az V.2.4) pontban rögzített egyösszegű nettó - azaz közbeszerzési díj és az általános forgalmi adó nélkül számított - ajánlati ár az ajánlatok összehasonlítására szolgál.

4) Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt., 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20., adsz: 26713111-2-44.

5) További (érvénytelen) ajánlatot tevő ajánlattevők neve, címe, adószáma:

- ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1033 Budapest, Kórház utca 6-12., adsz: 23720448-2-41;

- E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest, Váci út 17., adsz: 13322142-2-44;

- E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Dombóvári út 26., adsz: 25343502-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/10/2022