Szolgáltatások - 55915-2022

01/02/2022    S22

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2022/S 022-055915

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Változáskezelési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés az „M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán környezeti hatástanulmány és tanulmányterv készítése, továbbá engedélyezési és kiviteli terv készítése” tárgyában

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Feladatok:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi útM7-Dunaújváros közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerűpihenő válik szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedélymegszerzése, módosítása, ERD készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési tervengedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti.Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő.

Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti fogalmakat érti.

A nem magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 42
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 119-292275

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4500013172
Rész száma: 1
Elnevezés:

Tervezési szerz.az„M8 gyorsforgalmi út M7-Dunaújváros közötti szakaszán Előzetes Régészeti Dokumentáció, környezeti hatástanulmány, Natura 2000 érintettség vizsgálatával (KHT), közúti biztonsági hatás

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
03/06/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím: http://ww.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37,
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 848 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának dátuma: 2021. december 13.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/01/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71356400 Műszaki tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71245000 Jóváhagyási és kiviteli tervek, specifikációk
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest, Váci út 45.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Feladatok:

- Előzetes Régészeti Dokumentáció,

- Környezeti Hatástanulmány, NATURA 2000 érintettség vizsgálatával,

- Közúti biztonsági hatásvizsgálat,

- Az optimális nyomvonal kiválasztásához szükséges mértékű tanulmányterv

- Engedélyezési terv.

Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok tekintetében a szerződés hatályba lépésének feltétele a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium elrendeléséről szóló megrendelői tájékoztatás megküldése. Abban az esetben, ha az engedélyes tervek elkészítésével és az építési engedély megszerzésével kapcsolatos feladatokra meghatározott időtartamot követő 12 hónap alatt megrendelői tájékoztatás nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden

további aktus nélkül megszűnik a kiviteli tervek készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

A 2x2 sávos, fizikai elválasztású gyorsforgalmi út, mintegy 50 km-es szakaszára a környezetvédelmi és építési

engedélyek megszerzése, útépítési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése M8 gyorsforgalmi útM7-Dunaújváros közötti szakaszán az alábbi, főpályára vonatkozó paraméterek figyelembe vételével:

- koronaszélesség: 20 m,

- forgalmi sávok száma: 2x2,

- forgalmi sáv szélessége: 3,5 m,

- középső elválasztó sáv szélessége: 3 m,

- padkaszélesség: 1,5 m,

- burkolatszélesség: 2x8 m.

Előreláthatólag: 1 db autópálya-autópálya csp., 6 db egyéb csomópont, 1 db komplex pihenő, 2 db egyszerűpihenő válik

szükségessé.

- Környezetvédelmi dokumentáció/hatástanulmány készítése, környezetvédelmi engedélymegszerzése, módosítása, ERD készítése,

- Az engedélyezési tervek elkészítése, kisajátítási vázrajzok készítése és záradékolása, területek művelésből való kivonása (földhivatali, erdészeti elvi engedély megszerzése) valamint a tervi anyaggal kapcsolatos konzultációk és kezelői/szolgáltatói nyilatkozatok beszerzése,

- A kiviteli tervek elkészítése és véglegesítése, továbbá az engedélyezési tervengedélyeztetése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.

A tervezési szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) pontjában foglaltak kapcsán az alábbiakat rögzíti:

A teljes körű engedélyezési-, és teljes körű kiviteli terv készítése alatt és híd alatt az Útügyi Műszaki Előírás,Közutak Tervezése Szabvány szerinti kötelező munkarész tartalmat érti. Közúti biztonsági hatásvizsgálat alatt Ajánlatkérő a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet. szerinti tartalom értendő. Ajánlatkérő gyorsforgalmi út alatt a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. §(1) bekezdés szerinti fogalmakat érti. A nem

magyarországi referencia esetén az adott referencia követelmény szerinti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet illetve az Útügyi Műszaki Előírás, Közutak Tervezése Szabvány szerint előírt, megkövetelt tartalmat kell igazolnia Ajánlattevőknek.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 42
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 963 726 900.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Bornemissza tér 12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@unitef.hu
Telefon: +36 12056330
Internetcím: http://www.unitef.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház utca 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: ludvig.laszlo@fomterv.hu
Telefon: +36 13459588
Internetcím: http://www.fomterv.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

III.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő szlavez. pü.intéz és számlaszáma a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosulnak.

III.2. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) alapján a szerződés tárgya kiegészül és a Kbt. 141. § (6) a PST módosul: "Tervezőnek a tervezési feladat teljesítése során figyelemmel kell lennie az ITM 2021. június 11. napján kelt, KIFEF/64612/2021-ITM iktatószámú levelében (a továbbiakban: Módosító elrendelés) előírt műszaki tartalom változásra. A projekt azonosítószáma (PST): A008.08.13; A008.08.15; A008.08.18”

III.3. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) alapján a Tervezői díjat az alábbiak szerint módosítják:

- Engedélyes tervvel és építési engedéllyel bezárólag elvégzendő feladatok elvégzéséért: 2 372 550 900,- Ft,

- Kiviteli terv elkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséért: 1 591 176 000,- Ft

A Tervezői díj részei:

- Eng.tervvel és ép.engedéllyel bezárólag:

Munkadíj (nettó): 1 898 040 720,- Ft

Szerzői jog ellenértéke (nettó): 474 510 180,- Ft

- Kiv.terv elkész.:

a) Kiv.terv elkész. Tervezői díja az M8 - M81 elvál.csomópont nélkül (nettó): 1 539 200 000,- Ft Munkadíj az M8 - M81 elválási csomópont nélkül (nettó): 1 231 360 000,- Ft Szerzői jog ellenértéke az M8 - M81 elválási csomópont nélkül (nettó): 307 840 000,- Ft

b) Kivit.rerv elkész. Tervezői díja az M8 - M81 elvál.csomóp tekintetében (nettó): 51 976 000,- Ft Munkadíj az M8 - M81 elvál.csomóp. tekint-ben (nettó): 41 580 800,- Ft Szerzői jog ellenértéke az M8 - M81 elvál.csomóp tekint-ben(nettó): 10 395 200,- Ft

III.4. Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) a határidő ütemezést az alábbiak szerint mód:

A szerződés teljesítésének időtartama a szerződés hatbalépéstől számított 42 hónap + 143 nap. Engtervvel és épengedéllyel bezárólag: a szerződés hatbalépésétől szám 34 hónap + 143 nap (egy hónap 30 napos időtartamot jelent)

- Kivterv elkész-vel: A kivittervek elkész-vel kapcs feladatok Megrend-i tájékozt Tervező részére megküldől és a (nem jogerős) épeng rendelk állásától, mint együttes feltételek közül a később bekövetkezőtől számított 8 hónap.

Felek rögzítik, ha a Szerz hatbalépésétől szám 34 hónap + 143 napot követő 12 hónap alatt Megrendelői tájékozt a kivitterv megrendeléséről - az ITM erre vonatkozó elrendelésének hiányában - nem érkezik Tervező felé, úgy az ezen időszak elteltével a szerződés minden további aktus nélkül megszűnik a kiviteli terv készítésére vonatkozó feladatok tekintetében.

Ütemezés

Engtervvel és építési engedéllyel bezárólag:

5. részteljesítés:

M8 - M81 csomópontra vonatkozó tanulmányterv, módosított KHT és ERD elkészítése, valamint a Módosító elrendelésben foglaltaknak megfelelő engedélyezési tervek elkészítése egyeztetés és bírálat céljából.

Szerződés hatbalépésétől számított 28 hónap + 143 nap (2022. február 10.)

6. részteljesítés

A Mód. elrend alapján engtervek véglegesítése, a Tervbírálat észrevételeinek átvezetése, kezelői és egyéb hozzájárulások megszerzése, tervek leszállítása Megrendelő részére.

Szerződés hatbalépésétől számított 32 hónap + 143 nap (2022. június 10.)

7. részteljesítés

A Mód. elrend alapján építési engedély kiadása (nem jogerős).

Várhatóan a szerz hatbalépésétől számított 34 hónap + 143 nap (2022. augusztus 09.)

Kivittervek elkész-vel kapcs. fa-ok tekint-ben:

8. részteljesítés

A Mód. elrend alapján kivitterv készítése bírálatra.

Az alábbi két szükséges felt közül a később bekövetkeztől szám 6 hónap: - A Mód.elrendelésben alapján kivittervek elkész-vel kapcs fa-ok forrását bizt tám.szerz megkötéséről szóló Megrendelői tájékozt megküldése,- A Módosító elrend-ben alapján végleges útép.enged rend. állása

Végteljesítés:

A Mód. elrend alapján kiviteli terv elkészítése. Az alábbi két szükséges felt közül a később bekövetkeztől szám 8 hónap: - A Mód.elrendelésben alapján kivittervek elkész-vel kapcs fa-ok forrását bizt tám.szerz megkötéséről szóló Megrendelői tájékozt megküldése,- A Módosító elrend-ben alapján végleges útép.enged rend.áll

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Tervezői díj módos. és a határidők, részfeladatok módosítását a Szerződő Felek a Kbt. 141. § (4) c) pontjára tekintettel módosítják.

Szerződő Felek számára sem a Szerződés megkötésekor, sem az azt megelőző közbeszerzési eljárás során nem volt ismert az M81 nyomvonala, ezért Felek nem számolhattak a Módosító elrendeléssel, amely jelen Szerződés tervezési feladatai közé emelte az M8 - M81 elválási csomópont M81 főirányt kiemelő megtervezését, egyszerű elválási csomóponti kialakítással.Az M8 - M81 elválási csomópont megtervezése a Szerződéstől nem elválasztható, tekintettel arra, hogy az M8 - M81 csomópont tervezésének elrendelése következtében a Szerződés szerinti M8 főpálya tervezési feladatai kizárólag a csomóponttal együtt folytathatóak, mivel az M8 főpálya terveiben is módosítás szükséges. A kiadásra kerülő épeng-nek mind a főpályát, mind a csomópontot tartalmaznia szükséges. Ebből adódóan egy engedélyezési tervdokumentációban kell szerepelnie az M8 főpályának az M8-M81 cs.ponttal

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 848 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 963 726 900.00 HUF