Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 559369-2023

18/09/2023    S179

Sverige-Luleå: Resebyråtjänster och liknande tjänster

2023/S 179-559369

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Luleå kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2742
Postadress: Luleå kommun Luleå kommun
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 971 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Martina Persson
E-post: martina.persson@lulea.se
Telefon: +46 920453000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rese och konferenstjänster 2023

Referensnummer: KLF 2023/553
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Luleå kommun ska genomföra en upphandling avseende rese och konferenstjänster. Syftet är att göra tjänsteresorna kostnadseffektiva, förenkla reseadministrationen och styra resandet mot mer hållbara alternativ. Samarbetet ska vara utvecklande för båda parter över hela avtalstiden och bidra till en effektivare reseprocess för upphandlande myndighet.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 35 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55120000 Mötes- och konferenstjänster på hotell
63510000 Resebyråtjänster och liknande tjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Luleå kommun ska genomföra en upphandling avseende rese och konferenstjänster. Syftet är att göra tjänsteresorna kostnadseffektiva, förenkla reseadministrationen och styra resandet mot mer hållbara alternativ. Samarbetet ska vara utvecklande för båda parter över hela avtalstiden och bidra till en effektivare reseprocess för upphandlande myndighet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2023/S 103-325961
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
12/09/2023
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Nex Resebyrå Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556168-5099
Postadress: Box 53
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 97103
Land: Sverige
E-post: maine.granstrom@nex.se
Internetadress: www.nex.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 35 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 35 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/09/2023