Bauleistung - 559470-2023

18/09/2023    S179

Dänemark-Aalborg: Bauarbeiten

2023/S 179-559470

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Proniq Ejendomme II A/S
Nationale Identifikationsnummer: 40560440
Postanschrift: Østre Havnegade 12
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Advokat Jeanne Schou
E-Mail: jsc@70151000.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ikkeaktuelt.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Privat virksomhed, der modtager offentlig finansiering til kontrakten.
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Udlejning af erhvervsejendomme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udbud af om- og tilbygning til Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager i totalentreprise

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udbud af kontrakt om ombygning af og tilbygning til Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager i totalentreprise.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK04 Midtjylland
Hauptort der Ausführung:

Entreprisen skal udføres på adressen Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ejendommen beliggende Jegstrupvej 3, 8361 Hasselager, skal efter ombygningen udlejes til Bygningsstyrelsen. Dansk Politi v/ Rigspolitiet vil være ejendommens brugere.

Ejendommen skal bl.a. indrettes til ca. 230 kontorarbejdspladser med tilhørende møderum, kantine, bad, omklædning, arkiv og depotrum. Derudover skal ejendommen indrettet med en række understøttende rum med særlige funktioner, herunder blandt andet overnatningsrum samt overdækninger til tjenestebiler og P-pladser til private biler samt et antal ladestandere mv.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for en nærmere beskrivelse af projektet, herunder særligt byggeprogrammet og kravspecifikationen med tilhørende bilag.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Organisation / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Drift og vedligehold / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 154-486588
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgivestil Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens §12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2023