Supplies - 559624-2018

19/12/2018    S244

Poland-Katowice: Mobile hydraulic-powered mine roof supports

2018/S 244-559624

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 230-526557)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
National registration number: PL22A
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS 12/24 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Reference number: 511800403
II.1.2)Main CPV code
43140000 Mobile hydraulic-powered mine roof supports
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS 12/24 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
17/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 230-526557

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.1.1
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS 12/24 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Read:

Dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej SA Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Section number: II.1.4
Place of text to be modified: Krótki opis:
Instead of:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS 12/24 POz dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Read:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności, sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa układów sterujących hydraulicznych do obudowy zmechanizowanej FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Section number: II.2.1
Place of text to be modified: Nazwa:
Instead of:

Układy sterujące hydrauliczne do obudów zmechanizowanych FAZOS 12/24 POz

Read:

Układy sterujące hydrauliczne do obudowy zmechanizowanej FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny

Section number: II.2.4
Place of text to be modified: Opis zamówienia:
Instead of:

Układy sterujące hydrauliczne do obudów zmechanizowanych FAZOS 12/24 POz wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

Read:

Układy sterujące hydrauliczne do obudowy zmechanizowanej FAZOS dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział Zakład Remontowo-Produkcyjny wg asortymentu określonego w załączniku nr 2 do SIWZ

Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 18/12/2018
Local time: 08:45
Read:
Date: 02/01/2019
Local time: 09:45
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Instead of:
Date: 15/02/2019
Read:
Date: 02/03/2019
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 18/12/2018
Local time: 09:00
Read:
Date: 02/01/2019
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: