Paslaugos - 559630-2020

20/11/2020    S227

Lenkija-Gdanskas: Pašto ir kurjerių paslaugos

2020/S 227-559630

Skelbimas apie pakeitimą

Sutarties/koncesijos keitimas jos galiojimo laikotarpiu

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gmina Miasta Gdańska
Adresas: ul. Nowe Ogrody 8/12
Miestas: Gdańsk
NUTS kodas: PL634 Gdański
Pašto kodas: 80-803
Šalis: Lenkija
El. paštas: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Telefonas: +48 5832361284
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://bip.gdansk.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Gminy Miasta Gdańska oraz gmin i powiatów występujących wspólnie

Nuorodos numeris: BZP.271.86.2019
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
64100000 Pašto ir kurjerių paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Przesyłki listowe i paczki pocztowe

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo pomorskie

II.2.4)Pirkimo aprašymas sudarant sutartį:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z 23.11.2012 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.).

II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2020
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Skelbimas apie sutarties skyrimą, susijęs su šia sutartimi
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 251-622311

V dalis: Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas

Sutarties Nr.: 1
Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Przesyłki listowe i paczki pocztowe

V.2)Sutarties skyrimas/koncesijos suteikimas
V.2.1)Sutarties sudarymo ar sprendimo dėl koncesijos suteikimo data:
20/12/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Sutartis paskirta/koncesija suteikta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Poczta Polska S.A.
Adresas: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL91 Warszawski stołeczny
Pašto kodas: 00-940
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (sutarties sudarymo metu;be PVM)
Bendra pirkimo vertė: 17 230 304.36 PLN

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Środki ochrony prawnej przysługują uczestnikowi konkursu, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.). Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
17/11/2020

VII dalis: Sutarties/koncesijos pakeitimai

VII.1)Pirkimo aprašymas po pakeitimų
VII.1.1)Pagrindinis BVPŽ kodas
64110000 Pašto paslaugos
VII.1.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
VII.1.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL63 Pomorskie
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Województwo pomorskie

VII.1.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, oraz zwrot do Zamawiającego przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z 23.11.2012 (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 2188 z późn. zm.).

VII.1.5)Sutarties, preliminariosios sutarties, dinaminės pirkimo sistemos ar koncesijos trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2020
VII.1.6)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies/koncesijos vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies / koncesijos vertė: 17 230 304.36 PLN
VII.1.7)Rangovo arba koncesininko pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Poczta Polska S.A.
Adresas: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL91 Warszawski stołeczny
Pašto kodas: 00-940
Šalis: Lenkija
Rangovas arba koncesininkas yra MVĮ: ne
VII.2)Informacija apie pakeitimus
VII.2.1)Pakeitimų aprašymas
Pakeitimų pobūdis ir apimtis (nurodant galimus ankstesnius sutarties pakeitimus):

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz umowy r. w związku z wyczerpaniem limitu przypadającego na Gminę Miasta Gdańska – Urząd Miejski w Gdańsku, wprowadza się zmianę zapisu § 6 ust. 1 umowy.

VII.2.2)Pakeitimo priežastys
Būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas negalėjo numatyti (Direktyvos 2014/23/ES 43 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/24/ES 72 straipsnio 1 dalies c punktas, Direktyvos 2014/25/ES 89 straipsnio 1 dalies c punktas)
Aplinkybių, dėl kurių buvo būtina atlikti pakeitimą, aprašymas ir paaiškinimas, kodėl šių aplinkybių nebuvo įmanoma numatyti:

W związku z wyczerpaniem środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy, spowodowanych wzrostem cen usług pocztowych w roku 2020 oraz zwiększoną ilością wysyłanej korespondencji przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 17.11.2020 zawarto aneks do umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).

VII.2.3)Padidėjusi kaina
Atnaujinta bendra sutarties vertė prieš pakeitimus (atsižvelgiant į galimus ankstesnius sutarties pakeitimus, kainos pakoregavimus ir, Direktyvos 2014/23/ES atveju, į vidutinę infliaciją atitinkamoje valstybėje narėje)
Vertė be PVM: 17 230 304.36 PLN
Bendra sutarties vertė po pakeitimų
Vertė be PVM: 17 562 304.36 PLN