Dienstleistungen - 559700-2023

18/09/2023    S179

Dänemark-Kopenhagen: Reparatur- und Wartungsdienste

2023/S 179-559700

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Vejdirektoratet
Nationale Identifikationsnummer: 60729018
Postanschrift: Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1577
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Mette Menne Vikjær
E-Mail: mevi@vd.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://vejdirektoratet.dk
Adresse des Beschafferprofils: http://vejdirektoratet.dk
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Københavns Kommune
Nationale Identifikationsnummer: 64942212
Postanschrift: Rådhuspladsen 1
Ort: København V
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
Postleitzahl: 1550
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Jarl Zinn
E-Mail: JAZ@kk.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://kk.dk/
Adresse des Beschafferprofils: https://kk.dk/
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Planlægning, anlæg og drift af statsvejnettet i Danmark

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

H10101.02 (Genudbud 2) - ITS - Københavns Busterminal

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50000000 Reparatur- und Wartungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Der skal etableres og driftes et intelligent transportsystem (ITS-system) til bl.a. understøttelse af afvikling af bus

og servicekøretøjers trafik på samt ind og ud af terminalområdet.

ITS-løsningen består af en række tekniske delsystemer og -funktioner, herunder bl.a. passagerinformationssystem, allokeringssystem for terminalens holdepladser, videoovervågning af trafik og arealer på terminalområdet m.m.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 210 462.00 DKK
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Etableringskontrakt

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
34970000 Verkehrsüberwachungseinrichtung
45316210 Installation von Verkehrsüberwachungseinrichtungen
45316213 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
45316000 Installation von Beleuchtungs- und Signalanlagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Der skal etableres en ITS-løsning, som skal medvirke til at sikre, at Københavns Busterminal kan fungere ubemandet (dvs. uden planlagt bemanding på busterminalområdet) i forhold til rejsende, buschauffører, busoperatører og evt. øvrige relevante grupper som f.eks. rengøringspersonale og serviceteknikere. Der skal således etableres en samlet ITS-løsning til: › Håndtering af busoperatørers brug af busterminalen – booking af resurser på busterminalen, løbende administration af bookinger og faktisk brug af busterminalens resurser inkl. fakturering. › Identifikation af køretøjer ankommende til og afgående fra busterminalområdet. › Adgangskontrol i forhold til køretøjer til busterminalområdet. › Vejledning til chauffører der ankommer til busterminalområdet. › Trafikinformation til ankommende og afgående passagerer. › Understøttelse af drift af busterminalen uden permanent tilstedeværelse af busterminalpersonale, dvs. mulighed for fjernovervågning og -styring af busterminalen og dens installationer via automatisk systemhændelsesregistrering, rapportering af fejl på tekniske installationer, videoovervågning af busterminalområde, busterminaltrafik og personbevægelser m.m.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk løsning / Gewichtung: Udfyldes ikke
Qualitätskriterium - Name: Etablering af ITS-løsningen / Gewichtung: Udfyldes ikke
Qualitätskriterium - Name: Drift af ITS-løsningen / Gewichtung: Udfyldes ikke
Preis - Gewichtung: 3.628.217 DKK
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.5. Der indkom kun ét konditionsmæssigt tilbud, hvorfor der ikke er foretaget en evaluering af kvaliteten.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Driftskontrakt

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
34970000 Verkehrsüberwachungseinrichtung
45316210 Installation von Verkehrsüberwachungseinrichtungen
45316213 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen
48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet
72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung
50230000 Reparatur, Wartung und zugehörige Dienste in Verbindung mit Straßen und anderen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Den under delkontrakt 1 etablerede ITS-løsningen skal herefter driftes og vedligeholdes. Der henvises i øvrigt til

udbudsmaterialet for yderligere beskrivelse

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Teknisk løsning / Gewichtung: Ikke udfyldt
Qualitätskriterium - Name: Etablering af ITS-løsningen / Gewichtung: Ikke udfyldt
Qualitätskriterium - Name: Drift af ITS-løsningen / Gewichtung: Ikke udfyldt
Preis - Gewichtung: 5.582.245 DKK
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ad II.2.5. Der indkom kun ét konditionsmæssigt tilbud, hvorfor der ikke er foretaget en evaluering af kvaliteten.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 085-261773
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Etableringskontrakt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/07/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
Ort: Haag
NUTS-Code: NL3 West-Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 000 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 628 217.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

Driftskontrakt

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/09/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ARS Traffic & Transport Technology B.V.
Ort: Haag
NUTS-Code: NL3 West-Nederland
Land: Niederlande
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 600 000.00 DKK
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 582 245.00 DKK
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: DK-8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet-Adresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Der er intet mæglingsorgan i Danmark.
Ort: N/A
Land: Dänemark
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Frister for og procedurer for klager fremgår af "Lov om Klagenævnet for Udbud", lov nr. 492 af 12.5.2010, medefterfølgende ændringer, sidst lovbekendtgørelse nr. 593 af 02.06.2016.

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage.

Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgereom, hvem der er blevet prækvalificeret. Fristen begynder dog først, når der i underretningen er angivet en kortredegørelse for de relevante grunde for ordregiverens beslutning.

I andre situationer skal klage over udbud være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1. 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidendeom, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen erblevet offentliggjort.

2. 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivereom, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået. Det er en betingelse for, at fristen begynder at løbe, at underretningen indeholder en kortredegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

3. 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvorordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 2, stk.2.

4. 20 kalenderdage regnet fra dagen efter, at ordregiveren har meddelt sin beslutning om kontraktensvidereførelse, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underretteordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. Lov omKlagenævnet for Udbud § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds e-mail adresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagevejledningen fra Klagenævnet for Udbud kan findes på Klagenævnets hjemmeside.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: DK-2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2023