Lieferungen - 559908-2020

20/11/2020    S227

Ungarn-Budapest: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2020/S 227-559908

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_81559343
Postanschrift: Üllői út 131.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Postleitzahl: 1091
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Szücs Gábor
E-Mail: dr.szucs.gabor@univerzalbeszerzo.hu
Telefon: +36 203847825
Fax: +36 000000000
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.volanbusz.hu
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000933032020/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000933032020/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Städtische Eisenbahn-, Straßenbahn-, Oberleitungsbus- oder Busdienste

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Autóbusz légrugók, légrugó gumielemek szállítása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000933032020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő autóbuszokhoz szükséges új légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítására kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében összesen nettó 138 000 000 HUF keretösszegig, 3 részajánlati körben:

1. rész: Nyugati gyártmányú autóbusz légrugók

2. rész: Ikarus és Rába gyártmányú autóbusz légrugók

3. rész: Credo gyártmányú autóbusz légrugók

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában 12 hónap (kötelezően előírt).

Ajánlatkérő kizárólag új alkatrészekre fogad el ajánlatot.

A beszállításra kerülő termékek műszaki, valamint működési paramétereikben és méreteikben egyenértékűnek kell lenniük a Tételes ártáblázatban szereplő termékekkel. A beszállításra kerülő termékek a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Nyugati gyártmányú autóbusz légrugók

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő nyugati gyártmányú autóbuszokhoz új légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítására kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében összesen nettó 57 000 000 HUF keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.

Ajánlatkérő a meghatározott keretösszeg mértékéig terjedően egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatával (továbbiakban: eseti megrendelés) rendeli meg a meghatározott alkatrészeket a szerződés hatálya alatt. Ajánlattevőnek az alkatrészeket az eseti megrendelésben megadott mennyiségben az Ajánlatkérő által üzemeltetett konszignációs raktárba kell szállítania annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen keresztül biztosítsa szükségletei zavartalan kielégítését. A konszignációs raktárakból a légrugóknak és légrugó gumielemeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

Ajánlatkérő a "nyugati gyártmányú autóbusz" megnevezés alatt IRISBUS, MAN, MERCEDES, NEOPLAN, SCANIA, SETRA, és VOLVO gyártmányú autóbuszokat érti.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában 12 hónap (kötelezően előírt).

Ajánlatkérő kizárólag új légrugókra, légrugó gumielemekre fogad el ajánlatot.

A beszállításra kerülő termékek műszaki, valamint működési paramétereikben és méreteikben egyenértékűnek kell lenniük a Tételes ártáblázatban szereplő termékekkel. A beszállításra kerülő termékek a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó légrugóknak és légrugó gumielemeknek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap; minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő – amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor – jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig – a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött –levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 57 000 000 HUF – esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 17 100 000 HUF.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban feltüntetett Ár értékelési részszempont alapján a Tételes ártáblázat szerinti Összesített nettó ajánlati árat értékeli

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ikarus és Rába gyártmányú autóbusz légrugók

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő Ikarus és Rába gyártmányú autóbuszokhoz új légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítására kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében összesen nettó 28 000 000 HUF keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.

Ajánlatkérő a meghatározott keretösszeg mértékéig terjedően egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatával (továbbiakban: eseti megrendelés) rendeli meg a meghatározott alkatrészeket a szerződés hatálya alatt. Ajánlattevőnek az alkatrészeket az eseti megrendelésben megadott mennyiségben az Ajánlatkérő által üzemeltetett konszignációs raktárba kell szállítania annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen keresztül biztosítsa szükségletei zavartalan kielégítését. A konszignációs raktárakból a légrugóknak és légrugó gumielemeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában 12 hónap (kötelezően előírt).

Ajánlatkérő kizárólag új légrugókra, légrugó gumielemekre fogad el ajánlatot.

A beszállításra kerülő termékek műszaki, valamint működési paramétereikben és méreteikben egyenértékűnek kell lenniük a Tételes ártáblázatban szereplő termékekkel. A beszállításra kerülő termékek a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó légrugóknak és légrugó gumielemeknek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő – amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor – jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig – a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 28 000 000 HUF – esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 8 400 000 HUF.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban feltüntetett Ár értékelési részszempont alapján a Tételes ártáblázat szerinti Összesített nettó ajánlati árat értékeli

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Credo gyártmányú autóbusz légrugók

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG
Hauptort der Ausführung:

Tekintettel a szigorú karakterkorlátozásra a teljesítés fő helyszínei a KD-ban kerülnek ismertetésre.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő az eljárás során a VOLÁNBUSZ Zrt. üzemeltetésében lévő Credo gyártmányú autóbuszokhoz új légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítására kíván szerződni a nyertes ajánlattevővel keretszerződés keretében összesen nettó 53 000 000 HUF keretösszegig. Ajánlatkérő a keretösszeg 100 %-ának lehívására kötelezettséget vállal.

Ajánlatkérő a meghatározott keretösszeg mértékéig terjedően egyoldalú írásos megrendelő nyilatkozatával (továbbiakban: eseti megrendelés) rendeli meg a meghatározott alkatrészeket a szerződés hatálya alatt. Ajánlattevőnek az alkatrészeket az eseti megrendelésben megadott mennyiségben az Ajánlatkérő által üzemeltetett konszignációs raktárba kell szállítania annak érdekében, hogy Ajánlatkérő ezen keresztül biztosítsa szükségletei zavartalan kielégítését. A konszignációs raktárakból a légrugóknak és légrugó gumielemeknek az Ajánlatkérő által történő bizonylatolt felhasználása minősül az áru értékesítésének.

A jótállási időtartam valamennyi szállított alkatrész vonatkozásában 12 hónap (kötelezően előírt).

Ajánlatkérő kizárólag új légrugókra, légrugó gumielemekre fogad el ajánlatot.

A beszállításra kerülő termékek műszaki, valamint működési paramétereikben és méreteikben egyenértékűnek kell lenniük a Tételes ártáblázatban szereplő termékekkel. A beszállításra kerülő termékek a jelenleg alkalmazásban lévők helyére átalakítás nélkül beépíthetőnek kell lenniük.

A műszaki leírásban előírt megnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a felhívásban vagy a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett meghatározott gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a "vagy azzal egyenértékű” kifejezés. Az egyenértékűségi követelmények részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Az egyenértékűség igazolása az ajánlattevő feladata.

A nyertes ajánlattevő által szállítandó légrugóknak és légrugó gumielemeknek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki leírás és a Tételes ártáblázat tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Vállalt többletjótállás időtartama (hónap, minimum 0 hónap – maximum 24 hónap) / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/02/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Ajánlatkérő – amennyiben a keretösszeg kimerítésére nem került sor – jogosult egyoldalú nyilatkozatával a keretszerződést további legfeljebb 6 hónapra szóló időtartamra meghosszabbítani. A szerződés meghosszabbításáról Ajánlatkérő a szerződés eredeti lejártának időpontja előtti 30. napig – a szerződésben megjelölt elérhetőségére küldött – levélben értesíti a nyertes ajánlattevőt.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Ajánlatkérő a keretösszegként meghatározott összeg – nettó 53 000 000 HUF – esetében lehívási kötelezettséget vállal, valamint +30 %-os mértékben opciót határoz meg, amelynek lehívására nem köteles. Nyertes ajánlattevő az opció lehívása esetén köteles az opció lehívással érintett termékeket az ajánlatában foglalt változatlan egységárak mellett a szerződésben foglalt változatlan feltétek szerint teljesíteni.

Opciós összeg: nettó 15 900 000 HUF.

További előírások a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ajánlatkérő a II.2.5) pontban feltüntetett Ár értékelési részszempont alapján a Tételes ártáblázat szerinti Összesített nettó ajánlati árat értékeli.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), vagy alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérőnek (AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1–16. § alapján:

AT-nek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: K.r.) II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)–(2) pontjainak hatálya alá. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja.

AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel.

Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet, vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában:

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll)

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

AK a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állását az ajánlattételi határidő napjához viszonyítottan ellenőrzi.

A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak szerint:

– a MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania,

– a nem MAGYARORSZÁGON letelepedett AT-nek a 321/2015. (X. 30.) K.r. III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania.

AK felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Előzetes igazolás:

AT ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) K.r. II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése értelmében elfogadja ajánlattevő az EEKD-ba foglalt egyszerű nyilatkozatát az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében. Ajánlattevőnek ennek megfelelően arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, azaz az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a további részeket nem.

Utólagos igazolás:

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)–(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

Igazolási mód:

Az AT-nek be kell mutatnia, a Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításait.

Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:

– a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye/lakcíme),

– kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (telefonszám és e-mail),

– a szállítás tárgya (olyan részletesSéggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

– a teljesített szállítás ellenértéke (HUF),

– a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év, hónap, naptól év, hónap, napig.),

– továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,

– ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben mekkora ellenértékkel vett részt.

A 321/2015. (X. 30.) K.r. 21. § (1a) bekezdése alapján AK felhívja a figyelmet, hogy három év (36 hónap) teljesítéseinek igazolását írta elő, melynek értelmében az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett (AK a teljesítés ideje alatt a sikeres átadás-átvételt érti), de legfeljebb hat éven (72 hónapon) belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Irányadó a 321/2015. (X. 30.) K.r. 22. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban foglaltak.

AK felhívja a figyelmet a 321/2015. Korm. rendelet 21/A. § rendelkezésére. AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A szerződés részteljesítése alapján kiállított referenciaigazolás/referencianyilatkozat esetében teljesítés alatt a részteljesítést, a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) kell érteni.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1.

Minimumkövetelmény:

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) nem rendelkezik autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges légrugó és/vagy légrugó gumielemei szállítására vonatkozó az alábbi összegű szerződésszerűen teljesített referenciával:

– 1. rész vonatkozásában: nettó 29 000 000 HUF értékben,

– 2. rész vonatkozásában: nettó 14 000 000 HUF értékben,

– 3. rész vonatkozásában: nettó 26 000 000 HUF értékben.

Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot a minimumkövetelmények nem adódnak össze, ajánlattevőnek elegendő a legmagasabb minimumkövetelményt igazolnia.

A referenciakövetelmények több szerződés – max. 5 db – bemutatásával teljesíthető.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján az M1. pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65.§ (7) bekezdés alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 67. § (3) bekezdés alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) és (11a) bekezdésére

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Valamennyi rész ajánlat vonatkozásában azonosan: nyertes AT késedelmi, hibás teljesítési, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett Eseti megrendelés nettó ellenértékének napi 1 %-a, max 20 %,

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett Eseti megrendelés nettó ellenértékének 30 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: mértéke: a hibás teljesítéssel érintett Eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a;

Keretszerződés meghiúsulása esetére 30 % meghiúsulási kötbér, melynek alapja a keretösszeg még ki nem merített nettó összege.

Nyertes AT-t a szerződésszerűen leszállított termékekre a használatbavételtől (felhasználónak történő kiadástól) számított ajánlattevő által megajánlott időtartamú, teljes körű jótállási kötelezettség terheli.

Továbbiak részletesen a Közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező szerződéstervezetben.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Az ajánlattétel és a szerződések pénzneme: HUF. A számla és a fizetés pénzneme: HUF. AK az áru ellenértékét banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki, a Kbt. 135.§ (1), (5)–(6) bek., és a Ptk. 6:130.§ (1)–(2) bek. szerint. AK a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad. A számla havonta állítható ki a tárgyhónapban történt felhasználásról. Ajánlatkérő előleget nem fizet. A részletes feltételeket a szerződéstervezet és a KD tartalmazza.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítását.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A fizetési késedelemre irányadó továbbá a Ptk. 6:155. §-a.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/12/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 16/12/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Karakterkorlátra tekintettel az eljárás teljes megnevezése: „Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges új légrugók, légrugó gumielemek konszignációs raktárba történő szállítása”.

2. Tekintettel a TED Kiadóhivatal szigorú karakterkorlátozására AK az egyéb információkat teljeskörűen a Közbeszerzési dokumentumokban adja meg.

3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas

4. Ajánlattevő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján ajánlatában köteles megjelölni:

A közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek (amelyeknek) teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. (Az ajánlatban a nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell.)

5. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárásban az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételének feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek meghatározásra.

6. Az eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár: dr. Szücs Gábor (Lajstromszám: 00511), helyettes felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadóként eljár dr. Szolomájer Anita (Lajstromszám: 00686).

7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján az ajánlatok bírálatát – az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani. (A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll.)

10. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10. A módszerek, amelyekkel a pontok kiosztásra kerülnek: 1. értékelési részszempont – fordított arányosítás, 2. értékelési részszempont: a Miniszterelnökség által kiadott „Útmutató a Kbt. 77. § (1) bekezdés szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához” című útmutatóban előírtaknak megfelelően. A módszerek részletes leírását a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

11. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése szerint az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

12. A IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt AK 30 napot ért.

13. Az ajánlathoz csatolni kell AT szakmai ajánlatát, amely a beárazott „Tételes ártáblázat”.

14. Az ajánlathoz csatolni kell, azonban nem minősül szakmai ajánlatnak:

– „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990. (IV. 12) KÖHÉM rendelet 23. § szerinti "H" minősítő jel használatára vonatkozó engedély összes oldalát (fedőlap, határozat, melléklet, típuslista) PDF formátumban, kivéve, „A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról” szóló 5/1990. (IV. 12) KÖHÉM rendelet 23. § (5) bekezdésében foglalt esetekben,

– Egyenértékű termék megajánlása esetén a Műszaki Leírás 4.3. b) és c) pontjai szerinti esetekben – az egyenértékűség igazolása képpen – a megajánlott termék gyártójának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a megajánlott termék egyenértékű az ajánlatkérő által előírt termékkel,

– Egyenértékű termék megajánlása esetén – a Műszaki Leírás 4.3. b) pontja szerinti esetben – megajánlott termék gyártói weboldalán megtalálható technikai adatlap elektronikus elérhetőségét kell megadni a Tételes ártáblázat „L” oszlopában. Az így megadott technikai adatlapnak tartalmaznia kell a megajánlott termék megnevezését, gyártói azonosító számát (követő vagy keresztreferencia szám), továbbá a megajánlott termékre vonatkozó részletes paramétereket (a termékre jellemző főbb műszaki adatok, adott esetben méretek, műszaki rajz),

– Egyenértékű termék megajánlása esetén – a Műszaki Leírás 4.3. c) pontja szerinti esetben a megajánlott termékre vonatkozó részletes technikai adatlapot, amely tartalmazza a megajánlott termék megnevezését, gyártói azonosító számát (követő vagy keresztreferencia szám), továbbá a megajánlott termékre vonatkozó részletes paramétereket (a termékre jellemző főbb műszaki adatok, termék méretek, műszaki rajz).

15. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

16. Hiánypótlás, felvilágosítás a Kbt. 71. § (6) szerint. AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, ha az Ajánlattevő az ajánlat hiánypótlása során korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás során bevont gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás elrendelésére.

17. A felhívás II.2.7) pontja szerinti, a szerződés kezdő időpontja technikai okból került kitöltése, az az eljárás lezárásának és a szerződés megkötésének függvényében változhat. A szerződés a hatályba lépésétől – a szerződés mindkét fél általi aláírás napjától, amennyiben a Felek általi aláírás nem ugyanazon a napon történik, úgy a szerződés hatályba lépésének napja, az utolsó aláíró aláírásának napjától számítva 2021.12.31. napjáig, vagy amennyiben az hamarabb bekövetkezik a keretösszeg kimerüléséig tart.

18. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevő figyelmét arra, hogy Ajánlatkérő az országos, regionális és elővárosi személyszállítási szolgáltatások nyújtására legkésőbb 2021. december 31. 24.00 óráig köteles azzal, hogy megszűnik a közszolgáltatás nyújtási kötelezettsége abban az időpontban, amikor az ellátásáért felelős az országos, regionális és elővárosi személyszállítási közszolgáltatások nyújtására vonatkozó eredményes pályázatot folytat le és az Ajánlatkérőtől eltérő győztes pályázóval megkötött új közszolgáltatási szerződés hatályba lép. Erre tekintettel legkorábban az Ajánlatkérőtől eltérő nyertes ajánlattevővel megkötött közszolgáltatási szerződés hatályba lépésének napjával, Ajánlatkérő jogosult a közszolgáltatási kötelezettségének – részben vagy egészben történő – megszűnésére tekintettel a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal megszüntetni.

19. AK az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú (GDPR) rendeletben foglalt szabályoknak való megfelelés érdekében tájékoztatja gazdasági szereplőket, hogy az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat a következő linken érhető el: http://www.volanbusz.hu/hu/adatvedelem

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020