Lieferungen - 559951-2020

20/11/2020    S227

Polen-Katowice: Stromerzeugungsaggregate

2020/S 227-559951

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postanschrift: ul. Powstańców 30
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 40-039
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Oddział Zakład Elektrociepłownie 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4
E-Mail: p.pillar@pgg.pl
Telefon: +48 327398680
Fax: +48 327398606
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.pgg.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Haupttätigkeit(en)
Aufsuchung und Gewinnung von Kohle und anderen festen Brennstoffen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31121000 Stromerzeugungsaggregate
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zagospodarowanie metanu pochodzącego z odmetanowania KWK Ruda Ruch Halemba na potrzeby produkcji energii elektrycznej i ciepła. W ramach powyższego zadania, planowana jest zabudowa 2 agregatów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej opartych na silnikach gazowych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy. Zabudowa agregatów, umożliwi wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodzącym z odmetanowania kopalni Halemba do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepła. Umożliwi to pozyskanie taniej energii elektrycznej na potrzeby własne Polskiej Grupy Górniczej S.A., a jednocześnie ograniczona zostanie emisja substancji szkodliwych do środowiska. Realizacja niniejszego zadania umożliwi efektywne wykorzystanie gazu, którego nadwyżki w przypadku niezrealizowania zadania byłyby zrzucane do atmosfery co skutkować będzie nie tylko pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, lecz również uniemożliwi osiągnięcie wymiernych efektów ekonomicznych.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Wert ohne MwSt.: 19 098 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Hauptort der Ausführung:

KWK Ruda Ruch Halemba, 41-706 Ruda Śląska, ul. Kłodnicka 54

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba. Zasadniczymi elementami składowymi przedsięwzięcia są:

a) kompleksowe opracowanie dokumentacji niezbędnych na etapie przygotowania budowy, realizacji oraz eksploatacji planowanej instalacji,

b) wykonanie niezbędnych prac budowlanych umożliwiających zabudowę agregatów w obudowie kontenerowej oraz infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania,

c) dostawa i zabudowa 2 agregatów kogeneracyjnych w obudowie kontenerowej o mocy ok. 2,0 MWe i około 2,0 MWt każdy wraz z niezbędną infrastrukturą (urządzeniami peryferyjnymi), podłączenie wszystkich mediów niezbędnych do jego funkcjonowania oraz wykonanie niezbędnych robót budowlanych,

d) Zabudowa odrębnej rozdzielni 6 kV sekcjonowanej wyposażonej w pole sprzęgłowe oraz dwa pola odpływowe wyposażone w wyłączniki mocy,

e) wyprowadzenie mocy z generatorów do istniejących rozdzielń 6 kV RG-30 i RG-10,

f) kompleksowe wykonanie prac obejmujących przesył energii elektrycznej z agregatów prądotwórczych do rozdzielni oraz odbiorów kopalnianych w oparciu o wykonaną i zatwierdzoną dokumentację,

g) kompleksowe wykonanie prac związanych z przesyłaniem nadwyżek energii elektrycznej do innych oddziałów PGG za pośrednictwem sieci Tauron Dystrybucja S.A.,

h) zabudowa odcinka rurociągu DN 500/710 doprowadzającego gaz do agregatów prądotwórczych ze stacji odmetanowania o długości ok. 532 mb. Planuje się wykorzystanie istniejących rur DN 500/710 SPIRO, będących w posiadaniu inwestora PGG S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie.

i) wykonanie AKPiA, sterowania, telemechaniki, systemu nadzoru nad pracą agregatów prądotwórczych oraz monitoringu, transmisji danych, wizualizacji i ich archiwizacją wraz z tworzeniem raportów w formacie excel,

j) kompleksowe wykonanie prac związanych z odbiorem energii cieplnej z układów kogeneracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą wykorzystanie ciepła w eksploatowanym systemie ciepłowniczych, w tym:

— wykonanie węzła cieplnego w rejonie zabudowy układów kogeneracyjnych,

— wykonanie rurociągów ciepłowniczych 2 x 180 mb (+/- 20 mb) o średnicy umożliwiającej przesłanie około 4,0 MWt mocy cieplnej, woda o parametrach temperaturowych w zakresie 90/70o C,

k) odbiory, szkolenia, rozruch i oddanie do eksploatacji.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 032-076103
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Zabudowa 2 układów kogeneracyjnych o mocy około 2,0 MWe i około 2,0 MWt wraz z infrastrukturą towarzyszącą na gaz z odmetanowania w KWK Ruda Ruch Halemba

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/11/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PKiMSA Carboautomatyka S.A.
Postanschrift: ul. Budowlanych 168
Ort: Tychy
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-100
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@carbo.com.pl
Telefon: +48 323234242
Internet-Adresse: https://carbo.com.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: TEDOM Poland Sp. z o.o.
Postanschrift: Racjonalizatorów 10
Ort: Chorzów
NUTS-Code: PL22A Katowicki
Postleitzahl: 41-506
Land: Polen
E-Mail: handel@tedom.com
Telefon: +48 327218396
Internet-Adresse: https://www.tedom.com/pl
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) (Sind Sie mit der Veröffentlichung einverstanden? ja)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 488 250.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 16 980 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
V.2.6)Für Gelegenheitskäufe gezahlter Preis

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ, pod rygorem nieważności sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Szczegółowy sposób składania ofert na platformie EFO jest dostępny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: uzp@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587702
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020