Services - 560205-2020

 • 411943-2019: Pologne-Varsovie: Services de conception technique
  Date de publication:02/09/2019Date limite:07-10-2019
  Document:Avis de marché
  Nom du pouvoir adjudicateur:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138
  • 560205-2020: Pologne-Varsovie: Services de conception technique
   Date de publication:20/11/2020
   Document:Avis d'attribution de marché
   Nom du pouvoir adjudicateur:Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146138