Services - 560227-2020

20/11/2020    S227

Polska-Szczecin: Odczyty liczników

2020/S 227-560227

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 208-508935)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie
Adres pocztowy: ul. Tama Pomorzańska 26
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-952
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Brzuszkiewicz
E-mail: iwona.brzuszkiewicz@psgaz.pl
Tel.: +48 914247295
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.psgaz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie” (zamówienie sektor...

Numer referencyjny: 2020/WH00/WP-002676
II.1.2)Główny kod CPV
65500000 Odczyty liczników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odczytów gazomierzy u odbiorców grup taryfowych 1–4 na terenie działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Szczecinie:

— zadanie 1 – obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): m. Szczecin, Dobra (Szczecińska), Dziwnów, Golczewo, Goleniów, Gryfice, Kamień Pomorski, Karnice, Kołbaskowo, Maszewo, Nowogard, Osina, Płoty, Police, Przybiernów, Rewal, Stepnica, Świerzno, Świnoujście, Trzebiatów, Wolin.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 736 474,

— zadanie 2 – obszary objęte świadczeniem usług odczytów (miasta/gminy): Barlinek, Bielice, Choszczno, Dębno, Dolice, Drawno, Gryfino, Ińsko, Kobylanka, Kozielice, Krzęcin, Lipiany, Łobez, Mieszkowice, Pełczyce, Przelewice, Pyrzyce, Recz, Stare Czarnowo, Stargard, Warnice, Węgorzyno.

Liczba odczytów w okresie obowiązywania umowy (wartość nominalna) – 175 444.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/11/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 208-508935

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 26.11.2020 o godz. 11.00 na Platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Powinno być:

Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi 3.12.2020 o godz. 11.00 na platformie zakupowej PSG https://zamowienia.psgaz.pl w postępowaniu o numerze 2020/WH00/WP-002676 (Zakładka – Informacje z otwarcia ofert) poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego i upublicznienie złożonych ofert.

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 26/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/12/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: