Dienstleistungen - 560241-2020

20/11/2020    S227

Rumänien-Bukarest: Bewachungsdienste

2020/S 227-560241

Soziale und andere besondere Dienstleistungen – Versorgungseinrichtungen

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ENGIE România
Nationale Identifikationsnummer: 13093222
Postanschrift: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 040254
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ștefania Stan
E-Mail: stefania.stan@engie.com
Telefon: +40 749692049
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.engie.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.engie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.engie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: ENGIE România
Nationale Identifikationsnummer: 13093222
Postanschrift: Bulevardul Mărășești nr. 4-6
Ort: București
Postleitzahl: 040254
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Ștefania Stan
Telefon: +40 749692049
E-Mail: stefania.stan@engie.com
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.engie.ro
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Servicii integrate de securitate

Referenznummer der Bekanntmachung: 13093222-2020-164
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79713000 Bewachungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Entitatea contractanta isi propune sa achizitioneze pe perioada de derulare a acordului-cadru de 36 de luni, servicii integrate de securitate si servicii/produse adiacente/conexe acestora, conform documentului descriptiv.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a candidaturilor: 15.

Termenul-limita exprimat in numarul de zile in care entitatea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, la toate solicitarile de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor.

Răspunsurile la solicitarile de clarificari, intrucat JOUVE nu asigura posibilitatea tehnica, vor fi transmise tuturor celor care si-au exprimat interesul, entitatea contractantă urmând să dea curs solicitărilor adresate la adresa de e-mail: stefania.stan@engie.com, urmand sa nu dea curs clarificarilor transmise dupa termenul mentionat.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 47 683 498.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79715000 Streifendienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Bucuresti

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Entitatea contractanta isi propune sa achizitioneze pe perioada de derulare a acordului cadru de 36 de luni, servicii integrate de securitate si servicii/produse adiacente/conexe acestora, conform documentului descriptiv.

Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 16.243.483,50 lei

Cantitate estimata minima / maxima a acordului cadru:

Paza umana: 589.692 ore / 1.769.076 ore

Patrulare: 17.568 ore / 52.704 ore

Servicii conexe care sa asigure servicii receptie VIP, si servicii de gestionare activitati de intalniri: 24 abonamente lunare / 72 abonamente lunare

Monitorizare in dispecerat cu interventie rapida: 1.416 abonamente lunare / 4.248 abonamente lunare

Mentenanta sistème tehnice: 7.932 abonamente lunare/ 23.796 abonamente lunare

Livrare si montaj structura de echipamente tehnice de securitate pentru securizari noi: 10 echipamente/ 53 echipamente / 5.364 buc control acces / 16.352 buc control acces

Piese de schimb: 5.364 UM/ 16.312 UM

Cantitate estimata minima / maxima a celui mai mare contract subsecvent:

Paza umana: 49.141 ore / 589.692 ore

Patrulare: 1.464 ore / 17.568 ore

Servicii conexe care sa asigure servicii receptie VIP, si servicii de gestionare activitati de intalniri: 2 abonamente lunare / 24 abonamente lunare

Monitorizare in dispecerat cu interventie rapida: 115 abonamente lunare / 1.416 abonamente lunare

Mentenanta sistème tehnice: 661 abonamente lunare / 7.932 abonamente lunare

Livrare si montaj structura de echipamente tehnice de securitate pentru securizari noi: 3 echipamente / 10 echipamente / 1 buc control acces / 5.364 buc control acces

Piese de schimb: 1 UM / 5.364 UM

Atribuirea contractelor subsecvente se va face in functie de necesitatile ENGIE Romania, de regula anual, anticipandu-se incheierea a cel putin 3 contracte subsecvente sau ori de cate ori apare necesitatea entitatii contractante pentru ceea ce face obiectul acordului-cadru. Contractele subsecvente nu vor fi diferite intre ele ca natura, respectiv toate vor fi de servicii

II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 47 683 498.00 RON
II.2.7)Laufzeit des Vertrags oder der Rahmenvereinbarung
Laufzeit in Monaten: 36
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

In cazul ofertelor admisibile clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare va fi factorul de evaluare cu % cea mai mare. In cazul in care si acesta va fi egal, urmatorul criteriu utilizat pentru departajare va fi factorul de evaluare cu urmatoarea pondere si tot asa. In situatia in care si pretul ofertat este egal, Entitatea Contractanta va solicita reofertarea pretului.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1: Motive de excludere cf L 99/2019

2: Conflict de interes cf L nr. 99/2016.

3: Inexistenta dispunerii unor masuri similare controlului judiciar cf art.176 alin (2) din L 99/2016).

4: Op ec trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii

5. Licenta de functionare

6. Dispecerat monitorizare

7.Licenta activitati de proiectare sisteme tehnice

8. Cifra de afaceri - 16.200.000 lei

9.Asigurare risc profesional - 600.000 euro

10.Exp. similara: paza - 11.700.000 RON, monitorizare solutie VPN - 300.000 RON, monitorizare antiefractie - 290.000 RON. mentenanta sisteme tehnice - 920.000 lei

11.Dotari tehnice - dispecerat cu capacitate preluare imagini de la distanta pe solutie VPN si auto 4*4 pentru patrulare

12. Certificare ISO 9001 pentru activitati de paza umana, monitorizare si mentenanta

Detalierea criteriilor de participare se regasesc integral in documentatia de atribuire care se va incarca pe site Engie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verfahren, das Verhandlungen einschließt
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
IV.1.10)Identifizierung der geltenden nationalen Vorschriften für das Verfahren:
Angaben zu nationalen Verfahren sind erhältlich unter: www.engie.ro
IV.1.11)Hauptmerkmale des Vergabeverfahrens:

Procedura proprie -anexa nr.2

Acord cadru cu un singur operator economic

Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate - pret

Factorul Pret - 60 %

Factorul 1 tehnic - 25 %

Factorul 2 tehnic - 15 %

Detalierea privind algoritmul de calcul se regaseste in documentatia publicata pe site-ul: www.engie.com

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge / Schlusstermin für den Eingang von Interessenbekundungen
Tag: 14/12/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ofertantii vor constitui garantia pentru participare în cuantum de: 160.000 lei

Cuantumul garanţiei de bună execuţie este de 5 % din valoarea fără TVA a fiecarui contract subsecvent.

Propunerea tehnica initiala cat si cele aferente rundelor de negociere, se vor depune in etapa a 2-a procedurii de catre toti candidatii care depun candidaturi admisibile/adecvate (respectiv cei care indeplinesc cerintele de calificare) in cadrul etapei 1.

Propunerea tehnica va fi prezentata in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in documentul descriptiv. Toate cerintele documentului descriptiv sunt considerate minime obligatorii.

Propunerea tehnica trebuie sa asigure verificarea corespondentei acesteia cu cerintele tehnice impuse prin Documentul descriptiv.

Propunerea financiara initiala cat si cele aferente rundelor de negociere, se vor depune in etapa a 2-a procedurii de catre toti candidatii care depun candidaturi admisibile/adecvate (respectiv cei care indeplinesc cerintele de calificare) in cadrul etapei 1.

Pretul ofertei va fi prezentat in Formularul de Oferta, si detaliat in anexa la formularul de oferta reprezintand elementul principal al propunerii financiare fiind actul prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic in relatia contractuala cu entitatea contractanta.

Propunerea financiara va contine informatiile completate in mod corespunzator potrivit formularelor puse la dispozitie de catre entitatea contractanta.

Preturile unitare cuprinse in propunerea financiara vor fi stabilite in lei si nu vor cuprinde TVA.

Etapa I – Etapa de depunerea a candidaturilor si de preselectie a candidatilor, candidatii vor depune documentele de calificare;

Etapa II – Etapa de depunere a propunerii tehnice si a propunerii financiare preliminare, de negociere si depunere a ofertei finale.

II.2. Negocierea ofertei

Entitatea contractanta va derula negocieri succesive cu fiecare candidat calificat în parte. În cadrul negocierilor se vor determina aspectele financiare si juridice ale viitoarelor raporturi juridice. Pe durata negocierilor, entitatea contractanta va asigura aplicarea principiului tratamentului egal fata de toti ofertantii. În acest sens, entitatea contractanta nu va furniza informatii într-o maniera discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre ofertanti un avantaj în raport cu ceilalti. Ofertantii vor trebui sa precizeze in documentele care constituie oferta care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala. Informațiile indicate de operatorii economici ca fiind confidențiale, inclusiv secrete tehnice sau comerciale și elementele confidențiale ale ofertelor, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate.

Negocierile se vor derula la sediul entitatii contractante.

Negocierile se deruleaza pâna în momentul în care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi îmbunatatita, fapt care se consemneaza explicit în procesul-verbal de sedinta.

Ajustarea preturilor unitare se va face având la baza modificarile legislative, modificarile normelor tehnice sau pentru ca au fost emise de catre autoritatile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite taxe/impozite locale, al caror efect se reflecta în cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul Acordului-cadru/Contractului si doar pentru restul ramas de prestat/executat.

Informatiile complete privitoare la acest capitol se regasesc in documentatia de atribure care se va incarca pe site Engie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Telefon: +40 213104641
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departamentul juridic al ENGIE România
Postanschrift: Bulevardul Mărășești nr. 4-6, sector 4
Ort: București
Postleitzahl: 040254
Land: Rumänien
E-Mail: juridic@ro.engie.com
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/11/2020