Services - 560279-2023

18/09/2023    S179

Bulgaria-Plovdiv: Tree-maintenance services

2023/S 179-560279

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Elektrorazpredelenie Yug EAD
National registration number: 115552190
Postal address: ul. Hristo G. Danov No.37
Town: gr. Plovdiv
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Postal code: 4000
Country: Bulgaria
Contact person: Elena Borisova Margenova
E-mail: elena.margenova@evn.bg
Telephone: +359 882834590
Internet address(es):
Main address: www.elyug.bg
Address of the buyer profile: https://app.eop.bg/buyer/1187
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ Раковски

Reference number: 202-EP-23-XK-B-З
II.1.2)Main CPV code
77211500 Tree-maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 189 500.00 BGN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
77211500 Tree-maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: BG421 Пловдив / Plovdiv
Main site or place of performance:

Лицензионната територия на Електроразпределение Юг ЕАД, КЕЦ Раковски

II.2.4)Description of the procurement:

Предметът на поръчката се изразява в услуги по направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) в съответствие с изискванията на Наредба №9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, чл. 622 от Наредба №3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Предвижда се опция за удължаване срока на договора с допълнителен период до 12 (дванадесет) месеца. Опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката и в прогнозните количества на дейностите.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2023/S 090-278222
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 108992
Title:

Направа на просеки, кастрене на клони и отсичане на дървета по съществуващи и новоизграждащи се линии средно и ниско напрежение на територията на КЕЦ Раковски

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 12
Number of tenders received from SMEs: 8
Number of tenders received by electronic means: 12
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: БОРИ ЕООД
National registration number: 108692651
Postal address: УЛ.ДИМИТЪР БЛАГОЕВ 57Б
Town: С.КИРКОВО,ОБЩ.КИРКОВО ,ОБЛ.КЪРДЖАЛИ
NUTS code: BG425 Кърджали / Kardzhali
Postal code: 6884
Country: Bulgaria
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Initial estimated total value of the contract/lot: 189 500.00 BGN
Total value of the contract/lot: 189 500.00 BGN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. Витоша № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: Bulgaria
E-mail: delovodstvo@cpc.bg
Telephone: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet address: http://www.cpc.bg
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2023