Servicios - 560565-2019

26/11/2019    S228

Países Bajos-Someren: Servicios de contratación

2019/S 228-560565

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 100-242470)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Gemeente Someren
Número de identificación fiscal: 242166316
Dirección postal: Postbus 290
Localidad: Someren
Código NUTS: NL NEDERLAND
Código postal: 5710 AG
País: Países Bajos
Persona de contacto: Marloes Timmermans
Correo electrónico: m.timmermans@bizob.nl
Teléfono: +31 610891707
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bizob.nl
Dirección del perfil de comprador: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=122271

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Externe inhuur medewerkers (MSP) gemeente Someren

Número de referencia: BIZOB-2019-SOM-MTI-00258
II.1.2)Código CPV principal
79600000 Servicios de contratación
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de 'Inhuur van externe medewerkers'. Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.

De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa 2 300 000 EUR per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31.7.2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal te verlengen voor een periode van 1 jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1.4.2020.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 100-242470

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4)
Localización del texto que se va a modificar: Korte beschrijving
En lugar de:

De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de 'Inhuur van externe medewerkers'. Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.

De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa 2 300 000 EUR per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31.7.2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal te verlengen voor een periode van 1 jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1.10.2019.

Léase:

De aanbestedende dienst wil een MSP dienstverlener contracteren en daarmee een partnership aangaan die een complete oplossing kan leveren met betrekking tot het integrale vraagstuk van de 'Inhuur van externe medewerkers'. Dit betreft alle inhuur (met uitzondering van payrolldienstverlening) van externe medewerkers waarbij rechtmatigheid, doelmatigheid, ontzorging, transparantie en kostenbeheersing voorop staan.

De totale omvang van externe inhuur wordt ingeschat op circa 2 300 000 EUR per jaar (excl. btw). Dit betreft een gemiddelde schatting over de jaren 2017 en 2018. Het genoemde volume dient slechts ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. De overeenkomst wordt aangegaan voor een initiële periode tot 31.7.2021 met de mogelijkheid om de overeenkomst 2 maal te verlengen voor een periode van 1 jaar. Het streven is om de overeenkomst in te laten gaan per 1.4.2020.

Número de apartado: II.1.5)
Localización del texto que se va a modificar: Geraamde totale waarde
En lugar de:

Waarde zonder btw: 9 000 000,00

Munt: EUR

Léase:

Waarde zonder btw: 7 500 000,00

Munt: EUR

Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: (1) Aanvang
En lugar de:
Fecha: 01/10/2019
Léase:
Fecha: 01/04/2020
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 20/08/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/01/2020
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 20/08/2019
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 20/01/2020
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: