Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 560585-2019

26/11/2019    S228

Hungría-Budapest: Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos telefónicos

2019/S 228-560585

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Número de identificación fiscal: EKRSZ_93180603
Dirección postal: Steindl Imre utca 8.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1054
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Spóhn Tímea
Correo electrónico: bvop-kpf@bv.gov.hu
Teléfono: +36 13018212
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.bv.gov.hu
I.4)Tipo de poder adjudicador
Ministerio o cualquier otra autoridad nacional o federal, incluidas sus delegaciones regionales o locales
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Fogvatartotti telefon javítás

Número de referencia: EKR001146772019
II.1.2)Código CPV principal
50334140 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos telefónicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A büntetés-végrehajtási intézetek által nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás igénybevételére használt alábbi eszközök szervizelése, javítása a felmerülő igények szerint:

— FMR készülék

— Közösségi Telefon

— QR kód olvasó.

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmazza az ajánlattételi felhívásnak, műszaki leírásnak, valamint szerződésnek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azon felül egyéb költségek nem kerülhetnek felszámításra.

Az elvárt szolgáltatási igényeket és követelményeket a KKD 2. számú melléklet szerinti „Műszaki leírás”, valamint a KKD 3. számú melléklete szerinti vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 69 026 832.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50334140 Servicios de reparación y mantenimiento de aparatos telefónicos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ajánlatkérő irányítása alá tartozó büntetés-végrehajtási intézetek és egyes büntetés-végrehajtási intézetek székhelye/telephelye.

II.2.4)Descripción del contrato:

A büntetés-végrehajtási intézetek által nem nyilvános mobil hírközlési szolgáltatás igénybevételére használt alábbi eszközök szervizelése, javítása a felmerülő igények szerint:

— FMR készülék

— Közösségi Telefon

— QR kód olvasó.

Az ajánlati árban megadott ellenszolgáltatás tartalmazza az ajánlattételi felhívásnak, műszaki leírásnak, valamint szerződésnek megfelelő teljesítéssel felmerülő minden költséget, szolgáltatást, azon felül egyéb költségek nem kerülhetnek felszámításra.

Az elvárt szolgáltatási igényeket és követelményeket a „Műszaki leírás”, valamint a vállalkozási szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial
Explicación:

Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott tekintettel arra, hogy a szerződés kizárólagos jogok védelme miatt kizárólag egy meghatározott szervezettel köthető meg.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

Contrato nº: 1
V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
19/11/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Nombre oficial: Mobil Kapcsolat Szolgáltató és Kereskedemi Kft.
Número de identificación fiscal: EKRSZ_63300152
Dirección postal: Alíz utca 1. B. épület 6. emelet
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1117
País: Hungría
Correo electrónico: megyeri.peter@mobilkapcsolat.co.hu
Teléfono: +36 309568925
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 69 026 832.00 HUF
Valor total del contrato/lote/concesión: 69 026 832.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación
Es probable que el contrato/el lote/la concesión sea objeto de subcontratación
Breve descripción de la parte del contrato que se subcontratará:

Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Fogvatartotti telefon javítás

Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: MOHAnet Mobilsystems Zrt., Adószám: 25502066-2-42

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A hirdetmény II.1.7.) és a V.2.4) pontjaihoz megjegyzés: Ellenszolgáltatás összege: A) FMR készülék (nettó egységár Ft) Bevizsgálási díj: 3000; MK azonosító pótlása: 600; SIM pótlás: 780; Hálózati Töltő microUSB: 2280; FMR Akkumulátor: 4130; FMR Hangszóró: 1020; FMR Kijelző: 4450; FMR Mikrofon: 1180; FMR teljes burkolat: 4580; Ragasztás: 1150; Munkadíj (1/2 óra): 4250; FMR SMD alkatrész: 720; FMR teljes készülék pótlása: 27500; Vario teljes készülék FMR készülékkel történő pótlása: 27500; FMR Felszernek leadott készülék javítása*: 27500; Összesen: 110640; B) Közösségi Telefon (nettó egységár Ft) Bevizsgálási díj: 3000; Munkadíj (1/2 óra): 4250; KT készülék elektronikai modul: 37440; KT Kézibeszélő: 17710; KT Műanyag burkolat: 25 920; KT Fali konzol: 2590; KT USB kábel: 2880; KT Kijelző (LCD): 4450; KT USB fali töltő: 2740; KT Kijelző védő (öntapadó ragasztóval): 1440; KT Billentyűzet: 2160; KT Akkumulátor: 4130; KT SMD alkatrész: 720; SIM: 780; Fel/leszerelési díj: 30 000; Összesen: 140210; C) QR kód olvasó (nettó egységár Ft) Bevizsgálási díj: 5280; Munkadíj (1/2 óra): 64500; Összesen: 69780; A) táblázat összesen sora: 110640; B) táblázat összesen sora: 140 210; C) táblázat összesen sora: 69 780; Mindösszesen: 320 630

A szerződés ellenértéke a felmerülő igények alapján kerül kifizetésre.

Ajánlatkérő a 103. §(5) bek. értelmében a 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazása esetén 10 nappal a szerződés megkötését megelőzően köteles a 137. § (2) bek-ben meghatározott hirdetményt közzétenni. Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (2) bek. c) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazott a kizárólagos jogok védelme miatt. A szerződéskötés tervezett időpontja: a hirdetmény közzétételét követő naptól számított 11. nap.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-ában meghatározottak szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019