Palvelut - 560636-2019

26/11/2019    S228    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Rajoitettu menettely 

Suomi-Joensuu: Työterveyshuollon palvelut

2019/S 228-560636

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2272612-8
Postiosoite: PL 49
Postitoimipaikka: Joensuu
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 80101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Eeva Puotila
Sähköpostiosoite: eeva.puotila@palkeet.fi
Puhelin: +358 295562033

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.palkeet.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Talous- ja rahoitusasiat

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - Palkeet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
85147000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Työterveyshuollon palvelut

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 1 500 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
85120000
85141000
85142100
85160000
85150000
85131000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
NUTS-koodi: FI1B1
NUTS-koodi: FI1C2
NUTS-koodi: FI1D1
NUTS-koodi: FI1D3
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö pyysi tarjouksen työterveyshuollon palveluista tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankittavien palveluiden vähimmäisvaatimukset on kuvattu liitteessä 1 DPS:n kohde ja ehdot sekä liitteessä 2 Asiakkaan hankinnan kohde ja vähimmäisvaatimukset.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 147-337320
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Työterveyshuollon palvelut - DPS, sisäinen kilpailutus - Palkeet

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
01/11/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 4
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 4
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Mehiläinen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1927556-5
Postiosoite: Pohjoinen Hesperiankatu 17 C
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 00260
Maa: Suomi
Puhelin: +358 503667090
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 1 500 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 500 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintapäätös on tehty ja toimitettu tarjoajille 30.8.2019. Muutoksenhakumenettely hankintalain mukaisesti seuraavien määräaikojen puitteissa.

- Asianosainen voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen 14 vuorokauden sisällä päätöksen tiedoksisaannista.

- Valitus markkinaoikeuteen: Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisen päätöksen asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta perusteluineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoituksen). Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Palkeet
Postiosoite: PL 49
Postitoimipaikka: Joensuu
Postinumero: 80100
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo@palkeet.fi

Internetosoite: http://www.palkeet.fi

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/11/2019