Palvelut - 560643-2019

26/11/2019    S228    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Turvallisuuspalvelut

2019/S 228-560643

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2630555-8
Postiosoite: Olympiaranta 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00140
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: port.helsinki@portofhelsinki.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.portofhelsinki.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=262178&tpk=54d71046-91ca-402c-a99d-3caece321536
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=262178&tpk=54d71046-91ca-402c-a99d-3caece321536
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: erityisalojen hankintalain mukainen julkinen yritys
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: satamapalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Järjestyksenvalvonta-, turvatarkastus- ja vartiointipalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79710000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:n järjestyksenvalvonta-, turvatarkastus- ja vartiointipalvelut. Hankinnan kohdetta on kuvattu tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
75240000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:lle tuotettavat järjestyksenvalvonnan, turvatarkastuksen sekä vartioinnin palvelut. Tavoitteena on, että palvelutuotanto alkaa 1.3.2020. Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden määräaikaisena, minkä jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimusmallissa kuvatuin irtisanomisehdoin. Sopimus palveluista tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Hankinnan kohdetta ja palveluita koskevia vaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 7 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/03/2020
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Tarjouspyynnön perusteella kaikki tarjoajat voivat jättää tarjouksen. Tarjousten määräajan päättymisen jälkeen hankintayksikkö avaa tarjoukset, tarkistaa tarjoajien soveltuvuuden sekä tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Vain soveltuvuusvaatimukset täyttävien tarjoajien tarjouspyynnön mukaiset tarjoukset otetaan mukaan tarjousten vertailuun. Tarjousten vertailu suoritetaan tarjouspyynnössä kuvatun mukaisesti.

IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 17/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Oikaisuvaatimus- ja valitusaika on 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/11/2019