Építési beruházás - 560769-2021

03/11/2021    S213

Magyarország-Gyula: Uszoda vagy úszómedence kivitelezése

2021/S 213-560769

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 194-504195)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gyulai Várfürdő Fürdő- és Gyógyszolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: 11049755204
Postai cím: Várkert Utca 2.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332 Békés
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Miklós
E-mail: kunmiklos@varfurdo.hu
Telefon: +36 66561350
Fax: +36 66561060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.varfurdo.hu/
A felhasználói oldal címe: https://www.varfurdo.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Gyermekparadicsom” - vizes játszópark létrehozása

Hivatkozási szám: EKR001247622021
II.1.2)Fő CPV-kód
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A beruházás tárgya: „Gyulai Várfürdő szolgáltatás-és kapacitásbővítése” ET-2020-02-099 azonosító számú projekt keretében, „Gyermekparadicsom” elnevezésű vizes játszópark létrehozása meglévő építmények elbontásával, részben megtartásával, új építmények és installációk építésével.

Az építmények megnevezése: vizes játszópark és játszótér.

A telek meglévő és tervezett beépítésének paraméterei, illetve egyéb építési kritériumok:

Adatok:

Az épület funkciója: vizes játszópark

Telek területe: 79286 m2

Beépítés módja: Szabadon álló

Elbontandó építmények: 519,24 m2

Elbontandó burkolatok: 847,24 m2

Tervezett épületek/építmények (medenceterekkel együtt) összesen brutto 1035,22 m2

Tervezett burkolatok: 677,43 m2

Max. Építménymagasság: ~10,50 m

A medence együttes élményelemekkel, installációkkal, a 2 gépház-vizesblokk építése építési engedélyhez kötött tevékenység, melyet jelen műszaki dokumentáció tartalmaz. A meglévő medenceegyüttes és csatlakozó szerkezeteinek bontása Örökségvédelmi bejelentésre kötelezett.

Az engedély ÉTDR azonosító száma: 202100072712

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 194-504195

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2021
Helyi idő: 09:00
Helyesen:
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 09:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 05/11/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 10/11/2021
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Tájékoztatom, hogy a „Gyermekparadicsom” - vizes játszópark létrehozása” tárgyú, Uniós nyílt közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérő az alábbiak szerint módosította az ajánlattételi felhívást és a közbeszerzési dokumentációt

(ajánlattételi felhívás)

Eredeti:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.11.05. 09:00 óra/perc

1.sz. Módosított:

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2021.11.10. 09:00 óra/perc

(ajánlattételi felhívás)

Eredeti:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.11.05. 11:00 óra/perc

1.sz. Módosított:

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2021.11.10. 11:00 óra/perc

További módosítással érintett részek:

(közbeszerzési dokumentáció) -

- Ajánlattevőnek a 1.sz. kiegészítő tájékoztatással válaszaként megküldött és a közbeszerzési dokumentációkhoz is feltöltött „Költségvetések 1. kieg. táj. mód” c. tömörített mappában található árazatlan költségvetések használatával kell elkészíteniük ajánlatukat. A módosított költségvetéseket az eredeti költségvetés megnevezéshez képest „mód”, kiterjesztéssel egészítette ki ajánlatkérő, illetve az eljárás indításakor pdf-ként megküldött gépészeti munkák összesítőjét excelben is megküldi („Árazatlan költségvetési főösszesítő gépészet”). A „001 Építészet I. kötet_kieg1” tömörített állományt (mely tartalmazza a bontási műszaki leírást, F00-F08 tervlapokat) ajánlatkérő újból megküldi, de felhívja a figyelmet, hogy azt már az ajánlatkérés során is feltöltötte az EKR-be „001 Építészet I. kötet” megnevezéssel és annak tartalmán nem módosított.

Tájékoztatom, hogy az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentumok - a fentiekben felsoroltakon kívül - egyéb pontjai nem változtak. A módosított ajánlattételi felhívás és a módosított közbeszerzési dokumentáció az EKR-ben az 1.sz. kiegészítő tájékoztatás megküldését követően válik elérhetővé. A módosított műszaki dokumentumok, költségvetések oda is feltöltésre kerülnek. Ajánlattevő az ajánlata elkészítése során az eljárás indításakor és az 1.sz. kiegészítő tájékoztatás során megküldött válaszok, módosított költségvetések alapján kell elkészíteniük ajánlatukat.

Gyula, 2021. október 28.

Beleznai Róbert

FAKSZ

lajstromszám

00501