Servicii - 560785-2020

23/11/2020    S228

Franţa-Paris: Servicii de agenți de personal temporar

2020/S 228-560785

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)
Adresă: 201-203 rue de Bercy
Localitate: Paris
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 75012
Țară: Franţa
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate (ERA)
Adresă: 120 rue Marc Lefrancq BP 20392
Localitate: Valenciennes
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 59307
Țară: Franţa
E-mail: procurement@era.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://www.era.europa.eu/
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante (OCSP)
Adresă: 3 boulevard du Maréchal Foch, CS 10121
Localitate: Anger
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 49101
Țară: Franţa
E-mail: procurement@cpvo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://cpvo.europa.eu/en
I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Bancară Europeană (ABE)
Adresă: Europlaza, 20 avenue André Prothin
Localitate: Courbevoie
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod poștal: 92400
Țară: Franţa
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://eba.europa.eu/
I.2)Informații privind achizițiile publice comune
Contractul implică o achiziţie comună
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de agenți de personal temporar

Număr de referinţă: PROC/2020/04
II.1.2)Cod CPV principal
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a oferi agenți intermediari diferitelor agenții situate în Franța (ESMA, ERA, CPVO, ABE), în conformitate cu profilurile solicitate.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 1 814 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
79620000 Servicii de asigurare de personal, inclusiv personal angajat temporar
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: FR101 Paris
Cod NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Cod NUTS: FRE11 Nord
Cod NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Locul principal de executare:

Paris, Courbevoie. Angers, Valenciennes.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul general al acestui contract-cadru este de a oferi agenți intermediari diferitelor agenții situate în Franța (ESMA, ERA, CPVO, ABE), în conformitate cu profilurile solicitate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Creditele administrative ale UE.

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 102-245164
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Titlu:

Servicii de agenți de personal temporar

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/11/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Proman expansion
Localitate: Manosque
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 814 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 814 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrunewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: gc.registery@curia.europa.eu
Adresă internet: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de 2 luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
16/11/2020