Bauleistung - 560845-2023

18/09/2023    S179

Dänemark-Roskilde: Bauarbeiten

2023/S 179-560845

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Roskilde Kommune
Postanschrift: Rådhusbuen 1
Ort: Roskilde
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Postleitzahl: 4000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Sabina Holstein
E-Mail: sabinah@roskilde.dk
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.roskilde.dk
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Kommunal daginstitution

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Børnehuset Akeleje_genudbud

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Totalentreprise vedr. opførelse af ny daginstitution i Jyllinge. Institutionen skal, ud over at danne ramme for børnene ud fra deres perspektiv, også bygges bæredygtigt.

Ordregivers ønske i relation til bæredygtighed er, at der fokuseres på at mindske bygningens samlede CO2 aftryk, samt at der arbejdes ud fra principper om høj bygbarhed og lav kompleksitet såvel arkitektonisk som byggeteknisk.

Projektet skal DGNB-certificeres til guld. Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling i omvendt licitation.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK02 Sjælland
Hauptort der Ausführung:

Lisevej,

Matr. 37e Jyllinge By, Jyllinge

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Projektet omfatter opførelse af ny daginstitution i Jyllinge for Roskilde Kommune.

Den nye daginstitution skal rumme 4 børnehavegrupper og 4 vuggestuegrupper til en samlet kapacitet på 140 børn og ca. 30 medarbejdere.

Visionen for institutionen er at understøtte en høj pædagogisk kvalitet og et godt børneliv for alle børn.

Det er bygherres overordnede ønske og ambition med projektet, at det bliver et eksempel på hvordan man med en enkel og ukompliceret tilgang til såvel arkitektur, konstruktive principper og materialevalg, kan danne gode rammer for børnene ud fra deres perspektiv.

Institutionen skal tale ind i det aktuelle behov for at finde løsninger på at nedbringe CO2-aftrykket på fremtidens institutionsbyggerier. Herudover ønskes det, at projektet viser kvaliteten ved et æstetisk stille, velproportioneret og byggeteknisk enkelt byggeri.

Ordregivers ønske i relation til bæredygtighed er derfor, at der fokuseres på at mindske bygningens samlede CO2 aftryk, samt at der arbejdes ud fra principper om høj bygbarhed og lav kompleksitet såvel arkitektonisk som byggeteknisk. Projektet skal DGNB-certificeres til guld.

Der forventes derfor arbejdet med mulighed for minimering af det samlede CO2 aftryk gennem fokus på bl.a. jordbalance og inddragelse af cirkulære elementer.

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling. Plan for forhandlingsforløbet fremgår af Udbudsbetingelserne.

Bygherre forbeholder sig retten til at indgå kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.

Der ydes vederlag for aflevering af konditionsmæssige tilbud jf. udbudsbetingelserne.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Miljø kvalitet / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Social og funktionel kvalitet / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: Proces kvalitet / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 0
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 134-424964
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Børnehuset Akeleje_genudbud

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Efter endt gennemgang af modtagne ansøgninger om prækvalifikation, er der kun to konditionsmæssige ansøgere.

Der er jf. udbudsbetingelserne forudsat at der prækvalificeres 3 ansøgere, for at sikre effektiv og tilstrækkelig konkurrence om opgaven.

Det vurderes ikke muligt at opretholde en effektiv og tilstrækkelig konkurrence med kun to bydende, og Ordregiver har derfor set sig nødsaget til at annullere nærværende udbud.

Ordregiver planlægger dog at genudbyde opgaven senere efter en tilpasning af udbudsmaterialet.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævnet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Internet-Adresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Internet-Adresse: www.kfst.dk
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2. juni 2016 med senere ændringer) § 7, stk. 1. Ved indsendelse af klage indbetales et gebyr på 20 000 DKK. Samtidig med klagens fremsendelse til klagenævnet skal klageren sende (evt. pr. e-mail) en kopi af klagen med bilag til ordregiveren. Klagenævnet har brug for at vide, om klageren har underrettet ordregiveren, og klageren skal derfor sende kopi af underretningen af ordregiveren til Klagenævnet.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/09/2023