Szolgáltatások - 560852-2019

26/11/2019    S228

Magyarország-Paks: Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások

2019/S 228-560852

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35969877
Postai cím: HRSZ.: 8803/17
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakó Györgyi
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Telefon: +36 75506750
Fax: +36 75508517
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.atomeromu.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.atomeromu.hu
I.6)Fő tevékenység
Villamos energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése

Hivatkozási szám: EKR000885292019
II.1.2)Fő CPV-kód
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 788 960 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71630000 Műszaki vizsgálati és elemzési szolgáltatások
71632000 Műszaki tesztelési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye (7030 Paks, hrsz.: 8803/17.)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az atomerőmű különböző technológiai rendszereiben szűrőberendezések vannak beépítve az üzemeltetés, karbantartás, vagy üzemzavar során keletkező gáz és aeroszol formában keletkező radioaktív anyagok szűrésére. A szűrőberendezések (impregnált aktív szén töltetű jódszűrők, aeroszol szűrők, adszorber szűrők) biztosítják a környezeti kibocsátás minimalizálását, illetve az atomerőmű munkavállalóinak a munkavégzéshez a megfelelő munkafeltételeket.

A szűrőberendezések a szűrési feladattól függően különböző kialakításúak, és különböző szellőző, illetve gáztisztító rendszerekbe vannak beépítve. A szűrőberendezések megfelelő hatékonyságát periodikusan - évente - ellenőrizni kell azok hatásfokának, tömörségének ellenőrzésével.

Ssz Mérés típusa 2020 2021 2022 2023 2024

Mérések száma Mérések sz. Mérések sz. Mérések sz. Mérések sz.

1 C-500 aeroszol szűrő helyszíni ellenőrzés 46 35 35 35 35

2 Aktív szén minta laboratóriumi ellenőrzés 45 43 43 43 43

3 Gáztisztító adszorber szűrő helyszíni ellenőrzés 7 7 7 7 7

4 Jódszűrő aktív szén töltet helyszíni tömörségellen.-e 10 10 10 10 10

A részletes feltételeket a Közbeszerzési Dokumentum részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Üzemzavar esetén a szüks. mérés megkezd. ajánlatt. által váll. határideje - órában meghatározva (legkedvezőtlenebb szint:48 óra, legkedvezőbb szint: 24 óra) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 95
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 138-341145
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szűrőberendezések ellenőrzési munkáinak végzése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: SOMOS Környezetvédelmi Fejlesztő Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_42046282
Postai cím: Sasadi út 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: solym21@gmail.com
Telefon: +36 303147889
Internetcím: http://www.somos.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 851 700 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 788 960 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő adószáma: 12287055-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148 §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2019