Услуги - 561113-2019

TIЗаглавиеБeлгия-Брюксел: Подготвително действие –лесен за употреба информационен инструмент за схемите за регулиране на достъпа на автомобили в градовете и регионите
NDНомер на публикацията на обявлението561113-2019
PDДата на публикуване27/11/2019
OJНомер на броя на ОВ S229
TWГрад/населено място на купувачаБРЮКСЕЛ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия, Directorate-General for Mobility and Transport
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаBE
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен15/11/2019
DTКраен срок за подаване14/02/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)73120000 - Експериментални разработки
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)00
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС