Pakalpojumi - 561113-2019

27/11/2019    S229

Beļģija-Brisele: Sagatavošanās darbība – lietotājdraudzīgs informācijas rīks par mehānismiem, ar kuriem regulē transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām un reģioniem

2019/S 229-561113

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, Directorate-General for Mobility and Transport
Pasta adrese: Rue De Mot 28
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
Kontaktpersona: Mans Lindberg
E-pasts: MOVE-TENDER-B4@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22964319
Fakss: +32 22990398
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/dgs/transport/index_en.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5581
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: ilgtspējīga mobilitāte pilsētās

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Sagatavošanās darbība – lietotājdraudzīgs informācijas rīks par mehānismiem, ar kuriem regulē transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām un reģioniem

Atsauces numurs: MOVE/B4/2019-498
II.1.2)Galvenās CPV kods
73120000 Eksperimentālās izstrādes pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Ņemot vērā noteikumu par transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām (Urban Vehicle Access Regulations – UVAR) straujo attīstību, Eiropas Parlaments izsvēra, ka informācijas rīks būtu noderīgs instruments iedzīvotājiem, kuri ceļo ES teritorijā.

Tādējādi šīs sagatavošanās darbības vispārējais mērķis ir sekmēt satiksmes dalībnieku reāllaika informāciju par mehānismiem saistībā ar transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām un reģioniem.

Šī konkursa konkrētais mērķis ir īstenot izmēģinājuma projektu, lai nodrošinātu, ka satiksmes dalībnieki, it īpaši automobolisti (t. i., gan profesionālās, gan neprofesionālās kategorijas autovadītāji), ir pilnībā informēti par mehānismiem saistībā ar transportlīdzekļu piekļuvi pilsētām un reģioniem. Minētais ietver vajadzīgo virzītājelementu īstenošanu, t. i., standartizāciju un datu nodrošināšanu informācijas iekļaušanai rīkos, piem., lietotnēs vai navigācijas ierīcēs. Ir ietverta arī nepieciešamās informācijas gūšanas sekmēšana, lai ievērotu Vienotās digitālās vārtejas regulu.

Ģeogrāfiski šajā izmēģinājuma projektā jāietver vismaz 4 dalībvalstis, aptverot aptuveni 80 % no esošajiem pilsētas transportlīdzekļiem.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja galvenā darba vieta un demonstrāciju vietas vēl ir jānosaka.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. uzdevums: UVAR datu noteikšana, strukturēšana un apmaiņa

Pamatojoties uz DATEX profila projektu, kas noteikts DATEX II EISI programmas atbalsta darbībā, darbuzņēmējam jāpiedāvā UVAR datu noteikšanas un strukturēšanas veids un kopā ar DATEX ekspertiem jānosaka un jāizstrādā nepieciešamās saskarnes, lai nodrošinātu šādu datu apmaiņu, ņemot vērā esošās datubāzes un/vai ieinteresēto personu jau paveikto darbu (piem., FIA darbu UVAR datu noteikšanā, DATEX II EISI programmas atbalsta darbībā veikto darbu). Darbuzņēmējam jārisina šādi jautājumi (minimālā prasība):

— jānosaka datu kopu struktūra attiecībā uz UVAR definēšanu, tas jāapspriež ar attiecīgajām ieinteresētajām personām un jāapstiprina ar Komisijas dienestiem,

—— sadarbībā ar DATEX II EISI programmas atbalsta darbību jānosaka un jāizstrādā nepieciešamās saskarnes (profili), lai nodrošinātu UVAR datu apmaiņu DATEX formātā,

—— jānosaka veidne (“Word” fails), kas ir atbilstīga noteiktajai UVAR datu struktūrai, lai sniegtu UVAR informāciju saskaņā ar Vienotās digitālās vārtejas regulu,

—— jāsadarbojas ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu piekļuvi UVAR datiem par valstu piekļuves punktiem,

— jāsadarbojas ar vienotās digitālās vārtejas (Single Digital Gateway – SDG) valsts mēroga koordinatoriem.

2. uzdevums: UVAR datu vākšana un uzturēšana

Darbuzņēmējam jāpiedāvā UVAR datu vākšanas un uzturēšanas funkcionālie, tehniskie un organizatoriskie noteikumi, jo īpaši skaidrojot dažādo ieinteresēto personu lomas un to savstarpējo informācijas plūsmu.

Darbuzņēmējam jāizstrādā nepieciešamie rīki (atklātā pirmkoda un lietotājdraudzīgi) datu vākšanas un uzturēšanas atbalstam, lai šos rīkus projekta laikā un pēc tā varētu izmantot attiecīgās ieinteresētās personas (ieskaitot pilsētu tīklus).

Darbuzņēmējam sagatavošanās darbības laikā jāvāc un jāuztur visi UVAR dati, kas attiecas uz projekta ģeogrāfisko tvērumu.

— Darbuzņēmējs sagatavos un īstenos rīku un dokumentācijas pieņemšanas procedūru, iesaistot Komisiju un attiecīgās ieinteresētās personas.

— Jāorganizē visu UVAR datu, kas attiecas uz projekta ģeogrāfisko tvērumu, vākšana un uzturēšana, ko veic dažādās ieinteresētās personas, kā arī jānodrošina viņu apmācība un jānosaka apstiprināšanas procesi. Ja rodas sarežģījumi iesaistīt šīs attiecīgās ieinteresētās personas, darbuzņēmējam jānodrošina šo datu vākšana un uzturēšana sagatavošanās darbības laikā.

3. uzdevums:

šis uzdevums ietver valstu piekļuves punktos pieejamo UVAR datu integrāciju navigācijas pakalpojumos un gala lietotājiem paredzēto informācijas pakalpojumu sniegšanas pārbaudi. Šis uzdevums ietver arī specifikāciju izstrādi (ko apstiprina Komisijas dienesti) un izstrādātājiem paredzēta hakatona organizēšanu, lai izmantotu 2. uzdevumā ievāktos datus tādu konkrētu lietotņu izstrādei, kas sniegtu informāciju par UVAR.

4. uzdevums: stratēģijas noteikšana datu vākšanas un piekļuves ilgtspējas nodrošināšanai

— Darbuzņēmējam jāpiedāvā stratēģija, lai nodrošinātu datu vākšanas un piekļuves ilgtspēju atkārtotai izmantošanai turpmāku lietotāju vajadzībām, ietverot arī dažādo ieinteresēto personu lomas. Šī stratēģija izmēģinājuma projektā par katru valsti var atšķirties.

5. uzdevums: atbalsta uzdevumi

Šis uzdevums attiecas uz konsultācijām ar ieinteresētajām personām un informētības palielināšanas pasākumiem:

— ieinteresēto personu iesaiste 1. un 2. uzdevuma rezultātu apspriedē un apstiprināšanā, organizējot vismaz 2 darbseminārus,

— ieinteresēto personu iesaiste datu vākšanas posmā,

— ieinteresēto personu iesaiste rīku un dokumentācijas izstrādes apstiprināšanā,

— gala konference, kurā var tikt apspriesti un izplatīti izmēģinājuma posma rezultāti,

— jāizpēta iespējamā sinerģija ar citiem pasākumiem mobilitātes jomā,

— informētības palielināšanas kampaņa mērķa valstīs, izplatot 1.3 uzdevuma rezultātus.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 1 000 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 24
Līgumu var atjaunot: nē
II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 14/02/2020
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 18/02/2020
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Rue De Mot 28, Room 07/26, Brussels, BEĻĢIJA

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Fakss: +352 1303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
15/11/2019