Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 561181-2019

Submission deadline has been amended by:  110148-2020
27/11/2019    S229

Magyarország-Esztergom: Magasépítési munka

2019/S 229-561181

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_90954612
Postai cím: Strázsa hegy
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 2509
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Füri András igazgató
E-mail: dinpi@dinpi.hu
Telefon: +36 13914610
Fax: +36 12001168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001257012019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: Vörös József Ügyvédi Iroda
Postai cím: Petőfi Sándor utca 10. III/11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vörös József ügyvéd
E-mail: iroda@drvoros.hu
Telefon: +36 17858353
Fax: +36 17847126
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dinpi.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001257012019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Környezetvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dunakanyar Látogatóközpont kivitelezése Dömösön

Hivatkozási szám: EKR001257012019
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a GINOP-7.1.5.-16-2016-00004 kódszámú pályázat keretében megvalósításra kerülő Dunakanyar Látogatóközpont kivitelezési, továbbá a Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig történő állagmegőrző felújítási feladatainak ellátására.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont épületegyüttes kivitelezése.

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, a köztes területeken tanösvény kialakítású kerttel. Az új Látogatóközpont épületegyüttese több épületrészből (Főépület, Oktatási-Irodaépület) áll. A területen jelenleg egy épület és több kisebb építmény található. A rossz állapotú építmények elbontásra kerülnek. Az Erdei Iskola (volt Bergmann panzió) épülete pedig felújításra kerül, jelenleg szerkezetkész állapotig.

Dunakanyar Látogatóközpont épületegyüttes

Főépület

A Dunakanyar Látogatóközpont projektben a Dömös, Kossuth Lajos u. 2. szám (hrsz. 831/4.) alatti ingatlanon kerül kialakításra a két - egymást metsző - traktusból álló egy szintes, magastetős a főépület (alapterület: 1 030,90 m2), melynek része egy interaktív, élményszerzésen alapuló, a Duna-Ipoly Nemzeti Park területének élőhelyeit, jellemző élőlényeit, és egyéb természeti jelenségeit bemutató, egyedi koncepcióra épülő, mintegy 300 m2-es interaktív kiállítás, mely több egyedi szoftverfejlesztést, valamint több, mechanikus elven működő demonstrációs elemet is tartalmaz. Ezen kívül helyet kap az épületben egy 150 fős konferenciaterem, valamint a nemzeti parki ajándékbolt és a büfé is.

Oktatási-Irodaépület

A főépület mellet megépül egy kisebb, egy traktusból álló egy szintes, magastetős épület (alapterület: 321,05 m2) is, melyek foglalkoztatóiban a csoportos foglalkozásokat, illetve kisebb volumenű szakmai találkozókat lehet megtartani. Itt kaptak elhelyezést a kiszolgálóegységek -irodák, raktár, öltőzők, mosókonyha, szolgálati lakás stb.

A Látogatóközpont épületegyüttesének fűtését és hűtését épületenként telepített levegő-víz hőszivattyúval kívánjuk megvalósítani. A Főépület esetén egy kompakt, beépített hidraulikai blokkal rendelkező kültéri hőszivattyú biztosítja a hűtést és a fűtést. Az Iroda-oktatási épület hőellátását egy osztott rendszerű levegő-víz hőszivattyú biztosítja. A két épület közötti különbség fő oka, hogy az Iroda-oktatási épület padlófűtése a megfelelő komfortigények biztosítása érdekében magasabb előremenő hőmérsékletű vízzel üzemel. Épületenként egy-egy 300 l-es beépített levegős hőszivattyúval üzemelő HMV tartályt tervezünk.

A főépület tetejére a villamos hálózatra visszatápláló napelem csoport (HMKE fotovillamos rendszer) került betervezésre, mely a kiserőművi határt meg nem haladóan 22kVA kiépítésben valósul meg, a tetőre helyezendő 84 db polikristályos napelem modullal, tartószerkezettel, modul lefogatókkal. A megtermelt energia a saját hálózatban elhasználható.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Általános építmények építési-szerelési munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Építmények építménygépészeti munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.C) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Építmények építményvillamossági munkáinak vezetése területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Bergmann Panzió szerkezetkész állapotáig történő állagmegőrző felújítási feladatainak ellátása.

Erdei Iskola (volt Bergmann Panzió) épülete

A helyi védett építészeti értékként nyilvántartott és védettséget élvező volt Bergmann Panzió épülete jelenleg részben alápincézett, földszint és emelet kialakítású, beépítetlen tetőtérrel. A Panzió összes alapterülete 580, 25 m2, ebből 230,25 m2 a földszint, 236, 54 m2 az emelet és 113, 46 m2 a padlástér.

A volt Panzió épületét jelen vállalkozási szerződés keretein belül fel kell újítani, szerkezetkész állapotra kell hozni. Ez az alábbi munkákat jelenti: összes tartószerkezeti fal, födém, egyéb szerkezet elkészül, vízszigetelési munkák, pince tömedékelése, tető hőszigetelése, héjalása és a homlokzati nyílászárók elkészülnek, külső falak utólagos hőszigetelése és vakolása megtörténik, a közművesítés a panzió faláig elkészül.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Dunakanyar Látogatóközpont: GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

Bergmann Panzió: DINPI saját költségvetés

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont környezetrendezés kivitelezése.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45451300 Belső kertek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, A Látogatóközpont attrakciójának egyik fő eleme a jellemzően zöldfelületként funkcionáló, több interaktív elemmel kialakítandó kert.

Kivitelezési terület: 21 252 m2.

A kert két fő egységre tagolódik:

Déli rész - épületek által tagolt, az épületrészek funkcióihoz kapcsolódó kertrész

A Látogatóközpont déli főbejárata előtt 50 férőhelyes (ebből 2 db mozgáskorlátozottak, 2 db pedig családok részére fenntartott) személygépkocsi és 2 db autóbusz számára látogatói parkoló, valamint 8 férőhelyes személyzeti parkoló épül. A főépület előtt burkolt fogadó-, és rendezvénytér található. Az épületek jellegéhez igazodva ez a tér urbánusabb jellegű, a várakozást, gyülekezést szolgálja, valamint kisebb rendezvényeknek ad otthont. A konferenciateremhez csatlakozó kis tér rövid idejű kint tartózkodásra szolgál, míg a főépületben található büféhez kapcsolódó cserjesávval határolt gyepes, fás területrész pihenőkert funkciót lát el.

Északi rész - jellemzően zöldfelületként funkcionáló kertrész

Ezt a kertrészt hossztengelyben egy szórt kavicsos sétaút vágja ketté.

A sétálóút nyugati oldalán helyezkedik el a sport-, és rendezvénykert. Ez a terület elsősorban nagy, gyepes felület, melyet dús növénytelepítés szegélyez és választ le a későbbiekben erdei iskolaként átalakítani kívánt egykori panzióépületétől és az ahhoz kapcsolódó 12 férőhelyes személyzeti parkolótól.

A sétaúttól keletre található a Látogatóközpont attrakciójának egyik fő eleme, a kert interaktív programokat kínáló része. Ez a kertrész tartalmazza a Duna tanösvényt, mely egy akadálymentes fa pallósoron (#500 m2) halad. Itt egy ivókút jelképezi a Duna forrását, továbbá a Duna felső folyását is szimbolizálva egy Kneipp ösvény is kialakításra kerül. A tanösvény mellett 3 egységes méretű, gerenda szerkezetű kültéri foglalkoztató pavilon kerül kialakításra. A tanösvény végénél a Duna-delta torkolatát szimbolizáló, fóliával szigetelt medrű tisztavizű tó (Duna-delta tó) kerül elhelyezésre. A tó felülete # 240 m2, vízmélysége változó: 0,30 - 1,50 m.

Az itt létesítendő vízfelülethez kötődő, illetve a környék madarainak megfigyelésére 2 darab megmászható detektívüveges madárles is elhelyezésre kerül.

A kert délkeleti sarkában kell kialakítani egy fa karámkerítéssel körbevett állatbemutatót (juh). A karámon belül akolt, kívül pedig szénatárolót kell elhelyezni, a részlettervek alapján, vörösfenyőből építve.

A kertet indirekt parkvilágító lámpatestek és alacsony fénypontmagasságú LED-es pollerlámpák világítják meg.

Ülőalkalmatosságként 6 db, fa deszkázattal borított támlás pad lesz az épületek közötti szabad tereken, míg a kertbe egyedi, bontott gerendából készült, támla és karfa nélküli padokat terveztünk, összesen 17 db-ot. A területen alkalmazott berendezési tárgyak tekintetében egyszerű, letisztult formavilágú termékek kerülnek előtérbe.

Az esővizet a csapadékvíz csatornákon keresztül a 60 m3-es ciszternába vezetjük, túlfolyója szikkasztóblokk rendszerben végződik. Hasonló szikkasztó blokkok kerültek elhelyezésre a gazdasági udvarban, valamint a fogadó épület déli előterében, melyek a parkoló felületéről elfolyó vizeket tisztítás után fogadják magukba.

Az öntözőrendszer vízmegtáplálása ciszternából történik. A ciszterna közvetlen környezetében az öntözőrendszer gépészeti- és elektromos berendezései számára gépészeti helység létesítése szükséges. Amennyiben a ciszternában a szükséges vízmennyiség nem áll rendelkezésre, a rendszer automatikusan tölti azt kútból (2 db kút), ill. hálózati vízről.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (Kertépítészet területén szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alk feltételhez megnev szakember többlet tapasztalata (Élőállat bemutatási céllal létrehozott állattartó hely kivitelezésének szakirányítása területén szerzett szakmai tapasztalat,db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: At a teljesítésbe bevon az alk-i követelményként meghatározottakon felül további 1 fő szakembert, aki rendelkezik legalább 1 db kerti tó kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal (Igen/Nem) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Immerziós madárröpde építése

Az építmény alapterülete 750 m2. A könnyűszerkezetes, tüzihorganyzott acélszerkezetből és feszített kötélszerkezetből álló építmény tervezett funkciója, hogy a térségre jellemző, mentett, de a természetbe vissza nem engedhető madarak megfigyelhetők legyenek a látogatók számára, ugyanakkor a kert átláthatóság zavartalan maradjon.

Területén belül egy beton szigetelésű vízimadaras tó és patak - vízfelület 55 m2 - kialakítása is tervezett, déli végében egy „forrással”. A tó vízmélysége változó: 25-80 cm. A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A környezetrendezési dokumentáció külön tervlapokon tartalmazza a röpdén belüli növényzet, épített elemek részletkidolgozásait, költségeit külön költségvetési kiírás tartalmazza.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Látogatóközpont kiállítás kivitelezése.

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45421000 Asztalosipari munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a 2027 Dömös, Kossuth L. u. 2 sz., 831/4 helyrajzi számú ingatlanon „Látogatóközpont épületegyüttest” kíván létrehozni, A Látogatóközpont attrakciójának központi eleme a főépületben kialakításra kerülő kiállítás, továbbá a kertben található Duna-tanösvény.

A beltéri kiállítás

A főépület északi szárnyában található a kiállítótér (alapterület: 285,47 m2), ahol a Duna-Ipoly Nemzeti Park élővilágával a látogatók játékos, interaktív módon ismerkedhetnek meg innovatív digitális alapon működő kiállítási elemek segítségével.

A kiállítás alapján az egész kiállítótermet betöltő erdő installáció képezi. Az installáció az erdő fáit szimbolizáló, összesen 530 db függőlegesen elhelyezett fapallóból áll. A fapallók az erdők szerkezetét imitálva hol sűrűbben, hol tisztásokat létrehozva kerülnek elhelyezésre, ezáltal az installáció az erdő élményét, érzetét közvetíti a látogatóknak. Az installáció megteremti a lehetőségét annak is, hogy a fapallókon és a tisztásokon elhelyezzük a Nemzeti Park értékeit bemutató interaktív kiállítási elemeket. Ezek a kiállítási elemek alapvetően három típusba sorolhatók.

Az elemek első csoportja a fapallókhoz kötődik, ezekre mind az öt érzékszervre ható eszközöket terveztünk: 200 db szitanyomat, 5 db betekintőnyílás, 4 db szaglódoboz, 5 db tapogatódoboz, 2 db forgatós kép és 1 db kameracsapda.

Az elemek második csoportja a fapallók közé elhelyezett táblákra épített eszközöket tartalmazza. Ezekből 15 darabot terveztünk, a legkülönfélébb témákban. Vannak köztük tisztán mechanikus elven működő játékok (pl. a Dunai szörnyek, a mélységek lakói című), és vannak, amelyeknél érintőképernyős monitoron futó programok segítik a megismerést (pl. Erdeink a szakemberek szemével). Ezek közül egy speciális elem a barlangokat bemutató, amely egy hozzávetőlegesen 10 m2 alapterületű műbarlang kiépítését jelenti.

A kiállítási elemek harmadik csoportja a tisztásokon elhelyezett interaktív eszközöket foglalja magában. Összesen 9 féle elemet terveztünk. A kiállítás koncepciója szerint a látogató a kiállítótérbe belépve a Duna partról halad fel a hegycsúcsokig, az egyes élőhelyek, fajok bemutatása ezt a sorrendet, zonációt követi. Így a bejárathoz közelebbi elemek a tisztásokon a folyók élővilágával, működésével ismertetnek meg, ezek a Duna halai akvárium, a Folyópart kimosási modell, a Viza flipper és a Kavics pihenő. A hegyen felfelé haladva pedig a Rétisas tápláléklánccal, a Középhegységi vízfolyás akvaterráriummal, a Domborzatmodellel és az Interaktív homokozóval találkozunk. A térben felfüggesztve az adott élőhelyhez kötődő madár-modellek (6 db) színesítik a kiállítást.

Duna-tanösvény a kertben

A kertben a Duna vonalát szimbolizáló tanösvényt szeretnénk kialakítani. A tanösvényen haladva a fa pallósor mentén elhelyezett 19 db kis tájékoztató tábla segítségével kerülnek bemutatásra a Duna-menti természetvédelmi területek. Az egyes Duna-szakaszokat (Felső-, Közép- és Al-Duna) érintve 3 pavilont szeretnénk kialakítani, amelyekben interaktív foglalkoztatók létrehozását tervezzük bemutatva az adott Duna-szakasz jellegzetességeit. Az első pavilonban Folyómeder kimosási modellt, a másodikban Fokgazdálkodás modellt, a harmadikban pedig egy Hullámoztatót és Viza, harcsa, pelikán súlyzó modellt szeretnénk elhelyezni. A pavilonokban a játékok mellett tájékoztató táblák is kihelyezésre kerülnek, összesen 15 db.

A részletes feladatokat és műszaki leírásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2.A) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (szoftver kifejlesztés területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.B) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (kiállítás grafikailátványtervező területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2.C) alkalmassági feltételhez megnevezett szakember többlet tapasztalata (beltéri asztalosipari faanyag feldolgozása, beépítése területen szerzett szakmai tapasztalat, db projekt). / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 19
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP-7.1.5.-16-2016-00004

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Valamennyi rész esetében:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

A 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.(Kbt. 64. §)

Igazolási mód:

Valamennyi rész esetében:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerinti kell igazolni, hogy velük szemben az előírt kizáró okok nem állnak fenn:

Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőknek a kizáró okok hiányát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. §-aiban foglaltak szerint kell igazolni.

A kizáró okok hiányának igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltak megfelelően irányadóak.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. a) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlattevő csatolja:

Valamennyi rész esetében:

P1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évi, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának „Eredménykimutatás” része, amennyiben a letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét.

Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló „Eredménykimutatás” részének benyújtása az ajánlatban nem szükséges, annak adatait ajánlatkérő ellenőrzi.

Ha Ajánlattevő az ajánlati felhívás P.1. pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (1. rész: magasépítési kivitelezés ellátása, 2. rész: kertépítési munkák ellátása, 3. rész: kiállítás kivitelezési munkák ellátása) származó nettó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes, valamint a közbeszerzés tárgyából (1. rész: magasépítési kivitelezés ellátása, 2. rész: kertépítési munkák ellátása, 3. rész: kiállítás kivitelezési munkák ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről a nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P1., P2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben:

P1. Az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján egynél több lezárt üzleti évben az adózott eredménye negatív.

Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha a közbeszerzés tárgyából (1. rész: magasépítési kivitelezés ellátása, 2. rész: kertépítési munkák ellátása, 3. rész: kiállítás kivitelezési munkák ellátása) származó árbevétele nem éri el

1. rész: a nettó 1 150 000 000-HUF-ot.

2. rész: a nettó 290 000 000- HUF-ot

3. rész: a nettó 165 000 000- HUF-ot

P2. Az ajánlattevő nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben:

— a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el

1. rész: az 1 500 000 000-HUF-ot.

2. rész: a 380 000 000- HUF-ot

3. rész: a 220 000 000- HUF-ot

Több részre történő ajánlattétel esetén elegendő, ha az ajánlattevő a magasabb árbevételi követelménynek megfelel.

— a közbeszerzés tárgyából (1. rész: magasépítési kivitelezés ellátása, 2. rész: kertépítési munkák ellátása, 3. rész: kiállítás kivitelezési munkák ellátása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el

1. rész: az 1 150 000 000-HUF-ot.

2. rész: a 290 000 000- HUF-ot

3. rész: a 165 000 000- HUF-ot

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) K.r. 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.

Ajánlattevő csatolja:

Valamennyi rész esetében:

M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, a közbeszerzés tárgyának (1. rész: magasépítési kivitelezés ellátása, 2. rész: kertépítési munkák ellátása, 3. rész: kiállítás kivitelezési munkák ellátása) megfelelő építési beruházásainak ismertetését tartalmazó nyilatkozatot, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolással. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve igazolásoknak egyértelműen kell tartalmaznia azokat az adatokat, információkat, amelyekből az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható.

A referenciaismertető nyilatkozatnak, illetve az igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

— teljesítés ideje (kezdet és befejezés megjelölésével, év, hónap, nap pontossággal), helye,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, telefonszáma vagy e-mail címe,

— az építési beruházás tárgya (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen),

— nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó szervezet a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, az ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, továbbá a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelőség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(9) és (11) bekezdései és a Kbt. 69. § (11) bekezdése megfelelően irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az AT, amennyiben:

M1. Nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított öt évben teljesített:

1. rész:

A) 1 db, legalább 700 m2 területű épület/épületrész kivitelezése tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

B) Épület kivitelezéséhez kapcsolódóan vagy önálló szerződésből 10 kVA teljesítményű háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer vagy erőmű telepítését és üzembe helyezését is magában foglaló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely teljesen vagy részlegesen biztosítja a megépített épület energiaellátását.

C) Épület kivitelezéséhez kapcsolódóan vagy önálló szerződésből levegő-víz hőszivattyú hűtés/fűtés rendszer telepítését és üzembe helyezését is magában foglaló, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, mely teljesen vagy részlegesen biztosítja a megépített épület hűtés és/vagy fűtés igényét.

2. rész:

A) 1 db, legalább 5000 m2 kertépítés tárgyú, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

3. rész:

A) Legalább 100 m2 területű, egyedi koncepcióra épülő interaktív kiállítás kivitelezésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, amely tartalmazott 1 db egyedi szoftverfejlesztést és 1 db egyedi, mechanikus elven működő demonstrációs eszközt. (Egyedi koncepciójú interaktív kiállítás: olyan interaktív, azaz a látogatók és a kiállítási elemek közötti, aktivitásra ösztönző elemeket tartalmazó kiállítás, ami olyan megoldásokat foglal magában, amelyek nem csak témájukban, de technikai megoldásait illetően is újszerűek.)

A követelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetők, továbbá ugyanazon referencia valamennyi részre vonatkozón bemutatható.

M2. Nem rendelkezik:

1. rész:

A) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) K.r. 1. mell. IV/1. rész, 2. p szerinti (MV-É, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

B) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) K.r. 1. mell. IV/2. rész, 3. p szerinti (MV-ÉG, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

C) 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) K.r. 1. mell. IV/2. rész, 5. p szerinti (MV-ÉV, vagy hatályos átsorolás előtti) felelős műszaki vezetői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;

Ugyanazon szakember max. 2 feltételhez mutatható be.

2. rész:

A) 1 fő okleveles tájépítész mérnök (MSc) vagy tájrendező-kertépítő mérnök BSc, vagy kertészmérnök MSc vagy kertészmérnök BSc végzettségű szakember, aki rendelkezik 1 db, kertépítészeti terv alapján történt kivitelezés irányításában szerzett szakmai gyakorlattal.

B) 1 fő természettudományos szakterületen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező szakember, aki részt vett 1 db, élőállat bemutatási céllal létrehozott állattartó hely kivitelezésének szakirányításában.

Ugyanazon szakember csak egy feltételhez mutatható be.

3. rész:

A) 1 fő szoftverfejlesztő/programozó szakterületen szerzett felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik 1 db szoftverfejlesztésében szerzett szakmai tapasztalattal;

B) 1 fő grafikus/látványtervező szakterületen szerzett felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik 1db kiállítás grafikailátványtervező területen szerzett szakmai gyakorlattal.

C) 1 fő faipari mérnök vagy faipari technikus vagy erdőmérnök vagy erdész technikus végzettségű szakember, aki 1 db, asztalosipari faanyag feldolgozásával, beépítésével járó beltéri kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Ugyanazon szakember csak egy feltételhez mutatható be.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést az Európai Unió, a Magyar Állam és az ajánlatkérő együttesen finanszírozza, a kifizetés a GINOP projekt esetében ún. szállítói finanszírozással történik. Erre tekintettel a benyújtott számlák (részszámla és a végszámla) támogatott részének kiegyenlítése - a számlaérték 100 %-a - 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet szabályai szerint történik, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdéseinek előírásaira.

A Bergmann Panzió finanszírozása saját forrásból történik.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme forint.

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást igazolt, szerződésszerű teljesítést követően, tartalmilag és formailag szabályszerűen kiállított, az ajánlatkérő által leigazolt számla ellenében, a Kbt. 135. § (1)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében előírtak szerint átutalással egyenlíti ki a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül, a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 133 § (1) és (2) bekezdések szerint.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 20/01/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 20/03/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 20/01/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Lásd ajánlati felhívás I.3. pontja.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1. Az ajánlattétel részletes feltételeit és az ajánlat benyújtására vonatkozó formai követelményeket a KD tartalmazza.

2. A KD jelen felhívás I.3. pontjában meghatározott címen korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető az ajánlattételi határidő napján 11:00 óráig.

3. AK az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti:

− ajánlati biztosíték mértéke:1. rész: 5 000 000 HUF, 2-3. rész: 1 000 000 HUF.Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig „Ajánlati biztosíték - Dunakanyar Látogatóközpont kivitelezés - 1./2./3. rész” közlemény feltüntetésével, az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál 10032000-01711813-00000000 számú számlájára kell befizetni vagy átutalni,

− az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően teljesíthető,

− az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre

− az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg a Kbt. 54. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben.

4. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítés érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

5. AK az alkalmassági követelményeket (III.1.2. pont P1.-P2., III.1.3. pont M1. - M2.) a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

6. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Értékelés módszere: az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi szempontok esetében lineáris arányosítás (a 2. rész 3. sz. szempont esetében pontozás). A módszerek részletesen a KD-ban kerülnek meghatározásra.

7. Az ajánlathoz csatolnia kell:

− felolvasólapot (kötelező tartalmi elemek: ajánlattevő neve, székhelye, bírálati szempontok szerinti főbb, számszerűsíthető adatok)

− amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint cégügyében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás folyik, ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalom esetén is csatolandó),

− az ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdés szerinti aláírási - mintát.,

− a Kbt. 66. § (2), (6) és a 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén is)

− szakmai ajánlatot (a szakmai ajánlattal kapcsolatos részletes elvárásokat a KD tartalmazza)

8. A 322/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. §-a alapján az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig építési szerelési tevékenységre vonatkozó, összesen legalább 1. rész: 500 000 000,- Ft/év és 50 000 000 Ft/kár, 2., 3. rész: 100 000 000,- Ft/év és 10 000 000 Ft/kár összeghatárra fedezetet nyújtó C.A.R. típusú összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az Ajánlatkérő részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani. A biztosításnak fedezetet kell nyújtani az ajánlattevő és valamennyi közreműködő tevékenységére, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi károkra, valamint az ezekre visszavezethető nem vagyoni károkra és a tisztán vagyoni károkra is.

9. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötésig az ajánlati felhívás III.1.3) 1. rész M2.A), B), C) pont szerinti szakembernek a kamarai névjegyzékben a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É, MV-ÉG, MV-ÉV jelű felelős műszaki vezetői aktív jogosultságának meglétét igazolni, mely a szerződéskötés feltétele.

10. Ak jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

11. Helyszíni bejárás: 2019.12.12., 10:00; Találkozási pont: 2027 Dömös Kossuth Lajos utca 2. sz.

12. FAKSZ: Dr. Daragó Máté, 00102

Folytatás a VI.4.3) pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

Amennyiben ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérőként szerződő fél az ellenértéket a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban meghatározott szabályok szerint teljesíti.

Pénzügyi ütemezés:

Az Ajánlatkérő valamennyi rész esetében 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására ad lehetőséget a KD-ban meghatározottak szerint.

Ajánlattevő számla benyújtására az egyes készültségi fokok elérésekor a műszaki ellenőr által kiállított teljesítésigazolással igazolt rész tekintetében jogosult a készültségi foknak megfelelő mértékben. Ajánlatkérő kizárólag az igazolt teljesítés alapján benyújtott számlát fogadja be.

Előleg:

A GINOP projekt esetében a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet 119. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege – általános forgalmi adó nélkül számított – 30 %-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg a számlákból (részszámla és végszámla) arányosan kerül levonásra.

Bergmann Panzió: a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban ajánlattevő legfeljebb a szerződésben foglalt – általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg előleg kifizetését kérheti. A Vállalkozó részére kifizetett előleg az 1. sz. részszámlából kerül levonásra.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, teljesítési, jólteljesítési biztosíték (részletesen a KD-ban meghatározva)

Késedelmi kötbér, melynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 0,5 %-a késedelmes naponként, azzal, hogy a megfizetendő késedelmes teljesítési kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 10 %-a.

Teljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték, amelynek mértéke a nettó Egyösszegű Ajánlati Ár 3 %-a.

Garanciális (jótállási) kötelezettség, a szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért – függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza, melynek időtartama a szerződés teljesítésétől számított 36 hónap – teljes körű – jótállás.

Kiegészítés a VI.3) ponthoz:

13. Feltételes közbeszerzés: Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az 1- 3. rész esetében az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.

Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:

1-3. rész: Többlet fedezet összegének biztosítására további támogatásra, valamint a támogatás felhasználásának határidejének módosítására irányuló igény benyújtása és annak el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása.

2. és 3. rész: Az eljárás 1. része eredménytelen.

Részletek a KD-ban.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/11/2019