Paslaugos - 561186-2018

20/12/2018    S245

Sverige-Stockholm: Städning och renhållning

2018/S 245-561186

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
Nationellt registreringsnummer: 202100-5182
Postadress: Gullfossgatan 12
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 164 90
Land: Sverige
Kontaktperson: Pia Johnson
E-post: pia.johnson@foi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.foi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrwvzafpm&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrwvzafpm&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Försvar

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Lokalvård i Umeå

Referensnummer: FOI-2018-804
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90900000 Städning och renhållning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Uppdraget avser lokalvårdstjänster vid FOI:s verksamhetsplats i Umeå och omfattar ordinarie lokalvård samt periodiskt underhåll såsom golvvård och fönsterputsning.

Upphandlingsobjektet

Upphandlingen avser lokalvårdstjänster vid FOI:s verksamhetsplats i Umeå och omfattar ordinarie lokalvård samt periodiskt lokalvård såsom golvvård och fönsterputsning. Omfattning och förutsättningar är beskrivna i detta upphandlingsdokument med bilagor.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90911000 Städning av bostäder och byggnader samt fönsterputsning
90911300 Fönsterputsning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE32 Mellersta Norrland
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Uppdraget avser lokalvårdstjänster vid FOI:s verksamhetsplats i Umeå och omfattar ordinarie lokalvård samt periodiskt underhåll såsom golvvård och fönsterputsning.

Upphandlingsobjektet

Upphandlingen avser lokalvårdstjänster vid FOI:s verksamhetsplats i Umeå och omfattar ordinarie lokalvård samt periodiskt lokalvård såsom golvvård och fönsterputsning. Omfattning och förutsättningar är beskrivna i detta upphandlingsdokument med bilagor.

Visning av lokaler

Leverantör som avser att lämna in anbud ska skapa sig en uppfattning av lokalvårdens omfattning, lokalernas utseende, materialval och andra faktorer som påverkar lokalvårdsbehovet genom att på plats besiktiga lokalerna. Detta ska ske innan anbud lämnas in.

Besöksadress:

Cementvägen 20901 82 Umeå

Frågor angående tjänstens omfattning och innehåll besvaras INTE under detta tillfälle utan FOI hänvisar till Frågor och svar - via Tendsign.

Visning kommer ske löpande under v.2-3. För att säkerställa att ni får en bokad tid, kontakta oss snarast via Tendsign.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/05/2019
Slut: 30/04/2021
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

3 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 23/04/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 30/01/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/12/2018