Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Suministros - 561639-2019

Submission deadline has been amended by:  23905-2020
27/11/2019    S229

Polonia-Kościerzyna: Equipamiento médico

2019/S 229-561639

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Dirección postal: ul. Piechowskiego 36
Localidad: Kościerzyna
Código NUTS: PL634 Gdański
Código postal: 83-400
País: Polonia
Persona de contacto: Beata Zaborowska
Correo electrónico: zp@szpital.koscierzyna.pl
Teléfono: +48 586860131
Fax: +48 586860119
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: podmiot prawa handlowego
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

DZP/44/19 Informatyzacja zakładu patologii wraz z dostawą urządzeń

Número de referencia: DZP/44/19
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 6 zadań:

nr zadania; przedmiot:

1. informatyzacja zakładu patomorfologii;

2. cyfryzacja preparatów mikroskopowych;

3. system do półautomatycznego wykonywania preparatów LBC;

4. automatyczna barwiarka + zaklejarka preparatów mikroskopowych + procesor tkankowy + mikroskop + cytowirówka;

5. mikrotom saneczkowy;

6. destylarka.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Informatyzacja

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72212421 Servicios de desarrollo de software de gestión de instalaciones
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Informatyzacja zakładu patomorfologii.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Cyfryzacja preparatów mikroskopowych

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Cyfryzacja preparatów mikroskopowych.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System do półautomatycznego wykonywania preparatów LBC

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

System do półautomatycznego wykonywania preparatów LBC.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE).

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Automatyczna barwiarka, zaklejarka preparatów mikroskopowych, procesor tkankowy, mikroskop, cytowirówka

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Automatyczna barwiarka + zaklejarka preparatów mikroskopowych + procesor tkankowy + mikroskop + cytowirówka

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mikrotom saneczkowy

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Mikrotom saneczkowy.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Destylarka

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000 Equipamiento médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Destylarka.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Okres gwarancji / Ponderación: 15 %
Precio - Ponderación: 85 %
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 60
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt: 7.1.2 RPO „Utworzenie na bazie Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie ośrodka precyzyjnej diagnostyki i efektywnego leczenia chorób cywilizacyjnych – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

II.2.14)Información adicional

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia:

1) dokumentów dopuszczających zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 107, poz. 679 z późn. zm. (deklaracja zgodności lub certyfikat CE);

2) zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia Prezesa Urzędu RPLWMiPB;

3) prospektu producenta.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie ustala warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Dotyczy zadania 1 – informatyzacja zakładu patologii

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

c.1) wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 informatyzacją Zakładu Patomorfologii na terenie Polski dla przynajmniej 20 użytkowników w obrębie instalacji programu oraz obsługiwał lub obsługuje rejestrację materiału, obieg materiału w Zakładzie, wpisywanie i wydawanie wyników oraz rozliczenia.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (lub w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy l były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie z projektem umowy dołączonym do SIWZ.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 10:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 08/01/2020
Hora local: 10:30
Lugar:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://szpital-koscierzyna.eb2b.com.pl/.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Otwarcie ofert na platformie dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie Zamawiającego.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. z późn. zmianami (Pzp).

Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o grupie kapitałowej.

Najwyżej oceniony Wykonawca złoży oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, dotyczące odpowiednio (Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podwykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega):

1) informację z KRK;

2) zaśw. naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaśw. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

Wykonawca z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowo zastosowanie będą miały przepisy RMR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami).

Do oferty należy dołączyć:

— formularz oferta – zał. do SIWZ,

— JEDZ,

— formularz cenowy – zał. do SIWZ,

— zestawienie parametrów i warunków wymaganych – zał. do SIWZ,

— warunki gwarancji – zał. do SIWZ,

— informację o wadium – zał. do SIWZ i dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwa,

— zobowiązanie podmiotu trzeciego – odpowiednio.

Wymagane wadium:

Pakiet; wadium (zł)

1 10 000,00 PLN;

2 20 000,00 PLN;

3 5 000,00 PLN;

4 12 000,00 PLN;

5 700,00 PLN;

6 50,00 PLN.

Razem 47 750,00 PLN

Formy oraz zasady wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

Zamawiający może zastosować w postępowaniu – art. 24aa ust. 1 Pzp.

Warunki finansowania

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. z późn. zmianami.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Urząd Zamówień Publicznych
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019