Services - 561861-2023

18/09/2023    S179

Romania-Oradea: Planting and maintenance services of green areas

2023/S 179-561861

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: MUNICIPIUL ORADEA
National registration number: 4230487
Postal address: Strada: Unirii, nr. 1
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410100
Country: Romania
Contact person: Julieta Nicoara
E-mail: mihaela.nastea@oradea.ro
Telephone: +4 0259437000
Fax: +4 0259409406
Internet address(es):
Main address: www.oradea.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea, Lot 1: Parc Petofi Lot 2 : Parc Traian Lot 3 : Parc in zona Pietei Ghioceilor Lot 4 : Parc Sala Sporturilor Lot 5 : Parc 1 Decembrie Lot 6 : Parc I.C. Bratianu Lot 7 : Parc LibertatiiLot 8 : Parc Onisifor Ghibu Lot 9 : Parc Salca II , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu in... detalii pe www.e-licitatie.ro

Reference number: 134
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 1: Parc Petofi

Lot 2 : Parc Traian

Lot 3 : Parc in zona Pietei Ghioceilor

Lot 4 : Parc Sala Sporturilor

Lot 5 : Parc 1 Decembrie

Lot 6 : Parc I.C. Bratianu

Lot 7 : Parc Libertatii

Lot 8 : Parc Onisifor Ghibu

Lot 9 : Parc Salca II , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani. Tipurile de servicii sunt descrise in caietele de sarcini si Anexele atasate la sectiunea Documentatie de Atribuire .

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 14 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor . Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor . Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 3 223 120.40 RON / Highest offer: 3 223 120.40 RON taken into consideration
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 4 - Parc Sala Sporturilor

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 4 : Parc Sala Sporturilor , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului Sala Sporturilor cuprinzand este de 127.825,32 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 42.608,44 lei fara TVA

- in anul 2021- 42.608,44 lei fara TVA

- in anul 2022- 42.608,44 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 9 - Parc Salca II

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oaradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 9 : Parc Salca II , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

(C) CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului Salca II este de 649.102,44 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 216.367,48 lei fara TVA

- in anul 2021- 216.367,48 lei fara TVA

- in anul 2022- 216.367,48 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 7- Parc Libertatii

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 7 : Parc Libertatii, finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului Libertatii cuprinzand este de 394.548,84 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 131.516,28 lei fara TVA

- in anul 2021- 131.516,28 lei fara TVA

- in anul 2022- 131.516,28 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 2 - Parc Traian

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 2 : Parc Traian , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea Parcului Traian cuprinzand este de 109.435,32 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 36.478,44 lei fara TVA

- in anul 2021- 36.478,44 lei fara TVA

- in anul 2022- 36.478,44 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 3 - Parc in zona Pietei Ghioceilor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Serviciilor pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 3 : Parc in zona Pietei Ghioceilor , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului in zona Pietei Ghioceilor cuprinzand este de 257.486,96 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 85.828,99 lei fara TVA

- in anul 2021- 85.828,99 lei fara TVA

- in anul 2022- 85.828,99 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 5 - Parc 1 Decembrie

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 5 : Parc 1 Decembrie , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului 1 Decembrie este de 1.358.864,06 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 452.954,69 lei fara TVA

- in anul 2021- 452.954,69 lei fara TVA

- in anul 2022- 452.954,69 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 6 - Parc I.C.Bratianu

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 6 : Parc I.C. Bratianu , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului I.C. Bratianu este de 1.158.563,52 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 386.187,84 lei fara TVA

- in anul 2021- 386.187,84 lei fara TVA

- in anul 2022- 386.187,84 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 1 - Parc Petofi

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 1: Parc Petofi, finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani .

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului Petofi este de 449.187,56 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 149.729,19 lei fara TVA

- in anul 2021- 149.729,19 lei fara TVA

- in anul 2022- 149.729,19 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Lot 8 - Parc Onisifor Ghibu

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
77310000 Planting and maintenance services of green areas
77313000 Parks maintenance services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO111 Bihor
Main site or place of performance:

Mun Oradea

II.2.4)Description of the procurement:

serviciilor pentru intretinerea si amenajarea a 9 parcuri din Municipiul Oradea,

Lot 8 : Parc Onisifor Ghibu , finalizata pentru fiecare Lot in parte cu incheierea unui acord cadru pe o perioada de 3 ani

CALENDARUL ESTIMATIV DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SUBSECVENTE

Se estimeaza ca va fi atribuit cate un contract subsecvent in fiecare an din cei trei reprezentand

durata acordului - cadru, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2021- un singur contract subsecvent acordului cadru

- in anul 2022- un singur contract subsecvent acordului cadru

VALOAREA ESTIMATA A CELUI MAI MARE CONTRACT SUBSECVENT CE SE ANTICIPEAZA CA VA FI ATRIBUIT

Valoarea estimata a acordului cadru pentru intretinerea si amenajarea parcului Onisifor Ghibu cuprinzand este de 89.440,56 lei fara TVA

Se estimeaza atribuirea de contracte subsecvente avand valori egale, dupa cum urmeaza:

- in anul 2020- 29.813,52 lei fara TVA

- in anul 2021- 29.813,52 lei fara TVA

- in anul 2022- 29.813,52 lei fara TVA

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Experienta profesională a personalului de specialitate – coordonator / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 001-000512
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 322243
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Traian - Lot 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 435.32 RON
Total value of the contract/lot: 8 200.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 316866
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc in Zona Pietei Ghioceilor – Lot 3,

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 257 486.96 RON
Total value of the contract/lot: 17 797.82 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 316840
Lot No: 9
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Salca II - Lot 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 649 102.44 RON
Total value of the contract/lot: 29 450.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 316876
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Sala Sporturilor - Lot 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 127 825.32 RON
Total value of the contract/lot: 4 157.15 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 316827
Lot No: 8
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Onisifor Ghibu - Lot 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 89 440.56 RON
Total value of the contract/lot: 3 700.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 322323
Lot No: 6
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc I.C.Bratianu - Lot 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 158 563.52 RON
Total value of the contract/lot: 66 200.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 283992
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent nr.3- Lot 7 Parc Libertatii

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 91 386.21 RON
Total value of the contract/lot: 109 726.63 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 277229
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent nr. 3, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Traian - Lot 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 435.32 RON
Total value of the contract/lot: 30 805.98 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 274754
Lot No: 9
Title:

Contract subsecvent nr.3 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Salca II LOT 9 aferent Acord cadru 341149 din 10.08.2020

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 649 102.44 RON
Total value of the contract/lot: 175 787.35 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341133
Lot No: 5
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc 1 Decembrie Lot 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 452 954.69 RON
Total value of the contract/lot: 318 774.43 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341125
Lot No: 4
Title:

Acord Cadru de servicii pentru Lot 4 -Parc Sala Sporturilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 127 825.32 RON
Lowest offer: 89 630.78 RON / Highest offer: 89 630.78 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341136
Lot No: 6
Title:

Acord cadru de servicii pentru Lot 6 -Parc I.C Bratianu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 158 563.52 RON
Lowest offer: 812 411.39 RON / Highest offer: 812 411.39 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341125
Lot No: 3
Title:

Acord Cadru de servicii Lotul 3 -Parc Zona Pietei Ghioceilor

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 257 486.96 RON
Lowest offer: 181 123.85 RON / Highest offer: 181 123.85 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341108
Lot No: 1
Title:

Acod cadru de servicii pentru Lot 1 -Parc Petofi

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 449 187.56 RON
Lowest offer: 315 387.65 RON / Highest offer: 315 387.65 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341132
Lot No: 5
Title:

Acod Cadru de servicii pentr Lot 5 -parc 1 Decembrie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 358 864.06 RON
Lowest offer: 956 323.30 RON / Highest offer: 956 323.30 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341145
Lot No: 8
Title:

Acord Cadru de servicii pentru Lot 8 Parc Onisifor Ghibu

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 89 440.56 RON
Lowest offer: 62 791.60 RON / Highest offer: 62 791.60 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341112
Lot No: 2
Title:

Acord Cadru de servicii pentru Lot 2 -Parc Traian

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 109 435.32 RON
Lowest offer: 76 847.24 RON / Highest offer: 76 847.24 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341139
Lot No: 7
Title:

Acord cadru de servicii pentru Lot 7 -Parc Libertatii

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 394 548.84 RON
Lowest offer: 274 158.65 RON / Highest offer: 274 158.65 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341149
Lot No: 9
Title:

Acod Cadru de servicii pentru Lot 9 -Parc Salca II

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 649 102.44 RON
Lowest offer: 454 445.94 RON / Highest offer: 454 445.94 RON taken into consideration
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341115
Lot No: 2
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Traian Lot 2

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 36 478.44 RON
Total value of the contract/lot: 25 615.74 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341129
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvente nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajare Parc Sala Sporturilor Lot 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 42 608.44 RON
Total value of the contract/lot: 29 876.92 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341137
Lot No: 6
Title:

Contract Subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc I.C Bratianu Lot 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 386 187.84 RON
Total value of the contract/lot: 270 803.79 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341153
Lot No: 9
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Salca II Lot 9

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 216 367.48 RON
Total value of the contract/lot: 151 481.98 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341148
Lot No: 8
Title:

Contract subsecvent mr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Onisifor Ghibu Lot 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 29 813.52 RON
Total value of the contract/lot: 20 930.53 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 322328
Lot No: 7
Title:

Servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Libertatii LOT 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
09/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 394 548.84 RON
Total value of the contract/lot: 50 391.17 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341122
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajare Parc in zona Pietei Ghioceilor - Lot 3

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 85 828.99 RON
Total value of the contract/lot: 60 374.61 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341143
Lot No: 7
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Libertatii Lot 7

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: PRODERATIZARE SERVICII SRL
National registration number: 35184801
Postal address: Strada Meşteşugarilor, Nr. 110
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410284
Country: Romania
E-mail: proderatizareservicii@gmail.com
Telephone: +40 743920635
Fax: +40 359175295
Internet address: www.proderatizare.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 131 516.28 RON
Total value of the contract/lot: 91 386.21 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 341110
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr.1 de servicii pentru intretinerea si amenajare Parc Petofi Lot 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
10/08/2020
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 149 729.19 RON
Total value of the contract/lot: 105 129.21 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 274760
Lot No: 8
Title:

Contract subsecvent nr.3 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Onisifor Ghibu Lot 8 aferent acordului cadru 341145 din 10.08.2020

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 89 440.56 RON
Total value of the contract/lot: 23 447.61 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 274762
Lot No: 3
Title:

Contract subsecvent nr.3 de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc in zona Pietei Ghioceilor Lot 3 la Acord Cadru 341121 din 10.08.2020

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 6
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 257 486.96 RON
Total value of the contract/lot: 72 615.96 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 277215
Lot No: 1
Title:

Contract subsecvent nr. 3, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Petofi- Lot 1

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 449 187.56 RON
Total value of the contract/lot: 144 045.84 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 277241
Lot No: 5
Title:

Contract subsecvent nr. 3, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc 1 Decembrie - Lot 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 358 864.06 RON
Total value of the contract/lot: 383 255.39 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 274758
Lot No: 4
Title:

Contract subsecvent nr. 3, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc Sala Sporturilor - Lot 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
02/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 5
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 5
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 127 825.32 RON
Total value of the contract/lot: 35 980.95 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 277267
Lot No: 6
Title:

Contract subsecvent nr. 3, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc I.C.Bratianu - Lot 6

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/08/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 7
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 158 563.52 RON
Total value of the contract/lot: 325 386.74 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 322311
Lot No: 5
Title:

Contract subsecvent nr. 4, de servicii pentru intretinerea si amenajarea Parc 1 Decembrie - Lot 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2023
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 4
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: RER VEST
National registration number: RO8309690
Postal address: Strada Vladimirescu Tudor, Nr. 79
Town: Oradea
NUTS code: RO111 Bihor
Postal code: 410270
Country: Romania
E-mail: teodora.ghergheles@rervest.ro
Telephone: +40 259433044
Fax: +40 259431621
Internet address: www.rervest.ro
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 1 358 864.06 RON
Total value of the contract/lot: 72 300.00 RON
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Prevederile sectiunii II.1.6 – Impartirea pe loturi – se vor aplica conform Anuntului de participare, respectiv un ofertant poate depune oferte pentru unul sau mai multe loturi. Autoritatea contractanta nu limiteaza numarul de loturi pentru care un operator economic isi poate depune oferta si nu va uza de prevederile art.141 alin.5,6,7,8,9 si 10 din Legea 98/2016. PREVEDERILE PREZENTEI SECTIUNI SE VOR COMPLETA CU PREVEDERILE DIN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE SECTIUNEA "ALTE INFORMATII " PAG 19

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: Bucuresti
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2023