Paslaugos - 561889-2018

20/12/2018    S245

Danija-Haderslev: Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos

2018/S 245-561889

Projekto konkurso rezultatai

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Haderslev Kommune
Nacionalinis registracijos Nr.: 29 18 97 57
Adresas: Simmerstedvej 1A, 1.sal
Miestas: Haderslev
NUTS kodas: DK032 Sydjylland
Pašto kodas: 6100
Šalis: Danija
Asmuo ryšiams: Kasper Mikaelsen
El. paštas: kmik@haderslev.dk
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://www.haderslev.dk/
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Projektkonkurrence vedr. Ny Skole I Haderslev Syd

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71000000 Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos
II.2)Aprašymas
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Haderslev Kommune har besluttet at bygge en ny skole til 500 børn fra 0-6 klasse fordelt i et børneunivers og et juniorunivers i Haderslev Syd. Skolen skal bygge på 4 nytænkende værdier: Årgangsundervisning i alle fag, bevægelse for alle, særlig fokus på sundhedsfremme og bæredygtighed samt adgang til naturen. Skolens idégrundlag er inspireret af nyere skoler etableret i New Zealand og bearbejdet i en række workshops, hvor ledelse, personale, forældre, politikere, foreninger m.fl. har været involveret. Det er længe siden, der er bygget en så nytænkende folkeskole i Danmark. Der er bevilget 123 000 000 DKK ekskl. moms til hele projektet.

Haderslev Kommune opfordrer teams af arkitekter, ingeniører og landskabsarkitekter samt evt. pædagogiske konsulenter til at ansøge om prækvalifikation til projektkonkurrence med henblik på totalrådgivning i forbindelse med skitsering, projektering og udførelse.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.2)Konkurso tipas
Ribotas konkursas
IV.1.9)Projektų vertinimo kriterijai:

Den udbudte opgave vil blive tildelt ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” ud fra en samlet vurdering af følgende underkriterier med den anførte vægtning:

Kvaliteten af den tilbudte opgave 60%,

Pris 25%,

Samarbejde og organisation 15%.

IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 100-199064

V dalis: Konkurso rezultatai

Konkursas buvo nutrauktas neskyrus apdovanojimo ar prizų: ne
V.3)Apdovanojimas ir prizai
V.3.1)Vertinimo komisijos sprendimo data:
24/11/2017
V.3.2)Informacija apie dalyvius
Svarstomų dalyvių skaičius: 5
Dalyvaujančių MVĮ skaičius: 4
Dalyvių iš kitų šalių skaičius: 0
V.3.3)Konkurso laimėtojo (-ų) pavadinimas (vardas (-ai) ir pavardė (-ės)) bei adresas (-ai)
Oficialus pavadinimas: Arkitema Architects A/S
Miestas: Aarhus
NUTS kodas: DK042 Østjylland
Šalis: Danija
Laimėtojas yra MVĮ: ne
V.3.4)Prizo (-ų) vertė

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Ansøgninger om deltagelse skal afleveres digitalt via link i oplyst i pkt. I.3 som én samlet pdf-fil. Udbuddet er benævnt med byggeweb nr. TN401725A i oversigten.

En udfyldt ESPD udgør alene en egenerklæring som foreløbig bevis på op, at tilbudsgiver opfylder de relevante egnethedskriterier og ikke befinder sig i de oplyste udelukkelsessituationer. Ordregiver har derfor pligt til at indhente endelig dokumentation herfor, senest inden tildeling af opgaven.

Det forventes at konkurrenceforslag skal udarbejdes i perioden fra medio august til primo november.

Bygherren forbeholder sig ret til at kræve ændringer i vinderprojektet.

Projektets realisering er betinget af Byrådets godkendelse.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Adresas: Toldboden 2
Miestas: Viborg
Pašto kodas: 8800
Šalis: Danija
El. paštas: klfu@erst.dk
Telefonas: +45 35291095
Interneto adresas: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
Miestas: København
Šalis: Danija
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresas: Carl Jacobsens vej 35
Miestas: Valby
Pašto kodas: 2500
Šalis: Danija
El. paštas: kfst@kfst.dk
Telefonas: +45 41715000
Interneto adresas: http://www.kfst.dk
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
19/12/2018