Servicios - 562159-2019

Submission deadline has been amended by:  607235-2019
27/11/2019    S229

Eesti-Tallinn: Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused

2019/S 229-562159

Hanketeade

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Registrite ja Infosüsteemide Keskus
Riiklik registreerimisnumber: 70000310
Postiaadress: Lubja tn 4
Linn: Tallinn
NUTS kood: EE EESTI
Sihtnumber: 10115
Riik: Eesti
Kontaktisik: Katrina Kõivsaar
E-post: katrina.koivsaar@rik.ee
Telefon: +372 6636313
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://www.rik.ee/
I.3)Teabevahetus
Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1611045/general-info
Lisateavet saab eespool nimetatud aadressil
Pakkumused või osalemistaotlused saata elektrooniliselt aadressil: https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/1611045/tenders
Pakkumused või osalemistaotlused saata eespool nimetatud aadressil
I.4)Hankija liik
Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine

Viitenumber: 214507
II.1.2)CPV põhikood
72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine. Riigihanke tulemusel sõlmitakse hankeleping ühe pakkujaga 24 kuuks, mille kehtivuse perioodil peab pakkuja pakkuma hankijale hooldus- ja lisaarendustööde teenust, sh ka konsultatsiooni, analüüsi ning lisaks vajadusel kiirreageerimisega hooldustöid.

Pakkuja peab suutma MUIS infosüsteemi arenduskeskkonna (s.h koos kõigi vajalike komponentidega, kaasa arvatud Digihoidla) üles panna hiljemalt nädala aja jooksul pärast lepingu sõlmimist. Arenduskeskkonna ülespaneku ajakulu esitab pakkuja koos pakkumusega, mis on üheks hindamiskriteeriumiks. Ajakulu arvestatakse hooldus- ja lisaarendustööde tunnihinna väärtuses. Muinsuskaitseamet on hankes kolmas osapool, kellele arveid esitatakse ning kelle infosüsteemi RIK haldab. Arvete eest võib vajadusel tasuda ka RIK, kes on hankija.

II.1.5)Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk
II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.2)Kirjeldus
II.2.2)CPV lisakood(id)
72200000 Tarkvara programmeerimis- ja nõustamisteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: EE EESTI
II.2.4)Hanke kirjeldus:

Muuseumide infosüsteemi ja digitaalhoidla hooldustööde ja lisaarenduste tellimine. Riigihanke tulemusel sõlmitakse hankeleping ühe pakkujaga 24 kuuks, mille kehtivuse perioodil peab pakkuja pakkuma hankijale hooldus- ja lisaarendustööde teenust, sh ka konsultatsiooni, analüüsi ning lisaks vajadusel kiirreageerimisega hooldustöid.

Pakkuja peab suutma MUIS infosüsteemi arenduskeskkonna (s.h koos kõigi vajalike komponentidega, kaasa arvatud Digihoidla) üles panna hiljemalt nädala aja jooksul pärast lepingu sõlmimist. Arenduskeskkonna ülespaneku ajakulu esitab pakkuja koos pakkumusega, mis on üheks hindamiskriteeriumiks. Ajakulu arvestatakse hooldus- ja lisaarendustööde tunnihinna väärtuses. Muinsuskaitseamet on hankes kolmas osapool, kellele arveid esitatakse ning kelle infosüsteemi RIK haldab. Arvete eest võib vajadusel tasuda ka RIK, kes on hankija.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
Kulukriteerium - Nimi: Kiirreageerimisega hooldustööde tunnihind / Osakaal: 15.0
Kulukriteerium - Nimi: Lisaarendus- ja hooldustööde tunnihind / Osakaal: 80.0
Kulukriteerium - Nimi: Arenduskeskkonna ülespaneku ajakulu (töötundide arv) / Osakaal: 5.0
II.2.6)Eeldatav maksumus või suurusjärk
II.2.7)Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus
Kestus kuudes: 24
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.2.10)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Osalemistingimused
III.1.1)Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.2)Majanduslik ja finantsseisund
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:
III.1.3)Tehniline ja kutsealane suutlikkus
Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: ei
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.2)Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg
Kuupäev: 30/12/2019
Kohalik aeg: 11:00
IV.2.3)Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud
IV.2.4)Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:
Eesti keel
IV.2.6)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 3 (alates pakkumuse laekumise tähtajast)
IV.2.7)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 30/12/2019
Kohalik aeg: 11:00

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave elektrooniliste töövoogude kohta
Kasutatakse elektroonilisi tellimusi
Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
Kasutatakse elektroonilisi makseid
VI.3)Lisateave:

1. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-riigihangete keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.

2.Hankelepingust tulenevaid kohustusi ei saa üle anda kolmandatele isikutele.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
Ametlik nimetus: Riigihangete vaidlustuskomisjon
Postiaadress: Endla 13/Lõkke 5
Linn: Tallinn
Sihtnumber: 10122
Riik: Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: http://www.fin.ee/riigihangete-poliitika
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
25/11/2019